Zdjęcie siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Dni i godziny
urzędowania

Starostwo Powiatowe
Poniedziałek - Piątek
7:45 - 15:45

Wydział Komunikacji
Poniedziałek - Piątek
7.15 - 14.30

 Punkty zamiejscowe Wydziału Komunikacji:
 -ul. Witosa 15
Kobierzyce
Poniedziałek - Piątek:
7:15 - 14:00

 - Rynek 1
Kąty Wrocławskie
Poniedziałek - Czwartek:
7:15 - 14:30 (piątek: 7:30 - 14:00)

- ul. Robotnicza 12
Długołęka 
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

7:15 - 14:00 (środa: 8:30 - 15:00)

Telefon (71) 722 17 00
Fax (71) 722 17 06
E-mail starostwo@powiatwroclawski.pl
Adres
strony www
www.powiatwroclawski.pl
NIP Starostwa 897-15-89-815
REGON Starostwa 931 950 123

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skrytka ePUAP /twmud37012/skrytka
 
Powiat Wrocławski
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
NIP 897-16-47-961
REGON 931 934 816
Rachunek bankowy
Powiatu
VeloBank S.A.

Nr 35 1560 0013 2124 1805 1000 0002
 
Opłaty skarbowe
należy przekazywać
na rachunek bankowy
Gminy Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Wdrożenie Platformy Przetargowej  (e-zamówienia)  


Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, że Powiat Wrocławski przestąpił do wdrożenia elektronicznego narzędzia (Platformy Przetargowej) służącego do realizacji procedur zamówień publicznych.

Platforma Przetargowa obejmuje zamówienia o wartości do 130 000 złotych netto (postępowania regulaminowe)oraz zamówienia o wartości równej i powyżej 130 000 złotych netto podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (postępowania ustawowe).

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców jest bezpłatny.


Od Wykonawców składających oferty w postępowaniach ustawowych, tj. o wartości równej i powyżej 130 000 złotych netto wymaga się posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.


Do składania ofert w postępowaniach regulaminowych, tj. o wartości do 130 000 złotych netto  podpis elektroniczny nie jest wymagany.


Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców znajduje się pod adresem:


https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/


Platforma Przetargowa

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców)

+ 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27

Pn.–pt.: 8:00 – 16:00

helpdesk@logintrade.net