Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek:

Aktualizacja statystycznej liczby w 2021 r. 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat

uczniów

ogólnodostępnych

liceów ogólnokształcących

70

techników

390,7

branżowych szkół I stopnia

14,7

specjalnych

szkół podstawowych specjalnych

113,3

liceów ogólnokształcących specjalnych

0

branżowych szkół I stopnia specjalnych

14,7

szkół przysposabiających do pracy

12,3

wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

37,3

internatu

144

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

10,7

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

0

w szkołach i placówkach niepublicznych dotowanych przez powiat
uczniów szkół podstawowych specjalnych

41,7

dzieci w oddziale przedszkolnym zorganizowanych w szkole podstawowej specjalnej

4

wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

31

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

4,7

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

40,7

Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stanowi sumę 2/3 liczby odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 2020, oraz 1/3 liczby odpowiednio dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub placówkach, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku 2021.