Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

Tekst ujednolicony po zmianie z 23 listopada 2002 r.
na podstawie Dzienników Ustaw:

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 (urzędowy teksty jednolity)

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa
(Dz. U. nr 96, poz. 603 z dnia 28 lipca 1998 r.)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie utworzenia powiatów
(Dz.U. nr 103, poz. 652 z dnia 10 sierpnia 1998 r.)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ROZDZIAŁ VII
 
EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzona w Strasburgu
dnia 15 października 1985 r.