CEL PROGRAMU

Celem programu jest wspieranie i promowanie uzdolnionych uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz motywowanie uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce.


ADRESACI PROGRAMU

Adresatami Programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (dzienne liceum/technikum/branżowa szkoła I stopnia), którzy:

  • w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium uzyskali wysokie wyniki w nauce w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, lub
  • otrzymali najwyższą punktację w procesie rekrutacyjnym do klas I szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny, na który udzielane jest stypendium.


FORMA REALIZACJI PROGRAMU

Program realizowany jest w formie:

  1. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego za wyniki w nauce;
  2. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Szkoły;
  3. Stypendium Starosty Powiatu Wrocławskiego dla Najlepszego Ucznia Klas Pierwszych.

Ogłoszenie III edycji „Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce” na rok szkolny 2023/2024


PODSTAWA PRAWNA


Szczegółowe zasady „Powiatowego Programu Wspierania Uczniów Osiągających Wysokie Wyniki w Nauce” wraz z wymaganymi formularzami dostępne są na stronie internetowej: www.powiatwroclawski.pl w zakładce: „EDUKACJA/PROGRAMY STYPENDIALNE”.

Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - tel. 71/722 18 44, 843 lub bezpośrednio w pok. 435 na IV piętrze w siedzibie Starostwa.