ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

W celu złożenia wniosku przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu konieczne jest posiadanie konta i profilu zaufanego na ePUAP.
Instrukcje zakładania konta, profilu zaufanego oraz wysyłania pism na ePUAP znajdują się w załącznikach.
Adres skrzynki Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na platformie ePUAP: /twmud37012/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW)

Przy pomocy skrzynki podawczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) można załatwić wybrane sprawy w zakresie:
  • rejestracji pojazdów
  • uprawnień kierowców
Korzystanie ze skrzynki PWPW wymaga rejestracji. Podpisywanie wniosków wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Certyfikaty kwalifikowane

W przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne na stronach internetowych wystawców certyfikatów.