Starając się sprostać rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom obywateli, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w 2011 r. w ramach realizowanego projektu pn. „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie" przystąpiło do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 9001:2009.

Zakres certyfikacji obejmuje: "Wykonywanie zadań własnych powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych oraz świadczenie usług administracyjnych dla klientów w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu”.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością otrzymało w 2011 r. i od tego czasu nieprzerwanie funkcjonuje przestrzegając i stosując na co dzień wymagania normy ISO 9001.

Obecnie Starostwo posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z nową normą ISO 9001:2015.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością przynosi szereg korzyści przejawiających się przede wszystkim w:

 • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta,

 • uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności,

 • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji,

 • usprawnieniu funkcjonowania organizacji i zarządzania,

 • lepszym poznaniu potrzeb klienta,

 • aktywnym, skutecznym i szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów,

 • unikaniu błędów, zamiast ich poprawianiu,

 • zadowoleniu klientów,

 • gwarancji stałego, wysokiego poziomu jakości oferowanych usług,

 • poprawie terminowości usług,

 • udogodnieniu w załatwianiu spraw.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Beata Pierzchała

Tel. 71 722 17 02

Administrator dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

Łukasz Witkowski

Tel. 71 722 20 71, e-mail: iso@powiatwroclawski.pl