Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy) na lata 2023–2025 dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 

Program został przygotowany na podstawie Rekomendacji nr 2/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki chorób odkleszczowych (boreliozy).

 

Celem głównym jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu boreliozy, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród 50% uczestników programu, rekrutujących się z populacji docelowej zamieszkującej na terenie powiatu wrocławskiego, w latach 2023 – 2025.

 

Należy zaznaczyć, że działania zawarte w Programie Polityki Zdrowotnej mają charakter długofalowy, a efekty będą zauważalne w okresie kilku lub kilkunastu lat.