Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego na lata 2023–2025

 

Program został przygotowany na podstawie Rekomendacji nr 15/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii.

 

Celem głównym jest podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynnikow ryzyka i działań profilaktycznych w chorobach układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniu tętniczym i hipercholesterolemii, wśród 30% uczestników programu rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej powiat wrocławski, w latach 2023–2025.

 

Należy zaznaczyć, że działania zawarte w Programie Polityki Zdrowotnej mają charakter długofalowy, a efekty będą zauważalne w okresie kilku lub kilkunastu lat.