Program stypendialny ma charakter wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, która poprzez swoje aktywne działania w sferze naukowej, artystycznej lub sportowej, osiąga znaczące sukcesy.Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju. 

 

II. KATEGORIE STYPENDIÓW


Stypendia są przyznawane za szczególne osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który udzielane jest stypendium, w 3  kategoriach – naukowej, artystycznej i sportowej.
III. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUMO stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który udzielane jest stypendium  będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum - oraz spełniają zależne od kategorii kryteria określone w zamieszczonych poniżej Uchwałach Rady Powiatu Wrocławskiego. 


 

Lista Stypendystów Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2023/2024

 

Ogłoszenie XXIV edycji Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2023/2024

 

 


 PODSTAWA PRAWNA:

 

1) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VI/53/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu

 

2) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/134/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdonionych uczniów szkół dla młodzieży

 

3) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XIX/210/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży

 

4) Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXVIII/341/23 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży