Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2023 r.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek:

 

Zaktualizowana statystyczna liczba w 2023 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat

uczniów

ogólnodostępnych

liceów ogólnokształcących

117,67

techników

486,00

branżowych szkół I stopnia

8,67

specjalnych

szkół podstawowych specjalnych

125,00

liceów ogólnokształcących specjalnych

0,00

branżowych szkół I stopnia specjalnych

21,00

szkół przysposabiających do pracy

12,67

wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego

38,33

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 11,33

internatu

162,00

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

12,00

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

0,00

w szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat
uczniów szkół podstawowych specjalnych

52,00

dzieci w oddziale przedszkolnym zorganizowanych w szkole podstawowej specjalnej

5,00

wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

32,67

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

53,67

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

46,33

 

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r., oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r.