„Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim na lata 2021-2025 opracowany jest na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i ma za zadanie ukierunkować oraz skoordynować działania, jakie mają być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim.