Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:


Pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71 722 17 00