Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek:

Statystyczna liczba wg SIO stan na dzień 30 września 2019 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat

uczniów

ogólnodostępnych

liceów ogólnokształcących

81

techników

380

branżowych szkół I stopnia

18

specjalnych

szkół podstawowych specjalnych

121

liceów ogólnokształcących specjalnych

2

branżowych szkół I stopnia specjalnych

12

szkół przysposabiających do pracy

11

wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

60

internatu

156

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

13

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

0

w szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat
uczniów szkół podstawowych specjalnych

39

dzieci w oddziale przedszkolnym zorganizowanych w szkole podstawowej specjalnej

7

wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

30

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

1

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

39