OBWIESZCZENIE

Rady Powiatu Wrocławskiego

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Wrocławskiego