Ochrona Danych Osobowych w Powiecie Wrocławskim:

 

Beata Pierzchała

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

kontakt: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

tel. 71 722 17 02, iodo@powiatwroclawski.pl

 

Patrycja Wojnar-Mularska

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych

kontakt: tel. 71 722 17 05

 

Małgorzata Czartoryska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wrocławskiego

kontakt: tel. 519 375 959