JEDNOSTKA

ADRES STRONY

E-MAIL

TELEFON/FAX

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu

http://www.kataster.wroc.pl/

pzk@kataster.wroc.pl

tel. 71 372 40 08
fax 71 372 43 47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

http://www.pcpr.wroclaw.pl/

pcpr@pcpr.wroclaw.pl

tel. 71 72 21 860
fax 71 72 21 869

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobotce

http://mow.sobotka.pl/

mowsobadm@interia.pl

tel. 71 733 45 41
fax 71 711 77 81

Powiatowy Zespół Szkól nr 1
w Krzyżowicach

http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/

sekretariat@pzs-krzyzowice.wroc.pl

tel. 71 311 84 79
fax. 71 311 86 31

Powiatowy Zespół Szkól nr 3
w Sobótce

http://www.pzs3.pl/

licsob@wp.pl

tel. 71 316 23 00

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu

http://pzp.edu.pl/

kancelaria@pzp.edu.pl

tel. 71 722 20 02

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich

http://www.sosw.info.pl/

drzymala13@wp.pl

tel. 71 316 69 51

Zespól Szkól Specjalnych im. św. księdza Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach

https://zsswierzbice.szkolnastrona.pl/

gimnazjumwierzbice@wp.pl

tel. 71 390 87 78

Ośrodek Sportów Wodnych
i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego

https://www.bosw.pl/

dyrektor@bosw.pl

tel. 512 432 430

Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich

http://pcus.pl/

sekretariat@pcus.pl

tel./fax 71 316 66 42
661 666 674

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Interwencyjnego

http://pcus.pl/

sekretariat@pcus.pl

tel./fax 71 316 66 42
661 666 674

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Kątach Wrocławskich

http://pcus.pl/

sekretariat@pcus.pl,

tel./fax 71 316 66 42
661 666 674

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2 w Kątach Wrocławskich

http://pcus.pl/

sekretariat@pcus.pl

tel./fax 71 316 66 42
661 666 674

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

http://pcus.pl/

bjakowczyk@pcus.pl

tel./fax 71 316 66 42
661 666 674