Alternatywny dostęp do dokumentów

dotyczących oświadczeń majątkowych

 

W związku z art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zapewnia się alternatywny dostęp do dokumentów dotyczących oświadczeń majątkowych:

 

I.                 Członków zarządu, sekretarza, skarbnika powiatu wrocławskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osoba prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty:

1)     Kontakt telefoniczny:

Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa

tel. 71 722 20 40 lub 71 72 21 703

2)    Kontakt e-mail: orp@powiatwroclawski.pl

 

II.               Radnych powiatu wrocławskiego:

1)    Kontakt telefoniczny:

Biuro Rady Powiatu Wrocławskiego

tel. 71 72 21 735 lub 71 72 21 736

2)     Kontakt e-mail: biurorady@powiatwroclawski.pl