Data zgłoszenia Imię, nazwisko lub nazwa inwestora Nr działki lub domu Obręb lub ulica i miejscowość Gmina Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu
29.06.2015 Mieczysława i Edward Lejkowscy 89/10 Chrzanów Kobierzyce Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13.07.2015  
30.06.2015 Henryk Marzec 444 Mirków Długołęka Rozbudowa o klatkę schodową i nadbudowa tarasu budynku jednorodzinnego 06.07.2015  
03.07.2015 Przemysław Ilków-Gołab 144/27 Łozina Długołęka Sieć wodociagowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Grzegorz Kacprzyński 371/31 AM-2 Kiełczów Długołęka Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy wolnostojacy w zabudowie siedliskowej; dwa bezodpływowe zbiorniki o poj. V=10m3 wraz z zew. instalacją kanalizacyjną do budynku; wew. instalacja gazowa od skrzynek gazowych do odbiorników wew. budynku; wew. instalcja kanalizacji deszczowej do studzienki; WLZ 13.07.2015  
03.07.2015 Iwona Wolna 258/8,262/12 AM -1 Rzeplin Żórawina Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłaczami do granicy działek inwestycyjnych z rur PE-HD, sieć DN 160mm, przyłacza DN 110 mm   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Iwona Wolna 270/1 AM-1 Rzeplin Żórawina Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami do granicy działek inwestycyjnych z rur PE-HD sieci DN 160mm, przyłącza DN 110mm   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Iwona Wolna 258/8,266/4,270/1 AM - 1 Rzeplin Żórawina Budowa odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami do granicy działek inwestycyjnych z rur PE-HD sieci DN 160mm, przyłacza DN 110mm   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Tauron - Dystrybucja S.A. 84/11, 475, 107/23, 107/26, 107/25, 108/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci, przyłaczy kablowych nN 1kV do proj. złączy   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Anna Wróblewska, Bartłomiej Wróblewski 10/2 Kozłów Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami mediów   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2015 Krzysztof Ilnicki 12/39 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budynek mieszkalny jednorodzinny w wewn. infrastr. techn. 13.07.2015  
06.07.2015 Katarzyna Andruszewska 153/6 Dobroszów Długołęka Budynek mieszkalny jednorodzinny, zbiornik na ścieki sanitarne z przyłączem, WLZ 16.07.2015  
07.07.2015 Dorota i Sławomir Kostrzewa 5/4 AM-3 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa PEHD 110 mm z hydrantem zewnętrznym nadziemnym HP80   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2015 Dorota i Sławomir Kostrzewa 36/3, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8 AM-3 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku w zabudowie szeregowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2015 Marek Kubisiak - FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 217/33, 217/36 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2015 JN SERWIS Piotr Nemś 619 AM-1 Siechnice Siechnice Sieć kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2015 Jarosław Walczak 57/24, 57/25, 57/28 Smardzów Siechnice Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 24.08.2015  
15.07.2015

Ewa Sołomanow-Mróz

195/2,186 Bukowina Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 

165/31, 166, 187/8, 467, 468/1

AM 1

 Kiełczów Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu: 27 domków jednorodzinnych, wolnostojących   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2015 Tauron Dystrybucja S.A.

23/5, 23/2, 23/3, 23/1, 406/3

AM-1

Wojnowice Czernica Budowa linii kablowej NN wraz ze złączami kablowymi NN dla zasilania budynku jednorodzinnego    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2015 Krzysztof Zdunek 278/13 Borowa Długołęka Sieć kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2015 Host Inwestycje 4 Sp.z o.o. Sp.K. rep. przez Dawid Hamkało 475, 107/23, 107/25, 108/2 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa 110PVC i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2015 Katarzyna i Marek  Henryk Jędrzejak 

248/3

AM-1

Mnichowice Żórawina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, adaptacja projektu gotowego, budowa zbiornika szczelnego na ścieki, budowa WLZ 13.08.2015  
22.07.2015 Małgorzata Ochota

357/2,354/1, 58 dr

AM-1

Smolec Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa i przyłącze wody do budynku jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.07.2015 Gmina Długołęka 391 Siedlec Długołęka Budowa linii zasilającej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2015 Grażyna i Tadeusz Waszak 74/1  Damianowice Kobierzyce Budynek mieszkalny jednorodzinny 6.08.2015  
23.07.2015 Kazimiera Poślednia 341/5,403/10,403/7 Pasikurowice Długołęka Sieć wodociągowa    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.07.2015 Anna Panasiuk, Adam Wierzbicki

54/6

AM-2

Biestrzyków Siechnice Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojacego 10.08.2015  
24.07.2015 Tauron Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu 588, 376/12, 376/11, 376/10, 376/2, 376/1, 374 AM-1 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.07.2015 Iwona Wolna

258/8, 266/4, 270/1

AM-1

Rzeplin Żórawina Sieć kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.07.2015 Iwona Wolna

258/8, 262/12, 270/1

AM-1

Rzeplin Żórawina Sieć kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.07.2015 Tauron - Dystrybucja S.A. 305/7, 305/6, 305/8 Kiełczów Długołęka budowa elektroenergetycznej linii kablowej 1 kV dla zasilania szafek złączowo-pomiarowych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2015 Piotr Turkiewicz 1/1, 5/1, 5/31, 5/10, 47/8, 5/3, 5/6, 5/12, 5/4 AM-4 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 94/13, 94/17,180/9, 180/10, 180/7, 180/8 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci przyłaczy nn 1kV dla bud. mieszkalnych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.08.2015 Sylwia i Arkadiusz Rodziewicz 369/8 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  14.08.2015  
03.08.2015 Tauron - Dystrybucja S.A.

485, 320/20, 320/10, 321/1, 498/1

 --------------

164/4, 164/10, 164/11

Kiełczów

  -------------

Wilczyce

Długołęka Budowa linii kablowej dla zasilania w energię elektryczną złącz kablowych na dz. nr. 321/1   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.08.2015 PB-INVESTBUD S.C. 793/39, 793/3, 793/37, 793/10, 793/39, 793/29 AM-0026 Mirków Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zespołu 16 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.08.2015 Monika i Grzegorz Hrynczyszyn 294/9 Radwanice Siechnice Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 31.08.2015  
06.08.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 384/81, 384/82, 384/18, 384/40 AM-1, 114/1, 403/1 AM-2 Kobierzyce Kobierzyce Budowa linii kablowych nN wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w celu zasilania obiektu usługowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 115, 108, 1, 107/1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa linii kablowej dla zasilania w energię elektryczną złączy kablowych na działce nr 107/1   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2015 Gmina Żórawina 117, 118/9, 119/1, 119/2, 119/3, 120/21, 120/22, 121/3, 723/26, 723/39, 723/52 Żórawina Żórawina Kablowa linia oświetlenia drogowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.08.2015 EXATEL S.A. 742/2, 87/4, 648 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci telekomunikacyjnej relacji EC Siechnice - złącze rozgałęźne w zasobniku nr 5   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.08.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 472/8, 472/9, 472/10, 488/2 AM-1 Mirków Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu: Dom jednorodzinny   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.08.2015 Grzegorz Kukla 91/5, 196 Śliwice Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.08.2015 Gmina Żórawina 153/3, 153/4 AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z linią do 1 kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.08.2015 Tomasz Wierzowiecki 623/3 Kiełczów Długołęka Budowa domu jednorodzinnego 27.08.2015  
13.08.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 267/11, 267/20, 267/29, 267/37, 269, 281 AM-3 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kablowymi dla budynku wielorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2015 Gmina Długołęka 81, 88/2 Michałowice Długołęka Linia kablowa nN wraz ze słupami oświetlenia drogowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2015 Gmina Długołęka 359 Raków Długołęka Linia kablowa nN wraz ze słupami oświetlenia drogowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.08.2015 Joanna Szmigielska 166/6, 166/7 Szostakowice Siechnice Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie zgodnym z projektem budowlanym 27.08.2015  
14.08.2015 TOP DEWELOPER Tomasz Tomczewski 286/120, 286/121, 286/123, 286/125, 286/209-227 Bielany Wrocławskie Kobierzyce budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.08.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 82/4, 82/5, 214/2, 216, 237/3, 218/2, 107/1, 107/2, 103/2 AM-1 Rzeplin Żórawina budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.08.2015 Gmina Długołęka 430/4 Wilczyce Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2015 Monika Piwowarczyk 1087, 1072/5 AM-1 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2015 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o. o. S.K. 397/1-4, 387/1, 387/18, 333/27, 273, 375 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, pompownią i wylotem ? 250 25.08.2015  
24.08.2015 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o. o. S.K. 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 387/18 AM-1 Domaszczyn Długołęka

Budowa sieci wodociągowej de 160 i de 110

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2015 Jolanta Woś 174/7, 174/26 Święta Katarzyna Siechnice Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 21.09.2015  
24.08.2015 Gmina Długołęka 98/16, 478, 473/1 Kiełczów Długołęka Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Akacjowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2015 Paweł Siedlecki 79/9 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8.09.2015  
24.08.2015 Robert Moruń 448/8 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 8.09.2015  
28.08.2015 Bożena Dobrowolska 616/5, 616/6 Radwanice Siechnice Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami do budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2015 Jarosław Piotrowski 126, 150/6, 150/2 Kępa Długołęka Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.09.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 1028, 77, 57, 135 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci kablowej wraz z dwoma złączami kablowymi nn   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.09.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 14/1, 118, 117, 93, 9/12 Smardzów Siechnice Budowa linii kablowej dla zasilania w energię elektryczną złączy kablowych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
3.09.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 562/11, 562/14, 562/15, 566/1, 566/2, 562/3 AM-25 Smolec Katy Wrocławskie Budowa sieci nn do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
7.09.2015 Ewa Kulesza 24/13, 25/12, 25/14 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie sieć wodociągowa i przyłącze wody do budynku jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.09.2015 TOP DEWELOPER Tomasz Tomczewski 286/120, 286/121, 286/123, 286/125 Bielany Wrocławskie Kobierzyce budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.09.2015 Anna i Wojciech Czarni 370/7 Łozina Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.09.2015 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 63/24, 34/4, 64/5, 66/5, 66/13, 604/1, 605/1 Siechnice - miasto Siechnice Budowa elektroenergetycznej sieci nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu: zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2015 Joanna Szmigielska 166/6, 166/7, Sulęcin-Szostakowice Siechnice Budynek mieszkalny jednorodzinny 07.10.2015  
15.09.2015 Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział we Wrocławiu 403/1 AM-2 Kobierzyce Kobierzyce

Budowa sieci wodociągowej PE DE160 wraz z przypięciami przyłączy wody przy ul. Bukowej w Kobierzycach

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2015 Grzegorz Stanecki 322/19 Wilczyce Długołęka Rozbudowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2015 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

321/20, 321/18, 498/1

----------------

164/4

Kiełczów

----------------

Wilczyce

Długołęka Sieć kanalizacji sanitarnej ?200 PCV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2015 Jacek i Aleksandra Typiak 465/48 Chrząstawa Mała Czernica Budynek mieszkalny jednorodzinny 29.09.2015  
21.09.2015 Bogdan Hrymak, Joanna Hrymak 443/3 Radwanice Siechnice Budynek mieszkalny jednorodzinny 25.09.2015  
21.09.2015 Jacek Dudek, Zbigniew Jężak 163, 134/11, 134/12, 134/13 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.09.2015 D.P.I. Malachit Sp.z o.o. -Siechnice- sp.k. 313DR,312/9,352/42,352/27,352/40,352/41,352/43,352/2,312/8,312/6 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanit., wraz z przyłączami na terenie osiedla mieszkaniowego w Dobrzykowicach   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2015 Orange Polska S.A. 126/8,128/10,129/13,129/5,129/3,128/5,128/12,237/2,237/1,126/5,128/8,128/7,222/1 AM-1 Domasław Kobierzyce

Budowa sieci telekomunikacyjnej OPL S.A. od istniejącej studni zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej wzdłuż ulic: Badydy, Akacjowej,Wierzbowej i Topolowej w            m. Domasław

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.09.2015 Piotr Kunysz 108/2, 108/7, 108/8, 108/16, 108/19, 108/20-24 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy linii kablowej SN - 20 KV wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej SN 20 KV 29.09.2015  
25.09.2015 Urząd Gminy Kobierzyce 109, 256/2, 249/1, 248/2, 248/1, 247, 246 Królikowice Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2015 Urząd Gminy Kobierzyce 109, 256/2, 249/1, 248/2, 248/1, 247, 246 Królikowice Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2015 AVANU HOUS Sp. z o.o. reprezentowania przez Andrzeja Balcarzaka 467, 187/8, 187/9, 470/1 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2015 Magdalena Kudaj 18/1 Żerniki Wielkie Żórawina Zgłoszenie Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 02.11.2015  
25.09.2015 Michał Goncerzewicz 1, 20, 33/1, 16/10 AM-27 Sobótka-Miasto Sobótka Zgłoszenie budowy sieci i przyłącza wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.09.2015 Jacek Adamiec 368/3 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 13.10.2015  
30.09.2015 Tauron Dystrybucja S.A.  180,181,432,175 Strzegomiany  Sobótka

Budowa linii kablowych nN oraz złącz kablowych nN do zasilania domu jednorodzinnego dz. nr 181                       ul. Czereśniowa 

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 538/172,538/173,538/170,538/171,538/176,538/203,538/202,538/205,538/206,538/207,538/208 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi w celu zasilania zespołu budynków jednorodzinnych  przy ul. Kasztanowej, Orzechowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.10.2015 Marcin Mościki 59/6 Stary Śleszów Żórawina Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego 9.11.2015  
02.10.2015 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Montażowych EXPRIM Sp. z o.o. 286/231  Bielany Wr.  Kobierzyce Budowa budynku mieszkalnego jednorodz.  20.10.2015  
5.10.2015 Maria Puto 125, 161/2, 161/3, 161/4, 161/6 Nadolice Wielkie Czernica kanalizacja sanitarna z przyłączami oraz sieć wodociągowa przeciwpożarowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2015 Agnieszka i Ryszard Malińscy 563/6,563/4,563/3,199/5,130,251/2 Chrząstawa Mała Czernica budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2015 Tauron-Dyskrybucja S.A. 109/2,109/14,109/15,109/6,109/10 AM-1 Ozorzyce Siechnice Budowa linii kablowej niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2015 Tauron Dystrybucka S.A. 108/2,108/20,108/16 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci 1kV przyłączy kablowych  dla budynku mieszkaniowego na dz. nr 108/20 przy ul. Klonowej w Kiełczowie   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2015 Krzysztof Wykurz 452 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2015 Krzysztof i Anna Opieczyńscy 182/11 Kiełczów Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny 05.11.2015  
20.10.2015 Omega Buildines Sp.z o.o. 183,185,186/10,200/1,184/8,4/79,6 AM-1 Smolec, Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.10.2015 Tauron-Dyskrybucja S.A. 9/5, 9/6, 9/7, 9/8 Ślęza Kobierzyce Linia Kablowa nn   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2015 MURAPOL S.A. 491/1, 491/2, 522/1, 304/6, 305/7, 305/8, 306/1, 582/3, 582/1, 582/4, 603 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa PCV ?160 mm wraz z przyłączem PEHD ?110 i studnią wodomierzową, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD ?110 wraz z przyłączami tłocznymi PEHD ?110 oraz pompowni dla potrzeb bytowych i poż osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Makowej w Kiełczowie   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2015 Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa "AD PROJEKT" Dariusz Popielarczyk 488/6, 305/7, 305/8, 304/6 AM-1 Kiełczów Długołęka Sieć kanalizacyjna sanitarna tłoczna PEHD ?110   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2015 V-TECH S.C. Marcin i M. Kasprzyk 456/3, 136/9 Długołęka Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2015 Zakład Stolarski Bogumiła Spigel 256/5, 256/6 AM-1 Długołęka Długołęka przyłącze energetyczne SN i stacja transformatorowa kontenerowa 20/0,4 kV dla zasilania Zakładu Stolarskiego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2015

KOSUDAR DEWELOPER reprezentowana przez Katarzyna Szlęk,

MS DEVELOPER S.C. reprezentowania przez Michał Pierzchała, Sławomir Dunajski

601/11, 601/8, 123/2, 122/8 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2015 MS DEVELOPER S.C. reprezentowania przez Michał Pierzchała, Sławomir Dunajski 601/11, 621 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa 110PCV oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PCV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2015 KOSUDAR DEWELOPER reprezentowana przez Katarzyna Szlęk 601/11, 601/8, 123/2, 122/8 Kiełczów Długołęka Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PCV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2015 Gmina Żórawina 445, 450, 435, 665, 663, 464, 424, 668, 666, 390, 319 Żórawina Żórawina Sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowa ulicy Osiedleńczej wraz z odwodnieniem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.10.2015 Katarzyna Pochwała i Tomasz Polański 380 Brzezia Łąka Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.10.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 424/12, 129/3, 129/4, 130, 131, 151, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12 Sadowice Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowej wraz ze złączami kablowymi nn   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2015 Marzena Tomaszczak 550/1, 561, 559 Sulistrowice Sobótka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2015 Anna Perczak 65/7 Brzezia Łąka Długołęka Budynek jednorodzinny 13.11.2015  
02.11.2015 Anna Gubernator  277 Domasław Kobierzyce Budynek Jednorodzinny   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A.  165/32,165/33,165/40,467  AM-1  Kiełczów Długołęka Sieć elektroenergetyczna nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2015 Anna Prysak-Ścięgaj 60 dr AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2015

Krzysztof Rogowski, Waldemar Papiernik, Paweł Mazur, Jakub Fyk, Edyta Harc-Trzyna,

Jolanta Najman, Wiesław Chwałek

164/6, 164/5, 164/7, 164//1, 370  Oleśniczka Długołęka Sieć wodociągowa    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.10.2015 Magdalena Kucharska 67/23 AM-1 Mirków  Mirków Długołęka Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej    brak sprzeciwu do zgłoszenia 
10.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A. Kraków 2/39,2/46 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo - pomiarowymi w celu zasilania budynków dwulokalowych    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.11.2015 Katarzyna Bielanów-Bilańska, Waldemar Bilański

12, 10 AM-31

12/7 AM-29

Sobótka - Miasto Sobótka Demontaż linii napowietrznej i budowa linii kablowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2015 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 198, 85/11, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9 Karwiany Żórawina Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, 200PCV z przepompownią ścieków oraz przyłączami 160PCV do budynków mieszkalnych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2015  Robert Doliński 136/9 Długołęka Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 293/11, 293/14, 293/16, 293/17 AM-1 Kiełczów Długołęka sieć kablowa 1 kV i przyłącza kablowe   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2015 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

71/7, 301/2

   --------------------

169, 81/3, 81/4, 170, 106/1

Łozina

---------------

Bierzyce

Długołęka Przebudowa istniejących obudów studni dla wodociągu Łozina, kabli zasilających i sterowniczych oraz rurociągu wody surowej ze studni nr I w Łozinie   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A. Kraków/ Oddział we Wrocławiu 89/2,89/9,139  AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu: Dwa budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2015 Konrad i Bernadeta Winiarscy 601/10, 601/11  Kiełczów Długołęka Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2015 Włodzimierz Kurpiński 126/27 Żórawina Żórawina Budynek mieszkalny jednorodzinny    
19.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A.

70/1, 70/2, 82

-------------------

680

Jeszkowice

--------------

Gajków

Czernica Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2015 Marek Foltyński 171/17 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa 28.12.2015  
23.11.2015 MIKO INVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 305/8, 305/6, 305/7, 488/6 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.11.2015 Tadeusz Słowik 79/17, 79/18, 79/19, 79/20, 79/21, 79/6 Długołęka Długołęka Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.11.2015 AG PROJEKT Grzegorz Skoczylas Sp.J. 134/12, 130, 125/5, 125/7, 135 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 11.12.2015  
25.11.2015 Wojciech Keczmer 542/91, 542/92, 200/1, 200/2 Smolec Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 124/8, 124/1, 116, 89/2, 124/3  AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa linii kablowych nN oraz złącz kablowych nN do zasilania budynku jednorodz.    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2015 Sławomir Spand?ck 130 AM-1 Galowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2015 Piotr Młot i Edward Napierajczyk 215/8 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2015 Tauron Dystrybucja S.A.  544/2,544/3,544/4,544/5,544/6,544/7,544/8,544/9,553/12,567/2,571/6  AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN dla zasilania w energię elektryczną    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2015 Andrzej Klarowicz i Mariusz Wuchowicz 98/11  Kiełczówek Długołęka Budowa nowych budynków 07.12.2015  
1.12.2015 Rafał Jedoń 64, 441/7, 441/12 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.12.2015 Katarzyna Podbielska 678 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.12.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 112/11, 11/1, 112/4, 112/5, 478 Kiełczów Długołęka Sieć niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.12.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 49/11, 49/9 Radomierzyce Siechnice Sieć niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.12.2015 Tauron - Dystrybucja S.A. 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 430/4, 226/11, 226/5 Wilczyce Długołęka Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2015 4living Sp. z o.o. sp. komandytowa 82/1, 82/4, 7/1, 6 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej 22.01.2016  
09.12.2015 Gmina Kąty Wrocławskie 109/2, 109/3, 11 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie 2 odcinki kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2015 Gmina Kąty Wrocławskie 4/6, 11 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie odcinek kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2015 Jarosław Wujda i Kamila Olszyńska 192/2, 193/13, 186 Jaksonów Żórawina Sieć wodociągowa i dwa przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2015 Tauron - Dystrybucja S.A. 41/21, 41/22, 41/23, 41/15, 41/16, 41/14, 41/13, 116, 42, 43/2 AM-1 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2015 Roman Targosz 32/7, 32/10, 32/12 AM-6 Sobótka, obręb Górka Sobótka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
16.12.2015 Tauron - Dystrybucja S.A.

82/1, 82/4 AM-26

6, 19 AM-18

Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2015 Gmina Siechnice 161, 160/1 AM-2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Sieć telekomunikacyjna (kanalizacja teletechniczna)   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2015 Kinga Bogulska 492, 368/10 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2015 GRANITE REAL ESTATE (POLAND) Sp. z o.o.

253, 183/1, 294, 184, 295

----------------

190, 375, 189/35, 189/44, 677/2, 677/4, 677/3, 345/3, 667

Domaszczyn

--------------

Mirków

Długołęka Sieć wodociągowa 160PEHD i sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 75 PE   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2015 Krzysztof Płysa 391, 276/3 Dobroszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2015 Gmina Sobótka 165,169/2,169/3,250 AM-1 Świątniki Sobótka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2015 Waldemar Kuriata AUTO-VALDIS BIS 212, 92  AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2015 Urząd Miasta i gminy Siechnice 549/76,549/118,549/120,549/155,549/160,549/161,549/165,549/170,549/172,549/176,549/181,549/190,549/197,549/203,549/204,549/206,549/220,549/223,549/226,585/4 Siechnice Siechnice Budowa sieci telekomunikacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2015 SIS INVEST Sp. z o.o. Sp.k. 427 dr, 52/11  Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2015 Tauron Dystrybucja S.A. 303/19, 582/1, 603 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2015 AG Projekt Grzegorz Skoczylas Sp. J. 134/12, 130 dr, 125/5 dr Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2015 Radosław Dziadek i Agnieszka Gałwiaczek 145/9 Siechnice Siechnice Budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 11.01.2016  
23.12.2015 Katarzyna Czyż 40/39  Piecowice Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   dokonano korekty wniosku w zakresie zamierzenia budowlanego - zgłoszenie dotyczy budowy przyłącza wodociągowego
04.01.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 396, 397/2, 397/6, 568/1 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN oraz złącz kablowych nN do zasilania budynku mieszkalnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2016 Tauron - Dystrybucja S.A. 218/13, 218/14, 221/4, 221/5, 480/2, 518/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2016 Tomasz Błaszczyszyn 107/6, 107/4, 107/1, 108/4, 108/2  Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2016 Tauron- Dystrybucja S.A. 760/8-760/37 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2016 Karolina i Rafał Sawiccy 249, 125/6, 125/5  Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2016 Tauron - Dystrybucja S.A. 391/3, 180/49, 391/15, 15/4, 15/3  AM-1 Długołęka/Domaszczyn Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2016 Longina Trojanowska 53/14, 51/8  Mnichowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2016 Tauron - Dystrybucja S.A.  242/24, 242/31,242/23,242/25 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2016 Katarzyna i Marcin Sokołowscy 35/7, 34/6 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 242/21, 242/31, 242/22, 242/23 AM-1 Bielany Wrocławskie  Kobierzyce Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2016 Gmina Czernica 106/11, 105, 104/8, 103, 231, 344/12 Dobrzykowice Czernica Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016 ESV S.A. 545/76, 545/82 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetyczna obejmująca napięcie nie wyższe niż 1kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  320/167, 320/209, 320/218, 320/171, 320/177, 320/178, 320/184, 320/185, 320/191 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe 1 kV kat. XXVI   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016

INWESTGRUPA ECODOM

Sp. z o.o.

332/1, 309/784, 309/755  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016

INWESTGRUPA ECODOM

Sp. z o.o.

332/1, 309/784, 309/755  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016 INWESTGRUPA ECODOM Sp. z o.o. 332/1, 309/792, 309/784, 309/755  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016 INWESTGRUPA ECODOM Sp. z o.o. 309/784, 309/755, 309/792, 332/1, 309/779-309/783, 309/785-309/789, 309/793-309/796 Nadolice Wielkie  Czernica Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej - przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2016 Rafał Podbielski 557/9  Długołeka Długołeka Budowa odcinka sieci wodociągowej W110PVC   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2016 PARCEL S. C.  110/34, 110/30, 316/4, 109/7, 109/3, 526, 101 AM-1  Iwiny  Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2016 Mondelez International RD&Q 280/30 AM-1, 280/18, 280/50, 280/51 AM5 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2016 DOMY-PIĄTEK Sp. z o. o. 117, 118/9, 119/3, 723/52 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2016 Piekarski Kazimierz 84 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa nowego budynku mieszkalnego jednor. 08.03.2016  
29.01.2016 Gmina Długołęka 453, 418/1, 418/3, 418/2 Długołęka Długołęka Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2016 Leszek Arendarczyk 601/3 Kobierzyce Kobierzyce Budynek mieszkalny jednorodzinny 08.02.2016  
01.02.2016 Krystian Niklewicz 88/13 Wilczyce Długołęka Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.02.2016 Edyta i Paweł Żynel 126  AM-0022 Suchy Dwór  Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.02.2016 Agnieszka i Janusz Wiszczuk 3/25 AM-15 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Kanalizacja deszczowa wraz z systemem skrzynek rozsączającym z terenu obiektu handlowo-magazynowego z zapleczem biurowym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2016 Anna Król, Sabina Kołodziej 289/8 Bogdaszowice Kąty Wrocławskie Budynek mieszkalny jednorodzinny 11.03.2016  
10.02.2016 Inwestgrupa Ecodom Sp. z o.o. 309/784, 309/804, 309/805  AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 16.02.2016  
11.02.2016

Tauron Dystrybucja S.A.

Kraków

125/3, 130/4, 132/2, 132/3, 133/5, 133/6, 133/7, 135/5, 138, 139/1, 139/4, AM-1; 140, 141, 142, 143/1, 145/1 AM-1; 168, 175/1, 176/1, 177/14, 177/17, 179/7, 179/12, 179/13 AM-2; 180/1, 181/12, 181/13, 181/14, 182,187/1, 187/6, 187/7, 187/9, 188/4, 189/5, 189/7, 189/10, 248 AM-2,136 AM-1, AM-2 Mietków Mietków Budowa stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej; budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2016 Gmina Długołęka 248/9, 249/7, 511/25, 252/39  Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2016 Megabud S.C.  467, 158/2  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2016 Edward Wójcik 395/15, 658/2  Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2015 AN-MAR BLUJ TANDOS Sp. z o.o. Sp.K. 239/2, 258/5 Rzeplin Żórawina Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia wewnętrznych dróg dojazdowych, przełożenie odcinka sieci kanalizacji deszczowej KD 500 wraz z wykonaniem nowego wylotu do cieku Rzeszotka   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2016 Joanna Adamska 420/12, 419/13, 419/14   Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowa + przyłącze    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2016 Robert Banaś 94/1, 26/15, 23/8, 23/7 Smardzów Siechnice Budowa  sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2016 Gmina Długołęka 180/9, 510 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej wraz z dwoma sięgaczami przyłączy wody oraz jednym sięgaczem kanal. sanit.    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 441, 109/1, 109/4, 123/1 AM-1 Sadowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.02.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  2/8, 2/9, 2/10, 2/12, 3, 2/47, 2/50  AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.02.2016 Tauron - Dystrybucja  242/31, 242/20, 242/19, 242/18, 242/17 AM-1  Bielany Wrocławskie  Kobierzyce Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.02.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 168/63, 168/64, 168/65, 168/66  AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.03.2016 Angelina Jankowiak 21/3, 21/2, 76/2 Michałowice Długołęka Odcinek sieci wodociągowej z przyłączem wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.03.2016 GRANITE REAL ESTATE (POLAND) Sp. z o.o. 455/3, 455/2, 455/1, 16/11 Długołęka Długołęka Sieć wodociągowa 160PEHD   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.03.2016 Daniel Hasik 563/1, 563/4 Wilczyce Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2016 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 33/25, 75, 33/23 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.03.2016 ACTUS-INFO Sp. z o.o. 74/49, 74/48 AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej  od istniejącego złącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.03.2016 Telekomunikacja Internetowa Sp. z o.o.

332/1, 309/765-309/779

Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci telekomunikacyjnej 20.04.2016  
09.03.2016 ULTRA Sp. z o.o. 85/5, 85/6, 70 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.03.2016 HOST INWESTYCJE 4 Sp. z o.o. Sp.K. 108/16, 108/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.03.2016 Ilona i Piotr Kunysz 108/17, 108/16, 108/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.03.2016 Dariusz Pająk 89/9 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej 18.04.2016  
11.03.2016 Gmina Długołęka 61/15, 430/4, 182/10, 61/23, 61/20, 61/16, 182/4, 182/2, 182/3, 61/12, 182/5, 61/22, 182/1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 267/3, 267/42  AM-1 Dobrzykowice  Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.03.2016 Adam Rowiński 40/15, 93 AM-1 Piecowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2016 JF Jakub Fyk 499/2, 286/27,286/26, 488/2  Kiełczów Długołęka Budowa sieci sanitarnej  i sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2016 ARTIDOM Sp. z o.o. S.K. reprezentowana przez Waldemara Ostrowskiego

16/12, 16/31, 15/3, 15/4, 492/2 ob. Długołeka

391/24, 391/17, 391/15 ob. Domaszczyn 

Długołęka

Domaszczyn

Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 44/4, 44/21, 44/9 AM-1 ob.0009 Mędłów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 168/62, 168/63 AM-1  Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.03.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 80/1, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5,89/6, 89/8, 146,147  AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2016 Jolanta Żuberek 27/6 AM-1 Solna Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2016 Gmina Długołęka 200/24  Kamień Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.03.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  34/4, 34/5, 34/10 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.04.2016 Rafał Dzimiński 431/26  Szczodre Długołeka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
06.04.2016 Urszula Bielecka, Arkadiusz Bielecki 113/2 Ratowice Czernica Budynek mieszkalny jednorodzinny   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.04.2016 Tauron - Dystrybucja S.A. 614/1, 614/2, 614/3, 614/6, 602/1  AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2016 Tomasz Kępski 159/14  Wilczyce Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 07.06.2016  
12.04.2016 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. S.K.  321/19, 321/22  Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 100/21, 100/24, 101/2, 390/1, 390/2, 395 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2016 Tomasz i Beata Kępscy 19/14  Wilczyce Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 11.05.2016  
18.04.2016 Rafał i Marta Michno 143/6 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.04.2016 Sebastian Jasiók 192, 107/1, 107/4 AM-1  Karwiany  Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.04.2016 Tauron Dystrybucja S. A. 867/93, 867/111, 867/110, 867/109, 867/108 AM-3 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2016 Damian Borkowski 33, 75/4, 171  Polakowice Żórawina budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2016 Marcin Winnicki 350/2, 350/6, 568  Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 Aleksandra i Karol Danisz 432, 232/5, 232/9, 565/5 Wilczyce Długołęka Sieć wodociągowa W110PE/PCV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 Tauron Dystrybucja S. A. 33/23, 33/132, 73 Wysoka Kobierzyce Budowa elektroenergetycznej sieci nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 PROFI DEWELOPER Sp. z o.o. Reprezentowana przez Michał Pierzchała 104/16 Iwiny Siechnice Sieć Kanalizacji sanitarnej 30.05.2016  
22.04.2016 Monika i Paweł Wieczorek 201, 5/11, 5/10 Domasław Kobierzyce Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 Michał Drzewiecki 120/4 Wierzbice Kobierzyce Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 Marcin Kosowski 40/20, 40/21, 40/28 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2016 Zbigniew Steciuk 45/3 Żerniki Małe Kobierzyce Budynek mieszkalny jednorodzinny   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.04.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 260, 453, AM-2;      2, 273, 274, 275/3 AM-3 Zachowice Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowej nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.04.2016 PB-INVESTBUD S.C. 793/38, 793/5, 793/6, 793/24dr. AM-0026 Mirków Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.04.2016 Grzegorz Kacprzycki 492, 371/43  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.04.2016 "LUTPOL " Krystyna Luty 75/13, 75/26, 75/27  Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. 307/6, 307/8  AM-1  Iwiny Siechnice Budowa linii elektroenergetycznej nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2016 TAURON Dystrybucja S.A. 82/18, 82/32, 82/5, 82/31 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowej nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.05.2016 Willa Bielany Sp. z o. o. 242/31, 242/13,-242/24 AM-8 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2016 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich S.A. 37, 41/1, 42/1, 43/1, 909/6, 915/1, 1002 AM-1  Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci cieplnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.05.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 110/16, 97, 104/15, 104/16 Iwiny Siechnice Budowa linii kablowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.05.2016 Wiesław Libera 78/1, 82, 45, 53/2, 79 AM-1 Nasławice Sobótka Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody 16.06.2016  
06.05.2016 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 23/26  Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej 16.06.2016  
11.05.2016 Dariusz Mirek 223/9, 223/10, 79 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2016 Joanna Stachowiak-Jankowska 205/11, 205/5 Bogdaszowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2016 Aneta i Paweł Meller 191, 123/6 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2016 Urszula i Krzysztof Żaczek 284/16, 285/17 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2016 Krzysztof Wesoły 467, 148/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2016 Emilia Wójcik 237/2, 236/1 Byków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2016 Maciej Skalski 576/1, 400/9, 400/20, 400/37  Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 79/6, 79/17, 79/18, 79/19, 79/20, 79/21 AM-1 Długołęka Długołeka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2016 Gmina Katy Wrocławskie 142/5, 142/4, 142/3dr AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2016 M Deweloper Sp. z o.o. 397/7, 397/8, 397/9 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2016 Rafał Kalinowski 40/44, 40/35  Piecowice Długołęka Odcinek sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2016 Piotr Gajewski 12/22, 12/20, 12/19 107 AM-1 Nowa Wieś Wrocławska Katy Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2016 Krystyna Jasińska 726  Żórawina Żórawina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
27.05.2016 Bartosz Bartoszewski i Marta Wichlińska 920/58  AM- 0017 Św. Katarzyna Siechnice Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  08.06.2016  
31.05.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 165/34, 165/35, 165/40 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN dla zasilania w energię elektryczną obiektu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2016 Roman Sadziak 478, 112/1, 112/4 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2016 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych  Sp. z o.o. Sp. K 212, 469/1, 470/1  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2016 Domar Development Komorowice III Sp.z o.o. 265/1,95/52,265/24,265/26,265/28,265/30,265/32 AM-1 Karwiany - Komorowice Żórawina  Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  320/239, 230/209, 320/211, 320/157, 320/144, 320/138 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2016 VATT INVEST Sp. z o.o. INVESTMENT IP Sp. z o.o. Sp.k. 674/10, 674/12, 674/13, 674/14  Długołeka Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanit.    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2016 Tomasz Chodorowski 273dr AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2016 Elżbieta Kowalska, Agnieszka i Romuald Bolejko, Józef Jarosz, Małgorzata Reczka, Marcin Górski 249, 123/1, 248 Szczodre  Długołęka Budowa sieci wodociagowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.06.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 68, 92/4, 95/15, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20, 185/6, 194, 195 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa elektroenergetycznej sieci nN  25-07-2016  
17.06.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 14, 2/12, 2/8  AM-1  Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2016 Anna Duda, Joanna i Ryszard Czerwińscy 159/2, 148/1  Zaprężyn  Długołęka Budowa sieci wodociągowej  26.07.2016  
22.06.2016 PD S.A. Wysoka S.K.A.  43/59, 43/16 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.06.2016 PD S.A. Wysoka S.K.A. 43/59, 43/16, 43/27, 43/30, 43/67 AM-1  Wysoka Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2016 Tomasz Meinert 257, 265, 264/4 AM-1 Tyniec Mały  Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2016 Tomasz Śliwa 206/24, 206/16  Wilczyce Długołęka Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.06.2016 Ryszard Daroch 148/3, 655,145/8, 147/4, 148/2 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  351, 386, 387, 424 AM-1,2  Radwanice Siechnice Budowa elektroenergetycznej sieci nN 02-08-2016  
1.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 91/6, 97/20, 190 Kamień Długołęka Sieć kablowa NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
7.07.2016 Sławomir Mazij 297/1, 186/1 Łozina Długołęka Budowa odcinka sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2016 Katarzyna Bugaj 29/2 AM-1 Mokronos Górny  Katy Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  195, 92/1, 95/18, 96/3, 97/3, 114/4-8, 194,104/2 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci elktroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  156/10, 156/9, 156/11, 156/12, 156/13, 156/6, 156/5 AM-1 Mietków Mietków Budowa linii kablowych nn   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.07.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  11/9, 11/8, 118 AM-1 Smardzów  Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej  obejm.  napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2016 UPM Raflatac Sp. z o.o. 2/67  Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa sieci eleltroenerg., kanalizacji kablowej.  05-08-2016  
12.07.2016 UPM Raflatac Sp. z o.o.  2/67 Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanit., sieci kanalizacji deszczowej     
12.07.2016 Justyna Machocka 198, 85/5  Śliwice Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 49 AM-1 Stoszyce Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2016 Dariusz Pająk 89/9 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej 16.08.2016  
13.07.2016 Marcin Bagiński 108/11  Szczepankowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2016 Małgorzata Bronowicka  501, 500/4  Węgry Żórawina Rozbudowa sieci wodociągowej 22.08.2016  
20.07.2016 Firma Usługowo-Budowlana IMPERIA Robert Wąs 239/1 AM-1 Smolec Kąty Wr.  Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2016 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 23/26  Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.07.2016 Elżbieta Matschey 160/2 Januszkowice Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2016 Jarosław Siarkiewicz 567/6 dr., 587/1 dr., 569 w, 563/1 dr., 459/11 dr., 452/9, 419/2, 459/1, 459/3, 459/4, 459/5, 459/9, 460, 462, 464/1, 453/6  AM-1  Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.07.2016 Celine Malnati-Orzechowska, Maciej Orzechowski 12/4, 12/5 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.08.2016 Urząd Gminy Kobierzyce 43/34, 48/1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej 30.08.2016  
1.08.2016 Kamil Jamiński 32/6, 32/7, 32/3, 30/2, 18/5, 18/11 Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego 31.08.2016  
2.08.2016 Paweł Mika 66/22, 66/33, 66/28, 67/18, 68/5, 69/6 Kotowice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.08.2016 KOSUDAR DEWELOPER Katarzyna Szlek 473/1, 472 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.08.2016 Janusz Han "HAPLAST" 253/33, 512, 254/3, 254/15, 258/42 Długołęka Długołęka Budowa odcinka sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
5.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 16/3, 94/1, 17, 16/10, 15/1, 15/2, 60/12, 60/11 Smardzów Siechnice Budowa sieci nN oraz demontaż linii i słupów   brak sprzeciwu do zgłoszenia
5.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 286/125, 186/127, 328/16, 328/18, 328/20, 328/38 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Elektroenergetyczna sieć nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
5.08.2016 FOTUS Justyna Gołębiowska 118/1 Cesarzowice Kąty Wrocławskie Budynek mieszkalny jednorodzinny 05.09.2016  
5.08.2016 FOTUS Justyna Gołębiowska 113/5 Cesarzowice Kąty Wrocławskie Budynek mieszkalny jednorodzinny 05.09.2016  
8.08.2016 Wiesław Libera 78/1, 82, 45, 53/2, 79 Nasławice Sobótka Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 286/125, 286/128, 286/129, 328/16, 328/18, 328/20, 328/38 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Elektroenergetyczna sieć nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.08.2016 4 LIVING Sp. z o.o Spółka Komandytowa 6, 19/2, 73, 82/64, 82/37, 82/38 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.08.2016 PRODIM Sp. z o.o. 99/7, 99/8, 99/9, 99/10,99/11,100/4,100/5 AM-1 Karwiany Żórawina Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanit.   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  165/21, 467 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.08.2016 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 23/1, 85/2, 30/52, 30/41, 30/49, 75/1, 93/21 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci cieplnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.08.2016 PROFI DEWELOPER Sp. z o.o. 104/15, 97  Iwiny Siechnice Budowa sieci wodociągowej 110PEHD   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2016 Anna i Sebastian Kaźmierczak 271, 140/18 Siedlec Długołęka Budowa sieci wodociągowej 110 PVC   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2016 Anna Duda; Joanna i Ryszard Czerwińscy 159/2, 148/1 Zaprężyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 101/2, 100/25, 100/26, 100/27,100/28, 100/29, 100/30, 100/15, 100/16, 100/31 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2016 MLDOM Sakowicz Krawiec Kraszewski Katarzyna i Łukasz Hajłasz 157/ 34/10 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2016 Grażyna i Bogdan Muraszkowscy 86/74, 86/75, 86/78, 86/25 Iwiny Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.08.2016 Miko Invest Sp. z o.o. Sp.K. 472, 131/7,131/2, 131/6  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.08.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  329/10, 34, 329/13, 32/1, 32/2 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.08.2016 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 194, 114/1, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2016 FOTUS Justyna Gołębiowska 113/1, 113,2 AM-1 Cesarzowice Kąty Wr.  Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.09.2016 Szymon Chmieliński 95/2, 96/9, 95/3, 96/10, 95/1, 96/8  AM-0001 Kąty Wrocławskie Kąty Wr.  Budowa i przebudowa sieci o przyłączy wod./kanal. 03.10.2016  
02.09.2016 Dorota i Mariusz Zakrzewscy 469/3, 171/16, 171/15, 171/13  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 190/1, 202/4, 141/17, 314/2, 314/3 AM-1 Borzygniew Mietków Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  25, 29, 10/2 AM-1 Pustków Żurawski Kobierzyce Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłosznia
05.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 223, 40/11, 41/1, 49, 258, 43/1, 44, 224, 48, 47/6, 57/1, 259/5, 58/1, 273, 58/2 AM-2 Świątniki Sobótka  Budowa linii kablowej i przebudowa linii napowietrznej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 370, 381/4, 381/5, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4 AM-2 Brzezia Łąka Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  121/1, 121/2, 121/3, 121/5, 248 AM-2  Szczodre Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 2/4, 2/3, 2/2, 2/5 AM-23; 1, 2/47,2/67, 2/91 AM-19 Sobótka Sobótka Budowa linii kablowych nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 370/39, 369/5, 386, 369/6, 369/4, 380/2,  AM-2 Tyniec Mały  Kobierzyce Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.09.2016 Katarzyna i Daniel Kruszczyńscy 68/3, 68/5, 68/6 AM-1 Ozorzyce Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.09.2016 Gmina Długołęka 89/271, 526/2, 89/270, 89/272, 89/129, 89/130, 89/131 AM-1 Kiełczów Długołeka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.09.2016 Monika Besz-Radzichowska 115dr, 109/3 AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  737, 738/2, 58/1, 59/4, 59/14, 59/24, 59/19, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9,59/10,59/11, 59/12, 59/13, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/20, 59/21, 59/22, 59/23, 59/25, 59/26, 59/27, 59/28 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 68, 92/1, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20, 185/6, 193, 194, 195 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa elektroenergetycznej sieci nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.09.2016 Gmina Kobierzyce 43/34, 48/1 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa odcinka sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 24/1, 55, 144/1, 112/3, 95/2, 92/3, 90/7, 87, 86, 91/4,91/3 AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2016

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

504, 401/6 AM-1 Zachowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 122/11, 122/3, 121 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.09.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 10, 13/35, 13/37, 13/38, 13/20, 13/14, 13/15, 13/7, 13/6, 13/4, 13/24, 13/25, 13/18, 13/16, 18/1, 18/4, 150/4, 151, 152/9, 152/1 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2016 Mariusz Muzyka  85/8, 117/3 AM-1 Milejowice Żórawina budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2016 Małgorzata Bronowicka 501 i 500/4  Węgry Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2016 Iwona i Adam Rowińscy 36, 64/13  Brzezia Łąka Długołęka budowa odcinka sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 358/5, 358/2, 324/2, 324/10 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa linii kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2016 AMA DOM Sp. z o.o. 165/33, 165/32, 165/40 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2016 ATM Inwestycje Sp. z o.o.  193, 194, 185/6, 184/2, 95/17, 95/18, 95/19, 95/20 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2016 INVESTCUBE Sp. z o.o 165/35, 165/34, 165/40  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2016 Dariusz Pająk i Marzena Dzięgała 89/9 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2016 Agnieszka Kwiatkowska 236/4 dr, 235/5 dr, 28 AM-1 Ręków Sobótka Budowa odcinka sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 86/25, 86/74, 86/75, 86/76, 86/77, 86/78 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 248/5, 248/6, 248/7, 248/8 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłosznia
28.09.2016 Małgorzata Poletek 113/30 Domaszczyn Długołęka Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  253/30, 253/33, 689 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Seweryn Nowicki Krystyna Jasińska 728dr, 56/3 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Zofia i Tadeusz Szwarczewscy 122/8, 122/15 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 HOSTINWESTYCJE 4 Sp. z o.o. Sp.K. 418/14, 418/16, 418/15, 418/10, 417/7, 417/8, 418/7,3 419/9, 419/14 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 104/27, 104/26,103/6 Wilczyce Długołęka Budowa linii kablowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 195/2, 195/4, 195/5, 195/7, 201/13, 209/1, 209/2 Dobrzykowice Czernica Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 436/7, 455/2, 455/1, 290, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 418/14, 418/15, 418/16, 419/5, 419/9, 418/7, 418/10, 419/14 Długołęka Długołęka Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
3.10.2016 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Kiełczów 166/1, 468/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
4.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 40/13, 40/14, 40/10, 40/11, 40/10, 40/12, AM-1 Suchy Dwór Żórawina Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
7.10.2016 Andrzej Kołecki 138/120 Borzygniew Mietków Budynek mieszkalny jednorodzinny 1.12.2016  
7.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 537/12 Kamieniec Wrocławski Czernica Sieć kablowa nn   brak sprzeciwu do zgłoszenia
7.10.2016 Małgorzata i Marian Prokop, Teresa i Mirosław Domżalscy 180/2, 44/8, 44/2 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2016 Aneta Pieniążek i Piotr Młot 215/8  Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.10.2016 Feliks Kwiatkowski 806/1, 891/17 AM-1  Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2016 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zórawinie 222, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5  Mnichowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2016 Katarzyna Antoniak 118/3, 152, 123/4, 123/1  Pruszowice Długołęka Budowa odcinka sieci wodociągowej  19.10.2016  
17.10.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej 

314/1, 314/5

3/1, 4/13, 4/14, 5/1, 5/4, 6/20, 6/23, 6/24, 7/4, 7/18, 7/20, 7/22, 8/19, 64/3, 64/4, 65/12, 82/5, 82/6, 92/2, 105/6, 107, 108/4, 109

Pietrzykowice -Rybnica

Nowa Wieś Wrocławska

Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.10.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. Św. Katarzyna 122, 26/3, 26/8, 29/1, 30/1, 30/9 30/10, 128  Sulęcin Siechnice Budowa odcinka sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  320/172, 320/173, 320/174, 320/176, 320/179, 320/180, 320/181, 320/182, 320/183, 320/186, 320/187, 320/188, 320/189, 320/200, 320/201, 320/202, 320/203, 320/204, 320/207  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.10.2016 Józef Kłapkowski 17/9, 36/6, 98 AM-16 Sobótka Sobótka Budowa odcinka sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 177/5, 215, 350/21 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 222/84-222/87; 222/96-222/99 Pietrzykowice Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.10.2016 Jakub Lelonkiewicz 248/21, 279 AM-2 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociagowej 25.11.2016  
24.10.2016 INGENIUM HOLDING Sp. z o.o. 156/9 Mietków Mietków Budynek mieszkalny jednorodzinny 1.12.2016  
24.10.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Katy Wr.  24/15, 25/12 AM-1 Mokronos Dolny Katy Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 165/31, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 467 Kiełczów Długołęka Linia kablowa n/n z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2016 Gmina Żórawina 87/1, 98, 70/5, 69/1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2016 INTER-ES INWESTYCJE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 267/42 AM-2 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 15.12.2016  
27.10.2016 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Św. Katarzyna 350/6 AM-1 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit.  29.11.2016  
31.10.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 152/9, 152/1 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2016 Teresa Łabno 68/4, 251/9, 251/10 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2016 HOST INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.K. 418/6, 419/5, 418/7, 418/10, 418/11, 418/15, 418/13, 418/12 Długołęka Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2016 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.  128/3, 127/1, 122, 123,- AM-2; 553/9 - AM3 Siechnice Św. Katarzyna Budowa sieci cieplnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2016 Gmina Katy Wrocławskie

1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 1/22, 1/35, 1/37, 1/38, 1/41, 1/46, 1/47, 1/48, 1/49, 1/54, 1/55, 1/63, 1/64, 1/65, 1/71, 2/1, 2/4, 3/2, 3/3, 4/5, 7, 8/2, 9/2, 9/10, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/24, 9/26, 9/28, 9/29, 9/30, 9/34, 9/35, 9/36, 9/71, 9/74, 9/76, 9/77, 9/83, 9/86, 9/87, 9/88, 9/95, 9/97, 9/98, 9/99, 9/100, 9/101, 10/3, 10/4, 10/8, 10/9, 10/10, 10/12,10/13, 11/2, 11/11, 12/3, 12/5, 13/8, 13/11, 13/14, 13/15, 13/16, 14/2, 15/1, 16/1,25/1, 25/2, 25/3, 26/1, 26/2, 27/2, 27/3, 27/4, 41/1, 42/4, 43/1, 45

Zabrodzie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  173/553, 173/554, 173/536,538/226, 538/227, 538/228, 538/229, 538/230, 538/231, 538/232, 538/233, 538/234, 538/235, 538/236 AM-8 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa linii nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
8.11.2016 Gmina Kąty Wrocławskie 8/26, 9/19, 9/12, 9/11, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/31, AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  98/12, 98/13, 219, 265/32, 98/11, 98/10, 265/28, 98/9, 98/6, 98/8, 98/7, 265/24 AM-1  Karwiany - Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.11.2016 Cadin Jakub Lekki 480/1, 518/2, 218/8, 218/12 AM-1  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej  21.12.2016  
10.11.2016 Agnieszka Sikora-Kotwica 491/1, 304/3, 304/4 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.11.2016 Jacek Fiałkowski BESPOL PPHU 257, 136/1, 136/2, 136/9 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.11.2016 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 95/17, 95/19, 95/20, 185/6, 193 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.11.2016 SOGO Roman Jędrzejczyk 13/5 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 783/7, 783/8, 783/9, 783/3,783/4  Radwanice Siechnice Budowa linii kablowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.11.2016 Maciej i Agnieszka Lisiecka 65/2  Biestrzyków Siechnice Budowa nowego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 21.11.2016  
17.11.2016 Katarzyna i Marcin Wolniak, Bartosz Szurgot, Joanna i Bartosz Ciepluch, Ewa Zawiślak-Klecha, Tomasz Klecha, Waldemar Wolniak, Norbert Krukowski 146, 89/1, 89/8 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 49/108, 49/104, 61 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  351, 386, 387, 424 AM-1,2  Radwanice Siechnice Budowa elektroenergetycznej sieci nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.11.2016 American Systems Sp. z o.o.

52

----------

90, 99

Damianowice

-----------

Ręków

Kobierzyce

----------

Sobótka

Budowa linii kablowej   nie podlega zgłoszeniu
25.11.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 464/2, 472, 517 AM-1  Kiełczów Długołęka Budowa sieci nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2016 Rafał i Kinga Kozielscy 4/4 Zacharzyce Siechnice Budynek mieszkalny jednorodzinny   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A.

75/70, 75/71, 75/72, 75/73, 75/74, 75/76, 75/77, 75/78, 75/79, 75/80, 75/81, 75/190, 172/1, 83/92 AM-1

------------

341/401, 341/326, 341/273, 341/386, 341/418 AM-2

Krzyków

-------------

Dobrzykowice

Czernica Sieć  elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.11.2016 Jarosław Siarkiewicz 587/1, 421/6, 421/4 Sulistrowice Sobótka Odcinek sieci wodociągowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2016 PRODIM Sp. z o.o. 99/7, 99/8, 99/9, 99/10, 99/11, 100/4, 100/5 AM-1 Karwiany Żórawina Budowa sieci kanalizacji deszczowej 27.01.2017  
08.12.2016 Anna Przybysz 273, 91, 97/1  Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A.  289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 289/6, 289/7, 257/1,207/1 AM-1  Owsianka-Bąki Kobierzyce Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 215/14, 215/8, 215/16  Wilczyce Długołeka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2016 Przedsiebiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. SP.K.  335/12, 335/11, 385/6, 585/5, 584/6, 584/5, 584/4, 584/3, 585/3, 585/2, 584/1, 320/10, 321/13, 519  Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 119, 120, 144, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8 Dobkowice Kobierzyce Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo-pomiarowymi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.12.2016 Piotr Mech 121/5 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 142/12, 142/13, 142/14, 142/15, 142/16, 142/17 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2016 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 62 AM-1 Łosice Długołęka Budowa sieci wodociągowej  24.01.2017  
16.12.2016 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  74, 77/4, 100 AM-1 Michałowice Długołęka Budowa sieci wodociagowej 24.01.2017  
20.12.2016 Marta Lempart, Anna i Daniel Zarzyccy 723/52, 723/59, 723/60 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2016 Zofia Czechowska 60 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2016 orkan Sp. z o.o. Sp. K. 320/208, 320/209, 320/217, 320/224, 320/228  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2016 Górażdże Beton Sp. z o.o.  263/38, 263/50, 263/58, 263/62, 263/64 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetyczna    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2016 Adrian Sikora  202  Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2016 Tauron Dystrybucja S.A. 5/35, 5/36, 5/37, 20/3 AM-1 Magnice Kobierzyce Budowa linii nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.12.2016 Edmund Żygadło 49/82, 53dr Radomierzyce Siechnice Budowa sieci kanalizacji 01.03.2017  
29.12.2016 Konsudar Deweloper Katarzyna Szlęk 464/2, 576/1, 576/2 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2017 Gmina Siechnice 447  Kotowice Siechnice Budowa sieci elektroenergetyczna - oswietlenei   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 83/62, 83/61, 83/60 AM-1; 341/386, 341/391 AM-2 Krzyków, Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2017 Gmina Siechnice 447, 448 Kotowice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.01.2017 Orkan Sp. z o.o. Sp. K.  320/224, 320/228  Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  308/5, 306, 292/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej  

brak sprzeciwu do zgłoszenia

10.01.2017 PHU UNIBLOK, Reprezentowane przez Szymona Gnacek 123, 143/5, 143/6 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 98/7, 99/10, 98/4, 99/7, 99/24, 99/29, 99/31, 99/21, 99/22, 99/23, 99/25, 99/26, 99/27,99/33  AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2017 Urząd Gminy Kobierzyce 158/13, 156/4, 158/14, 160/2, 159/1  Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej     
13.01.2017 Gmina Żórawina 44/4, 44/6 Mędłów Żórawina Budowa linii kablowej NN - oświetlenie drogowe   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.01.2017 Mateusz Nimczyk 60/2, 60/13, 95, 60/6, 60/10, 81/1, 87 Bąków Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.01.2017 Patrycja Kucharska 422/7 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej z przyłączem    
19.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 75/147, 75/148, 75/149, 75/150, 75/159, 75/161, 75/162, 75/163, 75/164, 75/165, 75/196 AM-1 Krzyków Czernica Budowa siecielektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.01.2017 InvestGrupa Ecodom Sp. z o.o. 344/50, 344/53, 333, 324, 309/12, 309/743, 309/741, 334/1, 309/739, 309/740, 309/811 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 311/27, 311/26, 311/42, 311/31, 311/32, 311/5, 311/8, 311/38, 313/1, 313/2 Borzygniew Mietków Budowa linii kablowych nN wraz z zestawami złączowo pomiarowymi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 328/2, 329/6, 328/4, 329/39, 329/38 Domasław Kobierzyce Budowa linii kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2017 AM-INVEST SP. Z O.O. 175/6, 175/3 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2017 P.H.U. WEGA BUD 67/6  Mirków Długołeka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2017  Jan Krzyż Niemel 67/23, 67/10, 67/6  Mirków Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2017 HOST Inwestycje Sp.z o.o. 418/34, 418/10, 418/33, 418/35 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.01.2017 Mariusz Czarny 109/12, 109/14, 109/15 Ozorzyce Siechnice Budowa sieci wodociagowej 21.04.2017  
01.02.2017 Waldemar Wielebiński 526/2  Kiełczów Długołeka Przebudowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.02.2017 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych SP. z o.o. Sp. K.  96/4, 96/16  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.02.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej 83/9 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2017 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

74, 77/4, 100 AM-1

62, 91/1 AM-1

Michałowice

Łosice

Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2017 Paweł Witold Wójcik dr 60, dr 62, 54/47, 54/55, 54/42,54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/48, 54/49, 54/50, 54/51, 54/53, 54/54, 54/56, 54/57, 54/58, 54/59 AM-1 Szukalice Żórawina Budowa sieci wodociągowej     
07.02.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 108/4, 108/5, 108/6 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.02.2017 PRODIM Sp. z o. o. 99/7, 99/10, 99/11, 99/21, 99/22, 99/23, 99/24, 99/25, 99/26, 99/27, 99/29, 99/30, 099/31, 099/32, 99/33, 100/4, 100/6, 100/7, 100/8, 100/9, 100/10 AM-011 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2017 ZGK Sp. z o.o. 350/6 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2017 Sebastian Ślanda, Małgorzata Kogut-Ślanda 3/3, 27/3, 29, 3/21 AM-5 Sobótka, obręb Górka Sobótka Budowa sieci wodociągowej, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 615, 614/4 Radwanice Siechnice Budowa linii kablowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.02.2017 Leszek Juszczak i Mirosław Juszczak ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI - BRACIA JUSZCZAK S.C. 61/3, 63/30 AM-1 Biestrzyków Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2017 Łukasz Murawiec 338, 127/24 AM-1 Bielawa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Kiełczów 166/1, 513  Kięłczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2017 3W Społka Cywilna Michał Wajerowski, Bogdan Warzecha, Leszek Warzecha 407, 159/25, 159/28 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci  wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2017 MCA Sp. z o.o. Sp. K. 

341/386, 341/418 

83/92, 83/93, 172/1, 75/190, 75/203 AM-2

Dobrzykowice

Krzyków

Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.02.2017 Cadin Jakub Lekki 218/12, 218/8, 480/1, 518/2 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2017 Przedsiebiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp.z o.o. 542/163, 542/57, 542/162, 542/61, 585/4, 544/45 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociagowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.02.2017 Jakub Lelonkiewicz 279, 278/21 AM-2  Borowa Długołęka Budowa  sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 226/9,226/10, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/12, 227/13, 227/14, 227/15, 263, 264 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
1.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 84/29, 84/33, 576 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.03.2017 Grzegorz Malec 20 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa  sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.03.2017 Szymon Kunecki, Magdalena Glombik, Andrzej Pyta, Katarzyna Kulczyńska, Małgorzata Trzmielewska, Bartosz Luber, Filip Pogoda, Krzysztof Zdanowicz 467, 612/5 Kiełczów Długołęka Budowa  sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
2.03.2017 MLP WROCŁAW Sp. z o.o. W ORGANIZACJI 339, 325, 84/1 Mirków Długołęka Budowa  sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
3.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 407/2, 410, 411, 400, 549, 568 Tyniec Nad Ślęzą Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
3.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 165/526, 165/40, 165/35 Kiełczów Długołęka Budowa linii kablowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
6.03.2017 Kamil Jamiński 18/5, 862/2 (18, 11) 30/2, 32/7, 32/6, 32/3 Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa  sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  75/143, 75/144, 75/145, 75/146, 75/167, 75/168, 75/169, 75/170, 75/171, 75/172, 75/196 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.03.2017 Robert Marczuk 42, 49, 48, 165  Będkowice Sobótka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.03.2017 Tauron - Dystrybucja S.A.  242/17, 242/16, 242/15, 242/14, 242/13, 242/31 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.03.2017 Aneta i Sławomir Pałeczka 108/6 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji    
10.03.2017 Jeronimo Martins Polska S.A. 87/8, 87/12  Siechnice Siechnice Budowa sieci telekomunikacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.03.2017 Wojciech Abulewicz 391/19, 388/19 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 229/7, 229/2 AM-1 Królikowice Kobierzyce Budowa linii kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2017 Mieczysław i Krystyna Pieniążek 880 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa budynku mieszkalnego    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2017 Dominik Sterc 166/31, 166/35 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa odcinków sieci wod.-kanal.    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.03.2017 Gmina Jordanów Śląski 451/66, 451/71, 451/72, 451/73, 451/76, 451/77, 451/81, 446, 451/6, 451/87, 451/79, 451/78, 451/86, 451/93 Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 12.05.2017  
15.03.2017 Eugeniusz Bąba 334 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.03.2017 "Perełka" Andrzej Milczarek 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 3/31 AM-1 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2017 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych SP. z o.o. Sp.K 498/1, 334/3, 584/7, 585/6 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.03.2017 PDC Industrial Center 50 Sp. z o.o. 282/39, 282/41, 290 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.03.2017 Szymon Gnacek 429 AM-1 Byków Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 245/3, 220/10, 379, 386/1, 369/2, 369/5, 370/2, 375/3, 373/2 AM-2 Kamieniec Wrocławski  Czernica  Budowa sieci elektroenergenetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2017 Agnieszka Woźnica 367/1, 151/1,151/3 AM-1  Raków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 655/1, 656, 399,652, 449/2, 397, 395/2, 392/6, 390, 395/1, 403, 407/1, 405/2, 405/1, 412/1, 396/1, 396/3, 68 ,211 AM-1 i 2 Maniów Mały Mietków Budowa linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  28/2, 64 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.03.2017 Gmina Kąty Wrocławskie 160, 325/1, 325/2 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 6/6, 6/4, 11, 14/2 AM-18 Sobótka, obręb Strzeblów Sobótka Budowa linii kablowej oraz złącz kablowych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 604/1, 66/5, 784, 66/21, 796/2, 66/13 Siechnice Siechnice Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.03.2017 Tauron-Dystrybucja S.A. 811, 26/15, 27/21 AM-1  Mirków Długołęka Budowa sieci NN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  40/5, 31/23, 31/22, 31/31 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2017 Edyta Bogulska 368/10 Kiełczów Długołęka Budowa wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2017 Budownictwo Paweł Łaszanowski 211/4, 219/5, 219/6 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 98, 34/11, 34/3, 34/2, 34/1 AM-1 Smardzów Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 161/1 AM-2  Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.03.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 165/31, 334/1, 334/3, 335/11, 335/12, 335/21, 335/22, 335/18, 498/1 AM-1 Wilczyce i Kiełczów Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgł9oszenia
03.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 341/386, 341/392, 341/393, 341/394 AM-2 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 553/18, 544/99, 564/14,564/15,564/54, 564/19-52, 564/56 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.04.2017 Magdalena Czukiewska i Krzysztof Karczewski 2/17  Rynakowice Zórawina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 10.04.2017  
04.04.2017 Janusz Korkuś 561/9 AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 15.05.2017  
05.04.2017 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 607/1, 66/5, 796/2, 66/21  AM-1 Siechnice  Siechnice Budowa sieci cieplnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  387, 345, 384/15  Bielawa Długołęka Budowa linii kablowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 175/4, 193/5, 193/6, 193/8, 193/24, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa linii kablowej ze złączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.04.2017 Daniel Michalski i Błażej Plechawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AGAT DEWELOPER DANIEL MICHALSKI BŁAŻEJ PLECHAWSKI S.C. 350/22, 215, 176, 177/4, 177/6 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2017 Mariusz Tyc 427, 24/4, 24/5 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowe   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2017 MCA Sp. z o.o. Sp.K.

75/41, 75/110, 75/229, 172/1, 83/110, 83/112, 83/62, 83/92, 83/93

-------

341/394, 341/393, 341/386, 341/418

Krzyków

-------

Dobrzykowice

Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2017 MCA Sp. z o.o. Sp.K. 75/41, 75/110, 75/192, 75/193, 75/194, 75/195, 75/198, 75/231, 75/235, 75/242, 75/252, 75/261, 83//110, 172/1, 75/229 Krzyków Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2017 Jacek Więckowski 13, 20/73, 20/61, 20/57, 20/6 Kębłowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2017 Jarosław Śliż 319/12, 319/2, 320/5 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej z przyłączem    
12.04.2017 Gmina Kąty Wrocławskie 2/12, 2/47, 3, 1/9, 2/46 AM-1, oraz 572/1

Kąty Wrocławskie

Nowa Wieś Kątecka

Kąty Wrocławskie Sieć kanalizacyjna - deszczowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2017 Domar Development Komorowice III Sp. z o.o. 219 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej 29.05.2017  
14.04.2017 Aneta i Rafał Kaszuba 146 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 3/31 AM-1  Zacharzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.04.2017 Tauron - Dystrybucja S.A.  32/4, 32/5, 32/6, 41, 81 AM-1  Michałowice Długołęka Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  107/2, 107/4, 109/4, 337 AM-1  Mirków Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  384/76, 383/1,384/15, 384/77,384/78, 384/79,384/80 AM-1; 384/6, 100/1, 403/1, 382/1 AM-2  Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci linii kablowych nN   brak sprzeciwu do zgłodzenia
20.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 159/3, 159/11, 159/25, 159/26, 159/27, 159/28, 407 Wilczyce Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 100/1, 136/2, 269, 271, 277 Siedlec Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 348/1, 348/2, 348/3, 320/212 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2017 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o. 406/3 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa odcinka sieci wodociągowej   sprzeciw z dn. 05.06.2017r
25.04.2017 Beata Głowacz, Anna i Jakub Łakomiec, Łukasz Jagielski 159/11 Wilczyce Długołeka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.04.2017 Z.H.U. ALFA Andrzej Michałowski 689, 253/30, 253/33 AM-1  Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.04.2017 Anna Mazur-Dulemba i Maciej Dulemba 491/2, 679/7, 679/12, 679/13, 679/14  Gajków Czernica Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.04.2017 Janusz Dolny 519 dr, 581/4 AM-1 Bogdaszowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci  wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.04.2017 Zbigniew Bobiński 117, 147/1, 25/1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci  wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.05.2017 Maria Elżbieta Płodowska 75/113 Krzyków Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

18.05.2017

 
05.05.2017 Piotr Mech, Mariusz Bojanowski 125, 161/3, 161/1  Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej i 8 przyłączy   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.05.2017 Józef i Wanda Kuźma 8/13, 6/2, 34/2, 35/1 AM-12 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.05.2017 Rafał Dzimiński 431/26 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
11.05.2017 K&T DOM Paweł Krupa, Sylwia Krupa Sp. c. 303/9, 306/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i 7 przyłączy wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2017 Dom Partner Sp. z o.o.Sp.k. 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 124/10  Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2017 Halina Jamroży-Morawiak, Izabella Wiernus-Nawara, Andrzej Krystecki 247, 153/16, 153/5 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.05.2017 Adam Daniś 429, 84/33, 84/11, 84/29, 576, 118/10 AM-1  Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2017 Janusz Piotr Korkuś 561/9 AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
18.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 374, 399/5, 399/6, 403, 406/5 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.05.2017 Katarzyna Strzesak 133dr, 201/3  Czerńczyce Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 162, 156/8, 156/7, 156/6, 156/5 AM-1 Januszkowice Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 18, 13, 7/2, 5/4, 7/33 Kębłowice Kąty Wrocławskie Przebudowa i budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2017 Gmina Kąty Wrocławskie

1/10, 1/12, 1/17, 3/10, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 4/19, 4/20, 4/22, 4/27, 4/28, 4/7, 9/2, 11/10, 11/11, 11/12, 11/15, 11/7, 11/8, 11/9,12, 13/11, 13/17, 13/6, 13/8, 14/1, 14/2, 16, 17, 19/10, 19/1, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15,19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, 19/2, 19/21, 19/22, 19/23, 19/25, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 20,21/10, 21/12, 21/13, 21/14, 21/16, 21/2, 21/5, 21/7, 21/9, 22/10,23/1, 23/10, 23/11, 23/12, 23/16, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/9, 24/1, 24/13, 24/14, 24/15, 24/2, 24/3, 24/4, 24/6, 24/8, 25/1, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/2, 25/4, 26/1, 26/11, 26/13, 16/14, 26/15, 26/16, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/9, 27/2, 28, 29, 30/3, 37/2, 37/3, 38/1, 38/10, 38/8, 38/9, 39/2, 39/6, 39/7, 40/12, 10/2, 41/10, 41/11, 41/16, 41/18, 41/2, 41/10, 41/11,41/16, 41/18, 41/2, 41/26, 41/27, 41/3, 41/9, 42/5, 42/6, 43/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/8, 45/1, 45/11, 45/4, 45/9, 46/1, 46/2, 47/1, 48/1, 49, 51/2, 51/3, 51/5, 52/2, 52/3, 52/4, 55/2, 55/8, 55/9, 56, 57/1, 57/4, 57/6, 57/7, 58/1, 58/2, 59/3, 59/6, 61/2, 61/5, 62/13, 62/4, 62/5, 62/6, 63/4, 63/6, 64, 65, 66, 67/10,67/1, 67/11, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8, 69/11, 69/12, 71, 72/3, 72/4, 72/5, 74/3, 74/5, 75/1, 75/2, 76, 78/5, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 89/14, 89/15, 89/16, 89/3, 90/1, 90/2, 91, 93/5, 94/3, 94/6, 95/2, 96/14, 96/15, 96/4, 96/6, 96/7, 99/5, 100/12, 100/3, 100/5, 100/6, 101/11, 101/14, 101/16, 101/3, 101/7, 102/2, 102/9, 103/1, 103/2, 105/1, 105/2,106 

Mokronos Dolny  Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.05.2017 Grzegorz Urban 560/20, 560/271, 167, 561/30, 561/24, 561/19, 561/29, 168/268, 560/27, AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.05.2017 Jarosław Czupryna 4/7, 409/1 AM-1  Wojnowice Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 15/2, 16/8, 16/12, 236/1, 396/2 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2017 P.H.U. WEGA BUD Jarosław Skuza 27/21 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2017 ATM Inwestycje  286/43, 286/207, 286/245, 286/246, 286/247, 286/248 AM-7  Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.06.2017 Tomasz Łukasiewicz 171/7, 171/24 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.06.2017 Pekabud 2 J.Karaś, Z. Karaś Sp. J.  265/24, 265/28, 99/10, 98/7, 98/10, 98/6, 98/8, 98/9, 98/11  Karwiany-Komorowice Żórawina  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej + przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2017 JAKO 1 Sp. z o.o. 92/1, 194, 93/1, 93/7  Krzyków Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 Guseppe Gangemi 9/8, 9/2 AM-1 Magnice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 Elżbieta Gawłowska 3/4, 205  Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 MS Developer Sp.z o.o.; MPD Wodrol Inwestycje Sp. z o.o.Sp.K.  435, 403, 505, 59/1, 61/31, 61/15 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 Agnieszka i Mirosław Musiał  160/5 AM-1  Zaprężyn  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 Tomasz Zielenkiewicz 98/32, 330  Czernica Czernica Budowa wodociągowa    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2017 ECO INVEST-BUD Sp. z o.o. Sp.K.  375/3, 369/2  Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2017 Kosudar Deweloper  472, 464/2, 576/1, 576/2  Kiełczów Długołeka Przebudowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2017 Katarzyna Wośko-Banaś Mateusz Banaś  126/4, 126/5, 395/1 AM-1 Stępin Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 765, 728, 760,758, 757, 756, 755, 754, 736, 735, 733, 732, 731, 730, 729, 718 AM-1 Mir/ków Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  754, 736, 735, 751, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 765, 718, 737, 738, 739, 740, 741, 743 AM-1  Mirków Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
8.06.2017 PEKABUD 2 Zbigniew Karaś, Joanna Karaś 98/7, 98/410, 265/24, 265/28, 98/6, 98/8, 98/9, 98/11 Karwiany-Komorowice Żórawina Przebudowa odcinków dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wykonanie utwardzeń powierzchni gruntu    
8.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 95, 181/1, 181/2, 181/3 Małuszów Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.06.2017 Tauron-Dystrybucja S.A. 431/110, 431/112, 431/161, 431/157, 431/154, 428/124

Mirków

obręb Szczodre

Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.06.2017 Stanisław Mironiuk 185, 186 Turów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.06.2017 Polska Giełda Nieruchomości Sp. z o.o. 59/24, 59/5, 59/14, 58/2, 740, 59/4, 59/19, 678/1, 74, 59/25, 53 Żórawina  Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.06.2017 MPC Robert Banaś 93/9, 110, 111 Sulimów Siechnice Budowa sieci wodociągowej   sprzeciw do zgłoszenia
12.06.2017 Tauron-Dystrybucja S.A. 316/20, 316/10, 316/12, 487/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2017 Tauron-Dystrybucja S.A. 767, 768, 769, 770, 772, 773, 774, 778, 779, 780, 783, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 26/5, 27/8, 744, 765, 766/1 Mirków Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 7/3, 6/1, 7/4, 7/5, 7/7, 7/8, 6/2, 6/7, 6/6, 6/9 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa linii kablowych nN oraz złącz kablowych   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2017 Danuta Kolano 364, 505/2, 506/1, 516/8, 506/7, 506/9, 506/12, 506/3, 506/13, 507/5 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.06.2017 Andrzej Winecki 71/5, 69/1, 68/1, 68/2, 122/2 Węgrów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2017 Mariusz Czarny 109/2, 109/14, 109/15 Ozorzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 126, 147/2, 359, 367, 439 Dobroszów Oleśnicki Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.06.2017 MPM S.C. 304/5, 304/6, 304/9, 304/10 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 264, 270, 267/10 AM-1 Długołęka Borowa budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2017 Gmina Jordanów Śląski  /  451/87, 451/79, 451/77, 451/78,451/93, 451/66, 451/71, 451/72,451/73,451/76, 451/80, 451/81, 466, 451/6 AM-1 Jordanów Śląski  Jordanów Śl. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2017 Katarzyna Borowska 125/1, 124/1, 123/1, 122/1, 121/6, 121/4, 124/6  AM-022307 Świątniki Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2017 Adrian Faltyn 240/17 Czernica Czernica Budynek mieszkalny jednorodzinny 01.08.2017  
28.06.2017 Renoma I Sp. z o.o. Damian Trębacz 103/10, 103/9, 479 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 320/239, 320/208, 320/224, 320/228, 320/251, 320/252, 320/253, 320/254, 320/255, 320/256, 320/257, 320/258, 320/259, 320/260, 320/261, 320/262, 320/263 Nadolice Wielkie Czernica Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.06.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej 1 AM-12 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Sieć wodociągowa   sprzeciw do zgłoszenia
30.06.2017 Elżbieta i Bogdan Krobiccy 488/2 Kiełczów Długołęka Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2017 RAFIN Sp. z o.o. Sp. K. 95/19, 95/20, 95/21, 95/15, 97, 92, 86/17 Iwiny Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 95/15, 95/19, 95/20, 95/21, 92, 97 Iwiny Siechnice Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2017 Agnieszka Stach 476/5, 476/6, 476/7, 476/11, 476/12, 476/13 Chrząstawa Mała Czernica Budynek mieszkalny jednorodzinny 21.08.2017  
07.07.2017 ROBERT BOSCH Sp. z o.o. 337, 338, 339, 156/20, 156/27 Mirków Długołęka Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2017 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 505, 531/7, 500/1 Węgry Żórawina Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2017 Anna Biel, Rafał Biel 62/5, 62/3, 239 Mnichowice Żórawina Sieć wodociągowa z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 422/7, 422/8, 422/9, 425/10 587/1 Sulistrowice Sobótka Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 581/6, 581/4, 581/3, 581/2 Kąty Wrocławskie Bogdaszowice Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 34/20, 493/2, 458, 38/11, 38/13, 445/2, 457 Długołęka Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2017 Wiktor Huzar 82, 83 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2017 Wiktor Huzar 82, 83, 475 Kiełczów Długołęka Sieć wodociągowa z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 107, 10, 69, 12/2, 80/1, 71, 17 18 Sobótka Sobótka Budowa linii kablowych nN ze złączem oraz unieczynnienie odcinka linii kablowej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.07.2017 Michał Sobczuk 411 Ratowice Czernica Sieć kanalizacyjna    
18.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 34/19, 34/10, 34/6, 34/7 Pruszowice Długołęka Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2017 PERSPECTUM INVEST Sp. z o.o. 337, 107/2, 107/3 Mirków Długołęka Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.07.2017 Andrzej Ziółkowski 196, 641/3, 510/1 Sulistrowice Sobótka Sieć wodociągowa + przyłącze   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 474/13, 474/24, 474/16 Wierzbice Kobierzyce Sieć elektroenergetyczna    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2017 Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. 743, 738/2, 111/40, 111/43, 111/41, 111/19, 111/12 Siechnice - Miasto Siechnice Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2017 Agat Deweloper Daniel Michalski Błazej Plechawski Sp. Cywilna 75/196 Krzyków Czernica Sieć kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 64, 28/2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Sieć wodociągowa z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 267 Siedlec Dlugołęka Remont sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 477, 82 Kiełczów Długołęka Sieć n/n   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.08.2017 MDeweloper Sp. z o.o. 467, 165/21 Kiełczów Długołęka Sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2017 Przemysław Strzelecki 359, 85/5, 85/7, 85/15, 85/32 Wojnowice Czernica Sieć wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2017 Tauron Dystrybucja S.A.

98/7, 99/10, 100/9, 99/11, 100/10, 100/7, 100/8

Karwiany-Komorowice Żórawina Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 99/24, 99/29, 100/7, 100/8 Karwiany-Komorowice Żórawina Sieć elektroenergetyczna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 182/4, 182/3, 182/2, 182/1, 140 Kiełczówek Długołęka Sieć n/n   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2017 Łukasz Ślusarczyk 140/13, 141 Smolec Kąty Wrocławskie Siec wodociągowa i kanalizacyjna   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.08.2017 Adrian i Paula Faltyn 240/17 Czernica Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.08.2017 Józefa Szul 92/61 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.08.2017 IGI-SPED-Transport i Spedycja Henryk Łatka 587/1, 422/8, 422/7 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.08.2017 Tomasz Niedzielski  201/39 Dobrzykowice Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 01-09-2017  
18.08.2017 Mariusz Zakrzewski "Budmar" 470/1, 174/6, 174/5, 174/3 AM-1 Kiełczów Długołęka budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2017 Tauron -Dystrybucja S.A. 23/1, 68/4, 64, 13 AM-1 Długołęka Dąbrowica Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 270/14, 131/9, 270/1, 270/12 AM-1 Żórawina Rzeplin Budowa linii kablowej SN 31-08-2017  
22.08.2017 Małgorzata Waliszak 24/5, 25/19, 25/20, 25/9, 25/12 AM-1  Mietków Borzygniew Budowa odcinka sieci wodociągowej     
23.08.2017 Katarzyna i Dariusz Misiejuk 118/2, 249 AM-1 Długołęka Szczodre Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2017 Agnieszka Motyka 191/3  Kąty Wrocławskie Pełcznica Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2017 Aneta Papierz-Bąba rep. firmę BUDAN 67/23, 67/18, 67/6 AM-1 Długołęka Mirków Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2017 Patrycja Kucharska 422/7, 422/13  Długołęka  Pasikurowice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.08.2017 Del Vis Sp. z o.o. 5/37, 5/38, 19/3, 20, 3 AM-1 Kobierzyce Magnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2017 ARBET Sp. z o.o. sk 1052/2, 1052/6, 806, 808 AM-1 Siechnice Radwanice Budowa sieci kanalizacyjna deszczowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.08.2017 Kamil Szałankiewicz 2/1, 2/2, 2/3, 2/5, 2/5, 1 AM-23, 7, 8, 12 AM-22; 1 AM-19 Sobótka

Sobótka 

Strzeblów

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.08.2017 Michał Ilski 278/30, 278/21, 279  Długołęka  Borowa Budowa sieci wodociągowej + przyłączy wod-kan   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.08.2017 Piotr Gołdyn 196/8 Długołęka Oleśniczka Budowa sieci wodociągowej + przyłacze   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2017 Tauron Dystrybucja S.A.

26/7, 26/24, 26/28 AM-1

 

Siechnice Smardzów Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.09.2017 Andrzej Stasiak 106 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.09.2017 MPC Robert Banaś 93/9, 110, 111 Sulimów Siechnice Budowa sieci wodociągowej + 3 przyłacza    
05.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 32/1, 32/2, 99/2, 99/3, 229, 233/1, 234, 236/2, 376/1, 376/3 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2017 Bank Ziemi - Fundacja na Rzecz Ziemi Ojczystej 242/53 Komorowice Żórawina Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2017 Joanna Chałubek 184 Bukowina Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.09.2017 ESV S.A. 545/128, 545/129, 545/167, 545/168, 585/3 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.09.2017 Katarzyna Samborska 8/3, 75, 76/27 AM-1  Kąty Wrocławskie Cesarzowice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 67/18, 67/20, 67/23 AM-1 Długołęka  Mirków Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2017  Tauron Dystrybucja S.A. 419/15, 419/14, 418/10, 418/33, 418/34, 418/35 AM-1 Długołęka Długołeka Budowa sieci elektroenegetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2017 Tauron Dystrtbucja S.A. 538/224, 538/225, 538/238, 538/239, 538/296-538/303, 538/305-538/14, 538/379, 538/202, 538/21, 538/226, 538/304, 538/237, 538/236, 538/235 AM-1 Kąty Wrocławskie Smolec Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 569/1, 569/5, 181, 572 AM-1 Katy Wrocławskie Smolec Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.09.2017 K&T Dom S.C. 488/1, 488/2, 488/3, 291/1, 291/3  Długołęka Kiełczów Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.09.2017 Monika i Dariusz Muraczewscy 142, 141/2, 119/8  Żórawina  Wilczków Budowa sieci wodociągowej + przyłącze    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.09.2017 Anna i Stanisław Jarzyna 191/8, 406  Długołeka Byków Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2017 Dariusz Zdanowicz 407, 364/2, 364/5, 563/2, 563/3 AM-1 Kąty Wrocławskie Smolec Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2017 Cezary Jezierski 79, 99/17 AM-1 Długołeka Borowa Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2017 Katarzyna i Daniel Łukomscy, Józef Klitynski, Patrycjusz Rzyski, Sylwia i Piotr Tybińscy 43 AM-1 Kąty Wrocławskie Samotwór Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  71/7, 86/8, 86/9, 71/17 Kąty Wrocławskie Nowa Wieś Wrocławska Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  304/16, 304/17, 305/21, 423/1, 423/9*, 423/8, AM-1, 448/4 AM-1,3 Długołęka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.09.2017 Tomasz Góral 400, 107/5 AM-1 Czernica  Dobrzykowice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.09.2017 Tomasz Góral  400, 353/2, 353/3, 353/6, 108/10 AM-1 Czernica  Dobrzykowice  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 139/1, 13, 11/2  Siechnice Trestno-Blizanowice  Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2017 Marcello Murgia 68/4 Kobierzyce Tyniec Mały  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2017 Jacek Sapożnikow, Tomasz Nowak 67, 44/1, 43/11, 44/13 AM-1 Długołęka  Godzieszowa Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2017 Parcel S.C. Paweł Nowak, Sebastian Nowak, Mariusz Nowak  110/30, 110/34,516/4,109/7, 109/3, 101, 526 AM-1 Siechnice Iwiny  Budowa sieci kanalizacji    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  48/12, 144/21, 144/22, 216/2 AM-1 Czernica  Dobrzykowice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.09.2017 Budrol S.J.  Z i J. Kuriata  2/55, 2/46  Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  12.12.2017  
28.09.2017 GOLD DEWELOPER Sp. z o.o. 24/2, 24/3, 43/5, 44/4, 107 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2017 Helena Ławik 432/9, 128/12 AM-1 Siechnice Żerniki Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  190/1, 190/2, 190/4, 190/5, 190/6, 254 AM-2 Długołęka Domaszczyn Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  903/4, 903/1, 77/9, 144 AM-1 Długołęka  Pruszowice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  700/3, 686, 619/7, 619/1, 619/2, 619/3  Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.10.2017 ESV. S.A.  549/43, 549/207 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.10.2017 Anna i Kazimierz Kaczmarczyk 762, 740  Żórawina  Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2017  Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp.z o.o. S.K.  475/7, 475/5, 453dr, 452/12, 452/10, 452/15, 452/17, 475/6, 475/2, 477, 487/7, 487/13 AM-1 Siechnice Iwiny Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2017 Artur Maj 338, 125/5, 125/6 AM-1 Długołęka  Bielawa Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2017 MGBUD Mariusz Gorgol  i Firma Remontowo-Budowlana Stanisław Jankowiak 259, 265/17, 615, 616 AM-1 Długołęka Brzezia Łąka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2017 Kosta Group Sp. z o.o.  40/44, 40/47 AM-1 Długołeka Piecowice  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  117/1, 117/3, 118/1, 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 248 AM-2 Długołęka Szczodre Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  168/63, 168/67, 168/68 AM-1  Długołęka Domaszczyn  Budowa sieci niskiego napięcia    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2017 HIIC-BUD.Sp. z o.o. 222/4, 188, 18/1, 18/5, 19/5, 19/4  Długołęka  Śliwice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.10.2017 Marcin Matuszak  274, 271  Długołęka Siedlec Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.10.23017 Tauron Dystrybucja S.A.  94/4 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  431/43, 431/38, 431/9, 431/159, 431/160, 431/161 AM-2 Długołęka Szczodre Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.10.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. 335/1, 147/9, 147/11 AM-1 Siechnice Groblice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.10.2017 DPDDEWELOPER Sp. z o.o.SP.K. 304/6 Długołeka Kiełczów Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.10.2017 Marcin Świrski 121/1, 133 Sobótka Strachów Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.10.2017 MCA Sp. z o.o. Sp. K. 75/198, 75/203, 75/235 Czernica Krzyków Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.10.2017 Stanisław i Weronika Grochowina 190/1dr, 314/1, 99/3dr, 205/2dr, 314/3, 189 AM-1 Mietków Borzygniew Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem kanalizacji i wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  165, 197/2, 198, 270 AM-1 Sobótka Będkowice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2017 Paweł Wójcik  60dr, 62dr, 54/47, 54/55, 54/42, 54/43, 54/44, 54/45, 54/46, 54/48, 54/49, 54/50, 54/51, 54/53, 54/54, 54/56, 54/57, 54/57, 54/58, 54/59 AM-1 Żórawina  Szukalice  Budowa sieci wodociągowej     
24.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 405, 417/2 AM-1 Siechnice Radwanice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 320/208, 320/222, 320/224, 320/239, 356 AM-3 Czernica Nadolice Wielkie Budwa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 32/3, 33, 77/17, 78/3, 596, 600 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetyczej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  334, 28/5, 28/7, 28/3, 765, 767 AM-1 Długołęka Mirków Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 Ryszard Turkiewicz 115/1, 115/2, 113/1, 112, 111/2  Kąty Wrocławskie Sadowice Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017

Opty-Dom Development Sp. z o.o.

HEA Sp. z o. o.

485, 318/29, 317/26, 316/9, 316/10, 316/12, 487/1 AM-1 Długołęka Kiełczów Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 Anna Turno-Kręcicka, Tomasz Kręcicki 453/7, 453/1, 82, 47/1 AM-1 Kobierzyce Tyniec Mały Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  124/63, 124/86 AM-1 Kąty Wrocławskie Krzeptów Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.10.2017 MDP Wodrol Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. 59/1, 403, 505, 61/15, 59/14 AM-1 Długołęka Wilczyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2017 Gmina Kąty Wrocławskie 560/28, 168/271, 168/268, 560/27, 167, 561/30, 153/2, 152/2, 561/29, 168/42, 168/272, 168/297, 168/32, 168/277, 168/31, 168/261, 168/61, 560/20, 561/19, 168/374, 168/406, 168/397, 168/235, 166/1, 166/2, 166/3, 560/24, 560/23, 560/22, 560/21, 560/25, 168/43, 168/50, 561/10, 155/3, 555/12, 168/288, 552/2, 168/237, 168/238, 168/239, 168/240, 168/241, 168/242, 168/278, 168/279, 168/280, 168/281, 168/282, 168/283, 168/293, 168/294, 168/295, 168/37 Kąty Wrocławskie Smolec Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na dz. nr 560/28, obręb Smolec   brak sprzeciwu do zgloszenia
31.10.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 85/6, 85/5 Czernica Wojnowice Budowa sieci elektroenergetyczej   brak sprzeciwu do zgłszenia
31.10.2017 Marta Kowalska, Adam Kowalski 446, 451/118 Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2017 Jerzy Jański, Dorota Jańska 124, 76/4, 76/5 AM-1 Żórawina Suchy Dwór Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  225/6, 217, 403,225/10, 216/6 AM-2; 392/2 AM-1 Długołęka Byków Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  286/263, 286/267 AM-1 Kobierzyce Bielany Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 5/2, 4/6, 4/5, 4/7 AM-1 Czernica Wojnowice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  19,21/4,21/5,21/7 AM-1 Smolec; 45/2, 45/3, 47/5, 47/6, 47/7, 47/9, 47/10, 47/52 AM-1 Pietrzykowice -Rybnica  Kąty Wrocławskie Pietrzykowice-Rybnica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.11.2017 Gmina Kobierzyce 387/7, 388, 20 AM-1 Kobierzyce Kobierzyce-Pełczyce Budowa sieci kanalizacyjnej 04.01.2018 sprzeciw
07.11.2017 Gmina Kobierzyce 387/7 AM-1 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej  12.01.2018 sprzeciw
14.11.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  273, 276, 270 - Domaszczyn; 181, 182/5, 203, 186, 204/1, 192, 202/5, 202/2, 110, 106/3, 112, 113- Bukowina  Długołęka

Domaszcyn

Bukowina 

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej  07.12.2017 sprzeciw
14.11.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  241/3, 223,3/10-Siedlec, 189, 340,566, 570,569 - Pasikurowice, 190/2,190/3, 189/2, 188, 57, 194/2, 58, 186 - Bukowina  Długołęka

Siedlec 

Pasiukorowice

Bukowina

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej  06.12.2017 sprzeciw
16.11.2017 PRO VOBIS P.B. Janusz Karyś 33, 596dr Siechnice Siechnice Budowa sieci wod-kan z 20 przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.11.2017 Elżbieta i Stanisław Hynda 122, 42/8 Żórawina Suchy Dwór Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2017 Krystian Kawalec 10 AM-14, 13 AM-6  Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.11.2017 Sławomir Maślanka 79 Borowa Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2017 Opty Dom Development Sp. z o.o. 316/20, 316/10, 316/9, 589/4, 316/16, 316/19  Długołęka Kiełczów Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2017 Spółdzielnia Kółek Rolniczych  14/1, 14/6, 2/46 dr, 2/47 dr, 2/12dr AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2017 MDeweloper Sp. z o.o.  348/2, 201/3  Długołęka  Mirków  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  48/1, 116/27, 116/46, 120/1 AM-1 Kąty Wrocławskie Stoszyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  1/3, 15, 58/5, 26, 42 AM-16, AM-17, AM-18  Sobótka  Sobótka  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.  13dr, 3/4 dr AM-1 Kębłowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2017 Paulina Gliszczyńska - Świerad  76/2, 21/2, 21/5 AM-1 Michałowice  Długołęka  budowa sieci wodociągowej     
27.11.2017 DP Deweloper Sp. z o.o. S.K.  304/4, 304/5, 304/6  Kiełczów  Długołęka  Budowa sieci wodociągowej     
29.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  10/2, 10/3, 10/8, 156, 157, 158/6, 158/7, 158/9, 158/10, 158/11, 158/12, 158/13, 158/14 AM-1 Nadolice Małe  Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.11.2017 Ewelina Pańczyszyn 79/10, 526/2dr AM-1 Kiełczów  Długołęka  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 273/13, 458/8 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 PROFI DEWELOPER Sp. z o.o. 402, 233/2 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 Konrad Krzesaj 322/19 Wilczyce Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 Tomasz Śliwa, prowadzący działalność gospodarczą pn. TOMASZ ŚLIWA 206/15, 206/24 Wilczyce Długołeka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 Gmina Długołęka 395/13, 395/15, 397/7, 388/20 Długołeka Długołeka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 174/2, 174/3, 174/5, 174/6 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłszenia
04.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  219/7, 216/7, 219/6, 303 AM-1 Groblice  Siechnice  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2017 Edyta Rakwał-Rząsa Sigma 100, 70/17, 70/18, 70/15 AM-1  Piecowice  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2017 Jacek Orłanowski 123 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  33/70, 33/68, 33/73, 33/220, 33/221, 33/215, 33/2016 AM-1 Wysoka  Kobierzyce  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 67/15, 67/6, 67/23, 67/113 AM-1 Mirków  Długołęka  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2017 Gmina Kąty Wrocławskie 9/2, 9/28, 9/98  Zabrodzie Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej     
06.12.2017 Grażyna i Michał Pierzchała 472, 134/6  AM-1 Kiełczów  Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2017 Gmina Długołęka  189/1, 190/2, 238/1, 236/3, 239 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  159/16, 342, 159/18, 160/25 AM-1 Mirków  Długołeka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgloszenia
07.12.2017 Maciej Talko, prowadzący działalność gospodarczą pn. MTI Maciej Talko 467, 188/6 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 73/10, 73/1, 72/11, 72/6, 72/7 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2017 Nest-Bud  103/6, 104/12, 104/26 AM-1 Wilczyce  Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2017 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp.z o.o. S.K.  321/22, 321/18, 584/1, 639/1 Kiełczów  Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2017 Mirosław Król  5, 6, 58/3, 120 AM-15 Sobótka Sobótka Budowa sieci kanalizacji    
08.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  182/117, 182/124, 182/125, 182/135, 182/139, 182/140, 182/141, 5775/9 AM-1 Smolec  Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  161/12, 410, 162/3 AM-1 Ratowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2017 Jolanta Bednarska 349/3 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2017 Aneta Stefaniszyn 269, 347/2, 356, 346/1, 346/2 Chrząstawa Mała Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 211/14, 211/24, 557/1, 557/4 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 218/11, 218/8 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2017 Aleksander Więcek 47/2, 150 Czerńczyce Kąty Wrocławskie Budowa sieci i przyłączy sanitarnych 25.01.2018 sprzeciw do zgłoszenia
12.12.2017 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 767/1, 85/8, 86/1, 85/6, 590/4, 111/17, 111/16, 111/19, 738/2, 739, 105/20, 102/11, 111/40, 111/10, 87/8, 776/6 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 191/8, 512 Byków Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 107/58, 107/59, 84/16, 07/43, 475, 108/2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci niskiego napięcia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 230/71, 230/32 Chrząstawa Wielka Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej 22-01-2018 umorzenie postępowania
14.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 230/72, 230/32 Chrząstawa Wielka Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej 22-01-2018 umorzenie postępowania
15.12.2017 JM DEVELOPER J. Noculak, M. Kuras S.C. 103/16 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 104/13 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej 14.02.2018 sprzeciw do zgłoszenia
15.12.2017 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Spigiel 258/42 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2017 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 301/2, 304/1, 307/6, 307/7, 306, 305/1, 305/2 Borowa Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej i wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2017 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. S.K. 173/244, 175/4, 182/104, 182/117, 182/124, 182/125, 172/137, 182/139, 182/140, 182/141, 575/2, 575/9 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  159/19, 159/20, 159/21, 159/22, 159/23, 159/24, 368, 369, 112 AM-3 Raków Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 67/41, 67/39, 67/6 Mirków Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.12.2017 Gmina Żórawina  115, 77, 76,153/3  Wojkowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.12.2017 Andrzej Łakomski 110/2, 793/4 AM-1 Żórawina  Żórawina  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.12.2017 Dagmara Michalska  4/30dr, 4/18dr AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2017 Świat Nieruchomości Bracia Juszczak S.C. Leszek Juszczak i Mirosław Juszczak 291/3, 292/2, 306, 308/9, 308/10, 308/8, 308/7 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  107/60, 107/59, 107/43, 108/2 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  35/1, 35/2, 35/4 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2017 Gmina Kąty Wrocławskie 72/2, 72/15, 72/29, 72/32, 72/33, 72/35, 72/36  Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A.  255/3, 272/1, 272/13, 272/18, 458/1, 458/2, 458/3, 458/4, 458/5, 458/6, 458/7 458/8 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice  Budowa sieci elektroenergetyczej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 

10/3, 10/4,94 AM-1;

86, 88, 89/1, 247, 249 AM-1 

Nadolice Wielkie

Nadolice Małe

Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2017 Katarzyna Dobrzyńska 253/11, 253/12  Długołeka Długołeka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.12.2017 Tauron Dystrybucja S.A. 48/1, 45/239, 45/238 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa stacji transformatorowej z powiązaniami SN i NN 08-01-2018  
28.12.2017 Radosław Deszcz 359, 147/2  Dobroszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgloszenia
28.12.2017 Tomasz Gołębiewski 199/11, 199/14 AM-1 Pietrzykowice  Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnaej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2018 Elżbieta i Andrzej Uryniak, Agata Arciszewska, Janusz Kozieł 33/1 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Wiesław Szpatiuk 153/5 AM-1 Szczodre Długołeka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Urszula Żaczek 216/5 AM-1 Wilczyce  Długołeka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Ryszard Olejnik 168/3 AM-1 Wilczyce  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  4/2, 4/7 AM-1 Wojnowice  Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Karol Kapuścik 98, 32/4, 32/14 AM-1 Smardzów Siechnice  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2018 Liliana Tesak 32/2, 32/1, 329/14, 329/13, 329/12, 329/7, 329/11, 329/10, 329/8, 26, 329/5, 25/3, 30/2, 45 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2018 BUDROL Sp. J. Janina Kuriata, Zdzisław Kuriata 2/55, 2/46 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2018 Ireneusz Cholerzyński 11/4, 34/11, 29, 15/6 Pustków Żurawski Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.01.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 180/149, 180/147, 180/145, 181 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 320/217,320/228, 320/257, 320/259, 320/262, 320/264, 320/265, 320/266, 320/267, 320/268, 320/269, 320/270, 320/271, 320/272, 320/273, 320/274, 320/275, 320/279, 320/280, 320/283, 320/284, 320/288, 320/289, 320/290,320/293, 320/294, 320/298, 320/299, 320/300, 351/1 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.01.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 107/240, 107/282 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa przyłącza wodociągowego    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  148/8, 148/9, 148/22, 148/23, 149/3, 149/6, 245/4, 245/5, 245/6, 245/7, 245/8, 245/9 AM-1 Nadolice Małe  Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2018 Andrzej Termena 24/3 AM-1 Gajków  Czernica  Budowa sieci wodociągowej     
24.01.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  758/3, 758/5 AM-3 Św. Katarzyna  Siechnice  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2018 K-Investhome Piotr Kunysz 108/2 AM-1 Kiełczów  Długołęka  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2018 Tomasz Pawełczyk  46/7, 46/8  Kamień Długołęka Budowa sieci  kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.01.2018 Patryk Wolański 205/2 AM-1 Dobrzykowice Czernica  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 125/2, 125/4, 517 Kiełczów Długołeka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 238, 394 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.02.2018 P.H.U.WEGA BUD Jarosław Skuza 254, 190/1,190/6, 190/7, 190/16 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.02.2018 AK Inwest Agnieszka Kaczkowska 185/6, 78/13 AM-1 Ślęza Kobierzyce  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  99/24, 100/6, 100/7, 101/4, 101/3, 101/5 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  100/7, 100/9, 101/6, 101/7, 101/8 AM-1 Karwiany-Komorowice  Żórawina  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 

284/71, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7, 334/8, 334/13, 334/14, 334/15, 334/16, 334/17, 334/18, 334/19, 334/20, 334/21, 334/22, 334/23, 334/24, 334/25, 334/26, 334/27, 334/28, 334/29, 334/30, 334/31, 334/32 AM-4

Bielany Wrocławskie Kobierzyce  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2018 Joanna i Ryszard Czerwińscy  148/1  Zaprężyn  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2018 Andrzej Rabski 354/5, 448/1, 448/17, 448/23, 356/2, 68/3  Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  606/1, 606/2 AM-4 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A  354/2, 354/15, 354/22 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  354/15, 354/19, 354/22 AM-3 Nadolice Wielkie  Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2018 Łukasz Urlik  88/56 AM-1 Wojnowice  Czernica  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2018 JMR Developer J. Noculak, M.Kuras, R.Dzierża S.C.  100/14, 183 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  329/39, 348, 327/12, 327/5, 327/6, 327/7, 327/8, 327/9, 327/10, 327/11 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetyczne   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2018 Profi Deweloper Sp. z o.o. 402, 14/11, 14/12, 14/9, 234  Dobrzykowice Czernica Budowa sieci kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.02.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  545/90, 545/82, 584/4, 111/41, 111/19, 111/17 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.02.2018 Martyna Karwal i Grzegorz Krawczyk  99, 75/9 AM-1 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  22, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10 AM-32 Sobótka  Sobótka  Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  53/3, 73/1, 73/10, 77/1, 77/3, 77/4, 82 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2018 Krzysztof Markwant 517dr, 205/12, 205/23 Bogdaszowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2018 Anna i Krzysztof Gomulec  107/221 AM-5 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego     
02.03.2018 Edmund Żygadło  49/82, 49/8, 53 AM-11 Radomierzyce Siechnice  Budowa sieci kanalizacyjnej  18.04.2018 sprzeciw
05.03.2018 Justyna Kujawa 26/8, 44/4, 100, 107 AM-1 Mędłów Żórawina  Budowa sieci wodociągowej  05.06.2018 sprzeciw
05.03.2018 Lewlex Marta Lewandowska  217/1, 218, 222/4, 223/4, 449/1 Iwiny  Siechnice  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.03.2018 Dariusz Piotr Banasik  150/9, 150/7 AM-1 Rogów Sobócki  Sobótka  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  15.03.2018 sprzeciw
05.03.2018 ABT Sp. z o.o.  185 AM-1 Turów Żórawina  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2018 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o.  387/18  Domaszczyn  Długołęka  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2018 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  569, 338, 189  Pasiukurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2018 Zofia i Jakub Ząbczyk  372 Dobroszów  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2018 Optimax Elżbieta Uniejewska  90/7, 92, 89/1, 247 AM-1 Nadolice Małe  Czernica  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.03.2018 Integra Nieruchomości Sp z o.o. Władysław Guz 247, 154/3, 436, 212 AM-1 Szczodre  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  217/1, 217/3, 218 AM-1 Iwiny Siechice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  46/21, 46/22, 46/23, 46/24, 46/25, 46/26, 46/27, 46/28, 46/29, 46/30, 46/31, 46/32, 74/97, 75 AM-1 Mokronos Górny  Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 98/1, 99/4, 193 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.03.2018 Avanu House Sp. z o.o.  159/16, 159/17, 159/18, 325, 342  Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2018 Konrad Medygrał 373, 372 Dobroszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2018 Sun & More Sp. z o.o. S.K. 413, 216/5, 215/13 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2018 WIKING DEVELOPER S.C. A. Salski, K. Prościak 187/18, 187/19, 65/125 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 286/266, 286/272, 286/246, 282/263 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2018 FLT Spółka Jawna M. Wantrych 435 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.03.2018 ROWIŃSKI C.C. BETONIARNIA I RECYKLING 125, 70/1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2017 Gmina Siechnice 111/17 Siechnice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2017 DTM Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. S.K. 557/1, 557/3, 557/4 Czernica Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej   umorzono
26.03.2017 Anna Sobków-Kielar 256/1, 262 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2018 Grzegorz Ekiert 118, 127, 141/10 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej 06.06.2018r. sprzeciw
30.03.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  39/12, 39/14, 39/16, 39/18, 39/20, 39/21, 39/8 AM-1 Krzyków Czernica  Budowa sieci elektroenergetycznej    dec. 1161/2018  - umorzenie
30 03.2018 Tomasz Świrski 387/18, 197/39 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2018 Urszula Komorowska 7/2, 7/4, 7/6, 8  AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2018 Aleksandra Więcek 47/4, 150  Czerńczyce  Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej  26.06.2018 sprzeciw
30.03.2018 PB-Investbud Sp. z o.o. S.K.  77/4, 82, 77/2  Tyniec Mały Kobierzyce  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2018 CM International S.A.  402, 33/5, 30/5  Wilczyce  Długołęka  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2018 Wojciech Krupski 117 AM-1 Suchy Dwór  Żórawina Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgloszenia
04.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  403, 398, 218/2, 652, 656 AM-1 Maniów Mały Mietków Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.04.2018 Gmina Kobierzyce 387/7, 388, 20 AM-1

Kobierzyce

Pełczyce

Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej  28.05.2018  
04.04.2018 Gmina Kobierzyce 387/7 AM-1 Pełczyce  Kobierzyce  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.04.2018 Concereto Inwestycje Sp. z o.o.  358/2 AM-1 Domasław Kobierzyce  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgloszenia
05.04.2018 Marta Cieślak  105 Borowa Długołęka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 842/2, 913/6, 913/40, 1074 AM-1 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 53/3, 163/6, 45/26 Bierzyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 470/1, 187/9, 187/19, 187/20, 187/21, 187/23 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 758/3, 758/5 AM-3 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2018 HE WROCŁAW 2 Sp. z o.o. 200/8, 200/9, 204/7, 199/6 Wojkowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.04.2018 Jolanta Marcichowska 190, 192 Wojtkowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.04.2018 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 121, 663, 757/1, 767/4, 98/4 Siechnice Siechnice Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN100/80   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  320/224, 354/11, 354/15, 354/19, 356 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  93/6, 247 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.04.2018 Mirosław Trybała 39/8 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej     
20.04.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  664, 590/1, 112/1, 584/1  Siechnice  Siechnice  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  538/379, 538/202, 538/211, 538/226, 538/237, 173/566-173/568, 538/243-538/255, 538/316-538/322, 173/569, 538/256, 538/162, 538/161, 538/257, 538/323 Smolec  Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetyczne    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.04.2018 SIS Invest Sp. z o.o.  104/22, 104/19 Wilczyce  Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.04.2018 FHU Marek Kubisiak 470/1, 210/23, 210/24 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  86/15, 471/1 AM-1 Smolec Katy Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 160, 194 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  269, 291, 564/3, 564/4, 567/108, 283/83-238/187 AM-1 Chrząstawa Mała Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.04.2018 Wanda Domżalska 114/7  Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2018 MCA Sp. z o.o. Sp. K.  83/112, 83/131, 83/140, 83/150, 75/302, 75/19, 75/279, 75/315, W172/1 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.05.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 480, 351, 201/2, 201/1  Kilianów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.05.2018 JAKO-1 Development Sp. z o.o. 27/6, 201  Krzyków Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 141/11, 528 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.05.2018 Lux Deweloper Roman Tomaczewski 44/1, 44/4 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.05.2018 Gmina Długołęka 391/3 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  664  Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2018 Piotr Sławski 146/14, 180  Jaksonów Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2018 MLDOM Sakowicz Krawiec Karaszewski Sp. J.  146, 81 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2018 Concreto Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K.  324/10 (po podziale: 324/14, 324/15, 324/16, 324/17), 324/2, 324/1 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej  30.07.2018 sprzeciw
15.05.2018 Izabela i Michał Balcerzak 55/25, 55/17, 55/21, 55/14 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.05.2018 Piotr Żak 579dr Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej 27.07.2018 sprzeciw
17.05.2018 Gmina Kobierzyce 156/6, 155/8, 154/5, 153/8, 153/6  Krzyżowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej 20.08.2018 sprzeciw
17.05.2018 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp z o.o.Sp K.  472, 517, 125/4 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 810, 808, 823/4, AM-2; 806 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2018 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp. K.  108/16, 108/2, 107/45, 107/48, 107/50, 107/43, 475  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2018 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp. K.  108/16, 108/2, 510, 474/2, 475, 707/43, 107/59, 107/56, 107/54  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2018 Gmina Żórawina 195 i 265/1  Bogunów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2018 Agata Jaskulska Drewnex 107/27, 107/14  Piecowice Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2018 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp. K.  108/2, 107/48, 107/50  Kiełczów Długołeka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2018 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp. K.  475, 108/16, 108/2, 107/59, 107/56, 107/54, 107/45, 107/44, 407/43  Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2018 Gmina Kąty Wrocławskie

60/38, 60/39, 63/1, 75, obręb Mokronos Górny, 6/18, 6/22, 7/22, 8/19, 64/3, 64/6, 111/4, obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie

Mokronos Górny-Nowa Wieś Wrocławska Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  95/54, 95/55, 95/56, 95/15, 95/16, 193, 95/30 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A  363, 195/19, 198/25 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  147/9, 147/14, 147/15, 147/19, 147/67, 147/68, 209 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 16/6 AM-8 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia    
28.05.2018 Gminy Kąty Wrocławskie 7/5, 7/15 AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 7/5, 7/15 AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 7/3, 8/26, 8/34, 9/19, 11/1 AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 395, 267, 259, 370, 260/1, 260/2, 382/1 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2018 MIKO Invest Sp. z o.o. Sp. K.  645/4, 645/3, 294/7, 294/3, 488/1  Kiełczów Długołeka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 101/10, 101/11, 401/2 AM-1 Ratowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  166/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2018 Łukasz Słowiński 54/19, 54/18 AM-1 Biestrzyków Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.06.2018 Tomasz Włodarczyk 137/148 AM-1 Stary Zamek Sobótka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  26/2, 64, 73/2 AM-1 Cesarzowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    przekazano DUW
05.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 311/3, 4, 454, 555/45, 559, 555/44, 453, 452/2, 457, 349/3, 318/1 AM-1 Strzegomiany Sobótka Budowa stacji transformatorowej PT-1, budowa sieci kablowej SN

14-06-2018

 
06.06.2018 Joanna Jęchorek 103/15, 103/22, 116/6  Cesarzowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2018 Daniel Bartkowiak 151, 155/4  Borowa Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 10/3, 12/2, 4/5 AM-1 Zabrodzie  Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  217/1, 217/2, 217/3, 217/6 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  294/7, 645/3, 645/4 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci NN   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2018 4 living Sp. z o.o. S. K. 

95/2 - Mokronos Dolny; 9/51, 9/2, 9/101 Zabrodzie

Mokronos Dolny; Zabrodzie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.06.2018 Piotr Włosiński 177 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  20/127, 20/129, 20/61, 20/73, 20/66, 13 AM-1 Kębłowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 108/8, 108/9, 108/10, 108/2, 108/16 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2018 Bogusława Wiśniewska 530, 531, 220/7 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2018 Gmina Długołęka 167/10 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 83/110, 83/111, 83/112, 83/113, 83/114, 83/115, 83/116 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2018 Małgorzata Turos i Grzegorz Majcher 36, 16/2 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka  Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2018 Aleksandra Gawrońska 183/1  Wszemiłowice-Jurczyce Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2018 Jerzy Rudze 203/12, 203/17, 203/18, 209/1, 209/2  Dobrzykowice Czernica Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2018 Magdalena Janusz 188/6 Domaszczyn  Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2018 Optimax Elżbieta Uniejewska 91/12, 93/11, 91/11, 92, 93/10, 93/4, 247, 89/1, 88, 87/7, 87/8 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2018 Andrzej Wesołowski i Agata Dobrowolska-Bober 430/4, 405/7 AM-1 Wilczyce Długołeka Budowa sieci wodociągowej   

brak sprzeciwu do zgłoszenia

15.06.2018 Kinga i Łukasz Komada 388/1 Dobrzykowice Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2018 ZGK Sp. z o.o.

363, 21, 481/23,

15/1, 457, 423/6

Kilianów

Szymanów

Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2018 Marcin Kluczyński 401/5, 401/6, 504  Zachowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2018 Joanna Gołąb 239/1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  312/9, 312/11, 312/13, 313, 314, 352/2, 354/124 AM-2 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2018 Maciej Wolański 40/6 Groblice Siechnice Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego     
21.06.2018 DW INVESTMENTS Sp. z o.o. 364, 243/4, 242/34, 243/2 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 82/83, 82/32, 82/85 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.06.2018 Sławomir Szczepanik  197/26, 197/28  Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 77/1, 77/12, 77/13, 77/15 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2018 Jarosław Puć 33/2, 119/2, 120/3, 64/5 AM-1 Nowy Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej     
25.06.2018 Gmina Długołęka 527, 529, 526/2, 88/43 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej i kanalizacyjnej.    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2018 Marek Kroczyński 163/6  Bierzyce  Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.06.2018 Beata Oberec-Niemczyk, Mateusz Niemczyk, Monika Oberec-Wiśniewska, Krzysztof Wiśniewski 81/1, 87, 67/1 AM-1 Bąków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 264/3, 264/4, 264/2, 264/1, 411/2, 54/6 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej     
27.06.2018 Jolanta Grześkowiak i Maciej Żarnowski 44/7 AM-1 Samotwór Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego 11.07.2018 sprzeciw
27.06.2018 Rafał Mirkowski 61/12 Mędłów Żórawina Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 678/15, 679/1, 680/8 AM-4 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    
29.06.2018 Stanisław Dobrowolski 217/2, 217/1, 225/3, 235, 261, 237/1, 218, 219, 220/1, 220/2, 236/1 AM-1 Przemiłów Sobótka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (deszczowa + sanitarna)    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2018 KOP-TRANS Paweł Szymczuk 6/2, 6/6, 7/5, 7/7, część dz.6/4, 6/9, 7/8, 7/4, 7/9, 8/17, 9/19 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.07.2018 Łukasz Suszek 341/386 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.07.2018 Jan Wyrwiński 141, 98/1 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  290, 337/2, 337/4, 337/5, 374 AM-1 Gniechowice Kąty Wrocławkie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2018 Justyna Kujawa 26/8, 44/4, 100, 107 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2018 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp.k. 107/59, 107/56, 107/54, 107/50, 107/48, 107/45, 108/2, 108/16, 510 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.07.2018 Michał Madeła 33/3, 266 AM-1 Siedlec Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 93/6, 247, 249, 253 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  78/13 AM-1 Slęza Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2018 Credin Polska Sp.z  o.o. 14/23/20dr AM-11 Sobótka Sobótka Budowa sieci 

26-07-2018

 
13.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A 64, 73/2 AM-1 Cesarzowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A  440/9, 440/11, 440/15 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2018 Artur Widziewicz 259 AM-1  Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    
16.07.2018 Piotr Wąsowicz 519 dr Bogdanowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.07.2018 Beata Cyruk 369, 166/2, 166/1, 196 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 111/3, 111/5, 111/4, 111/7 AM-1 Ratowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.07.2018 Kinga i Ireneusz Kuźma 114/17 Stary Śleszów Żórawina Budowa budynku mieszkalnego jenorodzinnego    
20.07.2018 Gmina Siechnice 111/17, 86/4, 87/17, 87/15 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa odcinka sieci kanalizacji teletechnicznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.07.2018 PSSK Sp. z o.o. 306/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci telekomunikacyjnej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.07.2018 PSSK Sp. z o.o.  230/9, 230/15 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci telekomunikacyjnej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2018 Budus-Developer Sp. z o.o. - Wysoka S.K. 52/77 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    
27.07.2018

Magdalena Winiarska,Anna Tyniec-Rogoś,Marek Stankiewicz,Dorota i Marcin Ślipek, Katarzyna Czerwińska, Andrzej Wilk, Marcin Kisiel

118/2, 118/1, 248 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2018 Marcin Stępień, Władysław Ożóg, Józef Mucha 13/16, 13/18 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A.

675/3, 675/4, 675/12, 675/13, 675/14, 244, 53 AM-1

Gajków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  454/3, 80 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  48/12, 142, 143/14, 144/6, 144/17, 144/22, 216/1, 216/2, 218, 219, 350/26 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2018 Adrianna Bilińska 37 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2018 Dariusz i Piotr Banasik 150/9, 150/7 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.08.2018 Wojciech Homola 241/34, 241/29  Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.08.2018 Gmina Kąty Wrocławskie 9/10, 9/101 Zabrodzie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  117/15, 117/16, 117/5, 116/7 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.08.2018 Arkadiusz Pordzik 193, 98/1, 99/4 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  329/3, 329/1, 328/1, 328/2, 328/6, 328/7, 328/8 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2018 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 569, 338 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2018 Ilona Iwanowa 375, 195/8, 195/7 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej     
09.08.2018 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

Mnichowice 133/5, 132/2, 132/1, 131/5, 130/5, 249/4, 128/4, 127/1, 127/2, 126/3, 125/1, 220dr, 123/16, 123/7, 120/2, 119/5, 118/9, 248/4, 116/9, 116/6, 115/8, 217dr, 215dr, AM-1  

Turów 182dr, 180/1w, 178, 140dr, 125 AM-1

Mnichowice

Turów

Żórawina Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.08.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 94/4, 87, 94/9, 23/1 AM-1 Prawocin Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 75/257, 75/258, 75/259, 75/260, 75/261, 75/263, 75/264, 75/265, 75/266, 75/192, 75/196 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.08.2018 Gmina Długołęka 528, 89/295, 89/213,530, 89/196, 89/198, 89/199, 89/200, 89/214 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej    
16.08.2018 Gmina Długołęka 267/1, 267/7 AM-2 Borowa Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.08.2018  Tomasz Śrama i Agnieszka Dąbrowska-Śrama 346/6 AM-1 Chrząstawa Mała Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
21.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A 228/1, 228/21, 228/25, 479 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2018 Dominik Janiszewski

259/2 AM-1

232/9 AM-1

Siechnice

Zębice

Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  44/5, 46/14, 156/2 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2018 MS Developer Sp.z o.o. 67/23, 67/6 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2018 Anna i Marek Tryba 228/6, 228/9  Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej     
23.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 194/14, 220/7, 221/4, 530, 531 AM-1 Sulistrowice  Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2018 Piotr Żak 579dr Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.08.2018 Dariusz Skoczka 501, 263/1 AM-1 Węgry Żórawina Budowa sieci wodociągowej     
31.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 75/252, 75/192, 75/237, 75/238, 75/239, 75/242, 75/243, 75/244, 75/245 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A 

75/261, 75/192, 75/247, 75/248, 75/249, 75/250, 75/252, 75/253, 75/254, 75/255, 75/256 AM-1

Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.08.2018 Małgorzata Jóźwiak-Grezgorek 209/2, 65/3, 361/1 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.09.2018 Przemysław Kusiński 146/1, 145 AM-1 Wilczków Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.09.2018 Mariusz Zakrzewski Prowadzący Działalność Gospodarczą "BUDMAR" 174/6, 174/9, 174/7 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2018 RM DOM Sp. z o.o. 711/5, 711/4, 711/2, 528  Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.09.2018 Halina Mizak 92 AM-1 Pietrzykowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.09.2018 Danuta Dudek i Grzegorz Leśniak 180/3, 57/6 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej   <brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.09.2018 Jarosław Koszykowski, Rafał Sobstyl i Tomasz Szymanek 387, 78, 389/1, 389/3, 77/2 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.09.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  316/1, 316/2 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.09.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 106/4, 392/3, 409, 107/1, 110/1, 111/3, 129/3, 410, 109 Ratowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2018 Stowarzyszenie Letniskowe 134/8, 134/65, 134/54 AM-1 Borzygniew Mietków Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2018 Stowarzyszenie Letniskowe 134/7, 134/8 AM-1 Borzygniew Mietków Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 63/5, 63/3, 1066/5, 1066/6, 842/2 Święta Katarzyna Siechnice budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2018 Tomasz Wojtczak 204/11 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2018 Łukasz Zieliński i Aleksander Hałaszewski 1050/2, 1050/1, 1050/9, 697 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2018 Gmina Kobierzyce 156/6, 155/8, 154/5, 153/8, 153/6 AM-S1, S2,S3 Krzyżowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej 19.10.2018  sprzeciw
18.09.2018 JH Projekt Chądzel H., Łakomiec J. S.C.  108, 14/13 AM-1 Długołęka Brzezia Łąka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  170, 171/1 AM-1 Siechnice  Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2018 Krzysztof i Aleksandra Dołchacz 1, 5/2 AM-28 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2018 Rafał Kowalczyk 599, 75/1, 75/2, 75/3, 598, 37/8 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.09.2018 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 286/272, 286/264, 286/265, 286/263, 286/43 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem i kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2018 Krystyna Sobieraj-Gigiel 175/4, 193/3, 193/10, 193/11 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2018 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o., sp. k. 517, 125/4 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej - deszczowej    
26.09.2018 Aleksandra Kłapcińska 237, 57/6 AM-1 Mnichowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.09.2018 Justyna Kujawa 26/8, 44/4, 100, 107 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.09.2018 Mechanika Maszyn MM Dariusz Stachowicz 313/45, 313/12 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej    
28.09.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 307/5, 307/8, 330, 342/5, 345/6, 343/1, 343/2 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci elektroenergetyczej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.10.2018 Grzegorz Ekiert 118, 127, 141/10 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2018 Gmina Czernica 292, 269/7, 269/8 Jeszkowice Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej 17.12.2018r.  
04.10.2018 Mariusz Samulski 109/23 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.10.2018

Łukasz Bury, Agata Reszka, Krzysztof Florek

146, 71/7, 71/6  Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.10.2018 Jacek Więckowski 13, 14, 18, 20/50, 20/73, 20/8, 20/13, 20/14, 20/15, 20/19, 20/21, 20/23, 20/25, 20/54, 20/17, 20/67 AM-1 Kębłowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2018 Tauron Dystrybucja S.A. 108/3, 108/4, 108/6, 108/8 AM-1  Zacharzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetyczej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2018 Gmina Kobierzyce 2/9, 76, 3/2 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2018 Gmina Kobierzyce 76, 79/2, 40/8  Kuklice Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej 22.11.2018 sprzeciw
10.10.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  899, 31/37, 40/4 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.10.2018 Ewa i Andrzej Masłowscy 377/1 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.10.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  52, 72, 31/1, 31/2, 30/4, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24, 30/8, 30/9 AM-1 Krobielowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   braksprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2018 Tauron Dystrybucja S.A.  11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8 AM-5 Strzeblów Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2018 Agrosiechnice Sp. z o. o. 542/177, 542/163, 542/162, 585/4, 542/169, 574/2, 541/4, 543/12, 543/6, 544/64, 542/173 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
 17.10.2018  Eliza Szul 109/26, 109/30  Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgloszenia
 17.10.2018 Sebastian Grochowina  33/1, 32/5, 31/2, 723/1  Gniechowice  Kąty Wrocławskie  Budowa sieci wodociągowej z dwoma przyłączami     brak sprzeciwu do zgłoszenia
 19.10.2018 Instytut Budownictwa Sp. z o. o.  33/215, 33/ 217 Wysoka Kobierzyce  Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
 23.10.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  64  Żerniki Wrocławskie  Siechnice  Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
 23.10.2018  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.   948/1, 197/4, 200/1, 950/1, 205/1, 206/1, 952/4 Święta Katarzyna  Siechnice   Budowa sieci wodociągowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.10.2018 Stanisław Dobrowolski 217/2, 217/1, 225/3, 235, 261, 237/1, 218, 219, 220/1, 220/2, 236/1 AM-1 Księginice Małe Sobótka Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.10.2018 Piotr Olesiński 387/3, 380/2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2018 Gmina Kobierzyce 156/6, 155/8, 154/5, 153/8, 153/6 Krzyżowice -Wierzbica Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2018 Jerzy Hetnał 187/4, 189, 416, 411/21 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2018 AGROSIECHNICE Sp. z o.o. 542/186, 542/220, 542/230, 542/195, 542/177 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 26.10.2018  Artur Grobelny 376/2  Gniechowice  Kąty Wrocławskie  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
 26.10.2018  Agrosiechnice Sp. z o. o. 542/174, 542/173, 542/169, 542/175, 542/176, 542/177  Siechnice  Siechnice  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej     wycofany
29.10.2018 Akbik Sp. z o. o. 90/, 276 Żórawina

Karwiany-Komorowice

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 4.12.2018 sprzeciw
5.11.2018 Dariusz Krauze 65/15 Żerniki Wielkie Żerniki Wielkie Żórawina Przebudowa budynku jednoordzinnego   brak sprzeciuw do zgłoszenia
5.11.2018 Stanisław Mironiuk 185 Turów Żórawina Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05-11-2018     Tauron Dystrybucja S.A. Gądów-Jaszkotle, 41/11, 41/12, 41/13, 41/14, 33, 92, 121/1, 80, 88/2, 89/11, 94/35, 98, 89/9, Nowa Wieś Wrocławska, 81/12, 111/3, 10/5, 10/3, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 9/5, 8/26, 8/39, 8/45, 107, 7/22, 8/19, 105/6, 82/6, 14/12, 14/13, 82/3, 81/13, 81/15, 31/1, 31/3, 26/1, 25/2 Gądów-Jaszkotle, Nowa Wieś Wrocławska         Kąty Wrocławskie     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do złoszenia
7.11.2018 Starosta Powiatu Wrocławskiego 90/4 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
8.11.2018 Robert Szeliga 50/4, 50/1, 82 Tyniec Mały Kobierzyce budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
9.11.2018 Tomasz Śliwa 213/8 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2018 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 127/4, 127/7, 127/15 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2018 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 75/14, 75/23, 255/2 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2018 Krystian Sudoł 88/15 Czernica Wojnowice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2018 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 7 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2018 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11/78, 11/87, 11/113, 11/118, 21/3, 25 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2018 Krzysztof Pianowski prowadzący działalność gospodarczą ARKOP Krzysztof Pianowski 1/3 Łany Czernica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2018 CADIN Jakub Lekki 218/8, 218/11 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
               
16.11.2018 Obłój Barbara 401/5 Zachowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2018 Krystian Staszkiewicz 120/2, 269/1, 306/1, 306/4, 306/5 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 652, 173, 619 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2018 Justyna Kujawa 107, 100 Mędłów Żórawina Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2018 Gmina Siechnice 1117/4 Święta Katarzyna Siechnice Odwodnienie terenu    
23.11.2018 r. Michał Kotwica 11/2 Kamień Długołęka Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    brak sprzeciwu do zgłoszenia

23.11.2018

JM Developer J. Noculak, M. Kuras S.C. 103/16, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 104/13 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej  24.04.2019  sprzeciw
26.11.2018 Maciej Obłokowski 108, 109, 28/1 Okrzeszyce Żórawina Budowa sieci wodociagowej z przyłączem wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.11.2018 Andrzej Stachurski 501, 294/3, 294/4 Węgry Żórawina Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2018 Digital Revolution Poland Sp. z o. o. 409/3, 409/4, 408/3 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2018 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 545/145, 545/96, 545/174, 545/108 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2018 Tauron Dystrybucja S. A.         1286/266, 286/267, 286/246, 286/263 Bielany Wrocławskie         Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.11.2018 Grzegorz Kazula 96/3 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa budynku jednorodzinnego 5.12.2018  
29.11.2018 Justyna Trzepacz, Andrzej Dykier 199, 197/11, 197/10 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2018                         Tauron Dystrybucja S. A.         451/37, 451/60, 451/66, 38, 451/48, 451/50, 451/53 Jordanów Śląski         Jordanów Śląski     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.12.2018 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. Sp.k. 96/9, 96/13 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.12.2018 AKBIK Sp. z o.o. 90/1, 276/1, 276/2, 188/2, 88/48 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przyłaczami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.12.2018 Halina Falińska, Mariusz Florczak 119/2, 121/10, 121/9 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociagowego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2018 Beata Migdał 299/3, 132/10, 132/7 Łozina, Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2018 Mieczysław Wieczorek 207/10 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.12.2018     Tauron Dystrybucja S. A.     193/6, 193/37, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 588/5 Smolec             Kąty Wrocławskie             Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2018 Farida Góra, Aleksander Nowak, Jacek Trybuchowski 114/7, 114/41 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  20.02.2019 sprzeciw 
20-12-2018             Tauron Dystrybucja S. A. 77/3, 77/4, 77/6, 76/7, 76/8, 76/9 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2018 Grzegorz Wolniewicz, Klaudia Zielińska 458 Zachowice Katy Wrocławskie Buzowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2018 Katarzyna Świerzko 148/2, 149/3, 150/7, 153/2 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2018 Przedsiebiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice Sp. z o. o. 98/4, 75/1 Prawocin Siechnice Budowa sieci kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.01.2019 Leszek Godek, Jerzy Beker 248, 170, 250, 169/2, 169/3, 199/1 Świątniki Sobótka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.01.2019 Grzegorz Kapała 44, 11/12, 11/13, 11/14 Żerzuszyce Sobótka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Błażej Plechawski, Daniel Michalski prowadzżcy działalność pod nazwą AGAT DEWELOPER s.c. 75/241, 75/242, 75/251, 75/252, 75/261, 75/262 Krzyków Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 200, 333/16, 185, 17 Domasław, Księginice, Magnice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 63/9, 68/4, 69/6, 70/1, 72 Wierzbice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 45/187, 45/202, 45/206 Wysoka Kobierzyce

Budowa sieci wodociągowej

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 SOGO Roman Jedrzejczyk 12, 13/3, 14/1, 15/9, 15/11, 15/16, 15/20, 15/22, 15/24, 15/26, 16/2, 20/1, 20/2 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Park Domaszczyn Sp. z o. o. 390/59, 390/7, 390/5 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Paweł Szczerbik 105/8, 104/26 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2019 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 383/1, 384/15, 384/58, 384/78, 384/79 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2019 Agnieszka Dudek, Łukasz Kordyjak 229, 230, 256/1, 317/2 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.01.2019         Tauron Dystrybucja S. A.     235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 571/1 Nowa Wieś Kącka         Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.01.2019         Tauron Dystrybucja S. A.     59/55, 59/81, 238, 58, 59/3 Gniechowice     Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2019 3Home Kaczkowska Dziedziński i Tumiński Sp. J. 78/5, 78/6, 185/6, 193 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2019 Stacje Paliw Wrocław Sp. z o. o. 7/4, 7/5, 7/6, 7/3, 9, 10/4, 10/3, 10/2, 12, 11, 1/2, 14/1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  21.02.2019  sprzeciw
08.01.2019 Certe Sp. z o. o. 248, 372, 371/6, 371/7 Domaszczyn Długołeka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2019 Przemysław Chałada 63/9, 68/4, 255/8, 255/16 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.01.2019 Piotr Undziakiewicz 139/5, 139/1, 603/7 Brzezia Łąka Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
09.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.     174/6, 174/7, 174/8, 174/9 Kiełczów Długołeka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgloszenia
10.01.2019 Roman Sadziak -Budowa i Sprzedaż Domów 215/8 Wilczyce Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 14.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.     81/1, 140 Kiełczówek     Długołeka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2019 Marta i Patryk Ogrodnik 154/1, 159/2 Zaprężyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2019 Gmina Kąty Wrocławskie 13/22, 13/26, 13/27, 13/28, 13/33, 16, 17, 18/3, 18/11, 22/2, 69/19, 70/3 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 17.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   7/4, 7/3, 8/5, 206/5, 171/12 Ślęza     Kobierzyce     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 17.01.2019  Maciej Gombos, Paweł Gądkowski 75, 63/1 Mokronos Górny  Kąty Wrocławskie   Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 17.01.2019 Henryk Tyczyński  791/1  Żórawina   Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2019 Łukasz Kunysz Roboty Ziemne "Łuki", Kargulewicz Marcin Usługi Ogólnobudowlane 36, 19/2, 18/12, 18/15, 605/8 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    302/2, 348/7, 648, 666 Siechnice         Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   232/1,240, Wierzbice, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/8, 573/28, 573/56 Królikowice     Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   507/6, 507/7, 433, 508/8, 444, 508/2, 508/3, 508/4 Byków     Długołęka     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   109/25, 109/1, 110/1, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7 Kiełczów Długołęka     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 21.01.2019 Magdalena i Marcin Bazylewicz  115/11, 115/10, 115/8, 217, 221  Żórawina  Mnichowice  Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia 
21.01.2019 Gmina Długołeka 448/3, 177/2, 470/2, 450, 137/2, 506, 468/1, 342/5 Długołęka Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2019 Gmina Czernica 292, 269/7, 269/8 Jeszkowice Czernica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   67, 364 Bielany Wrocławskie     Kobierzyce     Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
 25.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   109/10, 108/7, 109/6, 108/8, 107/7 Żerniki Małe Kobierzyce     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 25.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   78/5, 78/6, 193 Ślęza Kobierzyce     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 25.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   7/6, 8 Bielany Wrocławskie     Kobierzyce     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 25.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 77/2, 77/3 Sadków     Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
 25.01.2019 Host inwestycje 4 Sp. z o . o. Sp. K. 107/23 Kiełczów  Długołęka  budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia 
25.01.2019 MDeweloper Sp. z o. o. 165/24, 165/40, 165/25 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 105/20, 775/4 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2019 SUN & More Sp. z o. o. Sp. komandytowa 303/13, 306/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2019         Tauron Dystrybucja S. A.   114, 104/1, 263/8, 262, 36/1, 195, 198/8, 198/9 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/14, 354/15, 320/222 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    83/112, 83/131, 83/140, 83/142, 83/143, 83/144, 83/145, 83/146, 83/147, 83/150, 172/1, 75/298, 75/299, 75/302, 75/303, 75/304, 75/305, 75/306, 75/307, 75/310, 75/311, 75/312, 75/313, 75/314, 75/315, 75/321, 75/198 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.01.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   341/401, 341/326, 341/84, 341/53, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 394, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.01.2019 Agnieszka Ciastko 41/3, 41/4, 41/11 Prawocin Siechnice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.02.2019     Tauron Dystrybucja S. A.   81, 146, 80/1 Pruszowice     Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 447, 456, 261/3, 516, 243 Kotowice Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 111/10, 111/17, 111/33, 111/38 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   143, 70, 69/4, 69/2, 69/1 Ozorzyce     Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    649, 294/4, 294/3 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2019 PB-Investbud Sp. z o. o. Sp. Komandytowa 793/24 Mirków Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   9, 2, 11/1, 11/6, 11/8 Strzeblów Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   26/9, 26/10, 26/2, 26/13, 26/14, 26/15 Sobótka Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2019     Tauron Dystrybucja S. A.   Krzeptów, 4/21, 4/29, 4/28, 4/70, 4/10, 4/12, 4/99, 4/66, 4/41, 4/27, 4/13, 4/62, 4/46, 4/45, 4/15, 131/1, 4/9, 12, Smolec, 136/1, 136/2, 122/1, 121/2 Krzeptów, Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.02.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 186, 459/1, 459/3, 129/3, 129/4 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa gazociągu niskiego ciśnienia i przyłacza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.02.2019 3Home Kaczkowska Dziedziński Tumiński Sp. J. 78/5, 185/6 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 110, 115 Górka Sobótka Budowa gazociągu niskiego ciśnienia i przyłacza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2019 Dawid Hamkało i Michał Ostafin 233/1, 479 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    599, 75/1, 75/2, 75/4, 75/7 Siechnice     Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   65/120, 179/3, 179/4, 179/5 Sadków     Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.02.2019     Tauron Dystrybucja S. A.   534/1, 534/2, 535, 539/1 Sobótka, Sobótka, Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2019 Mech House Development Sp. J. 125, 160/5, 160/4 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2019 Host Inwestycje 4 Sp. z o.o. Sp.k. 228/1, 479 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitaarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2019 Grażyna Ziomek 21/2 Budziwojowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej  24.04.2019  sprzeciw
22.02.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 25/7, 147/6, 147/7, 150/1, 150/2, 145/1, 25/1, 147/1, 117, 119/1 Suchy Dwór Żórawina Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z pięcioma przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   274/7, 278/10, 278/11, 278/12 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   101/4, 278/4, 278/3, 278/5 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   101/1, 278/1, 278/2 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2019 Elżbieta Lechowska 130/1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budynek jednorodzinny w zabudowie zagrodowej 4.03.2019 sprzeciw
27.02.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 9/2, 107, 117/1 Nowa Wieś Wrocławska Kąty Wrocławskie Budowa gazociagu    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.02.2019 Gmina Kąty Wrocławskie 11/11, 11/12 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak spzreciwu do zgłoszenia
28.02.2019 Optimax Elżbieta Uniejewska 93/6, 247, 249/6 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami  23.04.2019  sprzeciw
28.02.2019 G.EN. Gaz Energia 169, 39/9, 39/8 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   55/8, 55/10, 403 Wilczyce     Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 3/3, 4/1 Zacharzyce Siechnice Budowa gazociągu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   263/26, 262 Bielany Wrocławskie     Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   166/1, 468/1 Kiełczów     Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 387/4, 387/2 Długołęka Długołęka Budowa gazociągu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 647, 109/30, 109/26 Kiełczów Długołęka Budowa gazociagu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.03.2019 ORKAN Sp. z o.o. Sp. k. 320/228, 353/39 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 284/18, 285, 284/12, 287/3, 288/2, 288/8 Iwiny Siechnice Budowa gazociągu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 30/4, 30/5, 402 Wilczyce Długołęka Budowa gazociągu średniego ciśnienia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.03.2019 Iwona Kulczycka-Marchewka, Michał Marchewka, Paweł Stankowski 101/3, 101/2, Kryształowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.03.2019 Adam Inglot, Ewa Noga, Małgorzata Ostańkowicz, Maciej Ostańkowicz 243/2, 266, 392/6, 392/4, 392/1, 356/1 Siedlec Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.03.2019 Tomasz Myszkiewicz 188/6, 188/7, 188/16 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    583/1, 537/23, 537/24, 537/25, 537/26, 537/27, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 537/42, 537/47, 537/48, 537/49, 537/50, 537/51, 537/52, 537/53, 537/54, 537/55, 537/56, 537/57, 537/59, 537/60, 537/61, 537/62, 537/63, 537/64, 537/65, 537/66, 537/67, 584/1, 538/391, 538/393, 538/329, 538/330, 172/20, 172/21, 172/24, 172/25 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   146/12, 146/7, 146/8, 146/9, 123 Borowa Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   Wilczyce, 421, Kiełczówek, 103/25 Wilczyce, Kiełczówek, Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2019 Zbigniew Przywitowski 31/6, 701 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2019 Marcin Cielecki, Łukasz Janek 109/2, 110/2, 111/6, 111/7, 111/8, 108/1 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.03.2019 MS Developer Plus S.C. Michał Pierzchała, Grażyna Pierzchała 279/3, 292, 279/1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 112/6, 112/5, 119, 316 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa gazociągu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   200/25, 200/27, 200/28, 200/29, 200/30, 200/31, 200/32, 200/33, 200/34, 200/35, 200/36, 200/37, 200/38, 200/39, 200/40, 200/41, 200/42, 200/43, 200/44 Dobrzykowice     Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   Budowa sieci elektroenergetycznej
15.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 80, 111/3, 454/1, 454/2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa gazociągu średniego ciśnienia    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 101/4, 278/4, 278/3, 278/5 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa gazociagu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   108/11, 108/12, 108/13, 108/14, 108/6 Kiełczów     Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   Budowa sieci elektroenergetycznej
18.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.    563/14, 563/15, 563/1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   Budowa sieci elektroenergetycznej
18.03.2019 Wojciech Wojdanowski 113/1, 408, 112/10 Ratowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizayjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 101/7, 278/7, 278/6, 278/8 Karwiany -Komorowice Żórawina Budowa gazociągu średniego ciśnienia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.03.2019 Zygmunt Krajewski 240, 241, 573/10, 573/6 Królikowice, Wierzbice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    
19.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   8/2, 8/8, 8/4, 248/2 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   Budowa sieci elektroenergetycznej
19.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   74/2, 74/3, 74/4, 75/6, 75/4 Księgienice Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   Budowa sieci elektroenergetycznej
20.03.2019 Prodeweloper S.C. Władysław Idzikowski, Iwona Lipińska, Małgorzata Masternak i  Jolanta Szulga 4/8, 3/31 Zacharzyce Siechncie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgloszenia
21.03.2019 Tauron Dystrybucja S. A.   585/2, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6, 585/7, 585/8, 585/9, 585/10, 585/12, 583/11, 583/2, 583/3, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 583/8, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/11, 586/22, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 586/8, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/13, 586/14, 586/15, 586/16, 586/17, 586/18, 586/19, 586/24, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8, 587/9, 587/10, 587/12, 538/379, 538/378, 538/176, 538/202, 538/286, 538/264, 172/10, 537/9, 537/12, 537/28 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgloszenia
21.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 79, 114/3, 114/6 AM-13 Sobótka Sobótka Budowa gazociągu średniego ciśnienia   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2019 Gmina Długołęka 487/1, 498/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 165/11, 404/2, 241, 304 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2019 Gmina Kąty Wrocławskie 37, 15 AM-1 Górzyce Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    
22.03.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 224, 75/315, 75/198, 75/192, 75/196 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.03.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 160/4, 160/5, 125 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2019  Gmina Długołęka  479, 239/18  Kiełczów  Długołęka  Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2019 WP Developer Sp. z  o.o. 341/53, 368/ Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2019 Art-Deweloper Sp. z o.o. 180/2, 36/1 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2019 Jakub Janas 136, 130/5 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa kanalizacji sanitarnej 04.06.2019  
 27.03.2019  Tauron-Dystrybucja S.A.

 118/7, 120/1, 249, 438/1, (438)

AM-1 

 Szczodre  Długołęka  Budowa sieci kablowej NN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.03.2019 Piotr Łaba 156/6, 177, 176/4 AM-1 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 561/8, 561/6, 561/4, 284 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2019 Beata Petkowicz 375, 396 Stępin Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2019 Firma Handlowo-Usługowa Arex Arkadiusz Olszewski 269, 283/83, 567/108, 567/101, 567/46, 567/9, 567/94, 567/87  AM-1 Chrząstawa Mała Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 56/1, 59, 132/5, 56/4, 132/6, 70/2, 88/1, 88/2, 121/1 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.03.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 62/29, 61/12, 62/32, 65/5, 66/8, 67/13 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 372/1, 372/2, 327/5, 326/14, 327/6 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2019 Arkadiusz Bojanowski 132/22 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2019 Gmina Długołęka 416, 514/2, 237/1 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.04.2019 PWS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. 537/17 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 6/31, 8/32, 107 AM-1 Nowa Wieś Wrocławska Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 188/15, 254, 189/1, 189/6, 189/7, 189/16, 188/16 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 431/144, 431/136, 431/156, 431/155, 428/124, 249 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 101/10, 101/12, 247,304, 327/14, 357/1 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.04.2019 Prodim Sp. z o.o. 101/7, 278/6, 278/7, 278/8 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.04.2019 Prodim Sp. z o.o.

191, 278/1, 278/2 AM-1

Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.04.2019 Prodim Sp. z o.o. 101/4, 278/3, 278/4, 278/5 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 428/18, 428/19, 431/160 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 721, 735/2, 735/5, 736/5 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 217/1, 217/2, 1042/4, 1057 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2019 Józef Radziuk 9/2 AM-1 Jarosławice Żórawina Rozbiórka budynku mieszklanego i gospodarczego    
11.04.2019 APP Sp. z o.o. Sp. K. 195, 198/8 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 4/3, 4/4, 4/7 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.04.2019 Zofia i Rafał Chorzępa 62 AM-1 Godzieszowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.04.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o. o.

341/386, 341/418 -Dobrzykowice

83/62, 83/92, 83/93 - Krzyków

  Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 400, 544/100, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 645/7, 645/8, 545/9, 545/10, 545/11, 545/12, 545/13, 545/14, 545/15, 545/16, 545/17, 545/18, 545/19, 545/20, 545/21, 545/22, 545/23, 545/24, 545/25, 545/26, 545/27, 545/28, 545/29, 545/30, 545/31, 545/32, 545/33, 545/34, 545/35, 545/36,545/37, 545/38, 545/39, 545/40, 545/41, 545/42, 545/43, 545/44, 545/45, 545/46, 545/47, 545/48, 545/49, 545/51, 545/52, 545/53, 545/54, 545/55, 564/17, 580/34 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 13/30, 13/31, 13/14, 12 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 51 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.04.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 335/1, 335/6, 367/5, 367/6 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 39, 49, 52/77, 52/ 79, 52/81 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.04.2019 Gmina Długołęka 334, 333, 678, 33/3, 718, 723, 728, 32/7, 701, 30/1, 797/2 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.04.2019 Gmina Długołęka 390, 305/3, 389, 301/3 AM-1 Raków Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 10/43, 10/40, 10/17, 10/59, 10/54 AM-1 Magnice Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.04.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 31/12, 16/2, 31/9 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2019 Kamil Drewczyński 695dr, 33, 22/2, 22/8 AM-1 Szukalice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 103/1, 10/2, 13, 14/4 AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 4/43, 4/30, 4/41 AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
29.04.2019 Joanna Lewkowicz 257 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
30.04.2019 Przedsiębiorstwo Handlowe "Butsport" Waldemar Wielebiński 488/2, 290/3, 290/4, 290/7, 290/9 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 49/7, 49/5, 37/9, 121 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej    
06.05.2019 Marta i Mateusz Mysłajek 442/2, 225/1, 213/18 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2019 Hossa House Sp. z o.o. Ślęza S.K. 7/3, 7/4 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2019 Teresa Banasiak, Grzegorz Wawryła, Maciej Wiśniewski, Bartłomiej Wyligała 165/40, 165/22 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 83/62, 83/110, 83/112, 172/1, 75/229, 75/110 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 75/192, 75/195 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 147/9, 147/13, 147/14, 148/5, 323/2, 324/3 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 576/17, 576/18, 576/9, 181, 180/193, 576/10, 576/7, 576/15, 569/4, 576/14, 576/4 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektoenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 608, 697, 1044/3, 1044/4, 1044/5, 1044/6 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej  07.06.2019  sprzeciw
08.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 272, 273/5, 273/6, 273/9 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.05.2019 Rafał Serafin i Joanna Cybulska -Serafin 65/218, 65/120 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 36/1, 40/10 AM-1 Ślęza Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o. 109/10, 111/6, 109/6, 108/8, 107/7, 106/1, 103, 105/1, 67/8, 67/1, 61, 60/7 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 141/4, 141/10 AM-1 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 209/4, 209/9 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.05.2019 Tauron -Dystrybucja S.A. 281,282,284/8, 284/9, 284/11, 284/10, 105 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci kablowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2019 Gmina Kąty Wrocławskie 44/12, 44/10, 44/3 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2019 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 83/13, 83/25, 83/26, 83/27 AM-1 Borzygniew Mietków Buodowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2019 Gold Deweloper Sp.z o.o. 107, 38 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 249, 130/2 AM-1 Domaszczyn/Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 64/3, 64/5, 154 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 348, 355/1, 362, 475/20 AM-1 Księgienice Małe Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2019 Henryk Mardosz 177 Żórawina Żórawina Budynek jednorodzinny w zabudowie zagrodowej 20.05.2019  
15.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 195/13, 448/5 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o.o. 227/4, 226/11, 227/6, 430/4, 228/6, 228/9 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej  07.06.2019 sprzeciw 
15.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

52/5, 25/14, 25/12, 24/15, 22/10 AM-1

Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.05.2019 Małgorzata i Robert Szybiak 276/5, 286, 276/6, 276/14 AM-2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Strongflex Sp. z o.o. 136/9, 136/18 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak spzreciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Kosudar Deweloper Sp.z o.o. Sp.K. 27/21 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Katarzyna Walczak i Michał Adamkiewicz Grzegorz Konieczny 105/10, 246 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak spzreciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 128/9, 128/11, 127/15 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 763/52, 763/106, 546/4, 581 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 578/16, 578/17, 578/3, 578/1, 180/147, 181 AM-6 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.05.2019 ESV S.A. 541/4, 542/142, 542/173, 542/174, 542/175, 542/176, 542/177, 542/486, 542/195, 543/6, 543/12,543/21, 572/2, 574/2 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.05.2019 Katarzyna Rzepka 33, 35/1, 35/6, 35/15 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2019 Mariusz Wojtkiewicz 298/3, 55/17, 55/22 AM-1 Łozina Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.05.2019 ESV S.A. 542/182, 542/186, 542/220, 542/230, 542/274, 542/195, 576/6 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2019 Najemnaczep.pl Sp. z o.o. 124/95, 124/96, 124/86, 126 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2019 ESV S.A. 542/175, 542/177, 542/182, 542/186, 542/187, 542/274, 576/6 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.05.2019 Gmina Kobierzyce 76, 79/2, 40/8 AM-1 Kuklice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 JMR DEVELOPER S.C. 81/1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 CONCERTO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP.K. 273/6, 273/9, 272 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 124/4, 124/2, 124/1 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 27/1, 207, 11/1, 11/2, 12 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej  07.08.2019  sprzeciw
24.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 113/12, 113/2, 113/11 AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 Radosław Karpiński 131/4 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 HEA Sp. z o.o. 625/9, 625/3 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 Krystyna Chołuj-Kuczma 123/6, 174, 123/5 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 HLM PRZYJAZNY SMOLEC Sp. z o.o. Sp. komandytowa 182/124, 575/3, 575/12 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.05.2019 Bernadeta Trojan 9/5, 9/12, 9/16, 9/17 AM-1 Smardzów Siechnice Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2019 Józef Duleński 21/5, 154 AM-1 Nowojowice żórawina Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączem wody   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2019 MS DEVELOPER S.C. M. PIERZCHAŁA, S. DUNAJSKI 108/17, 108/18, 108/5, 109/1, 110/1, 111/1, 110/7, 110/6, 478 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2019 KOSUDAR DWWELOPER SP. Z O.O. SP.K. 470/1, 209/9 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 28/2, 28/3, 28/4, 157 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetyczej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 181, 577/1, 577/2, 577/4, 577/5 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2019 Lieske&Mądzik Investment Sp.j. 49/9, 49/141 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.05.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 75/192, 75/194 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.05.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 215, 144/17 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.05.2019 Piotr Skocki 370/1, 104/3, 104/5, 105/3 Domasław Kobierzyce Budowa wodociągowa i kanalizacyjna    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2019 Iwona Pajda 141/2, 131/10 AM-1 Wilczków Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2019 Przemysław Szulc, Jacek Szulc, Gerhard Sobek, DOMin sp. z o.o. 63, 62, 892/7 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak spzreciwu do zgłoszenia
31.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 166/1, 468/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej 30.07.2019  
31.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 197/28, 197/54, 197/53 AM-1 Domaszczyn Długołeka Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 5/11 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej    
31.05.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 10/4, 10/8, 10/19, 158 AM-1 Solna Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 34, 597 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.05.2019 ŁUSZCZEK SP.J. 249, 120/1 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 36/1, 180/2, AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 182/135, 182/104, 592/1, 175/4, 182/126, 182/127, 181, 539/108, AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2019 PEKADUB 2 J. Karaś, Z. Karaś sp. j. 98/42, 98/43, 98/44, 98/45, 98/13, 219, AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 29.07.2019  
04.06.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 78/5, 78/6, AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.06.2019 ESV S.A. 543/6, 543/21, 544/76, 544/87, 545/170, 583/1, 583/2, 585/4 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2019 PAWEŁ KOPYLA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KOPYLA DEVELOPMENT PAWEŁ KOPYLA 108, 123/4, 123/7, AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 162/1, 162/3, AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 242/2, 242/7, 242/8, 242/9, 242/14, 242/15, 372/1, 372/2, AM-1 Zębice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2019 Tomasz Śliwa 213/22, 213/21, 213/18, AM-1 Wilczyce Długołęka budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 38/10, 38/8, AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA 92, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 111/14. 111/5, 111/16, 111/17, 111/18, 111/19, 111/20, 111/21, 111/22, 111/23, AM2 Cesarzowice Kąty Wrocławskie budowa sieci elektroenergetyvznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.06.2019 Józef Komarnicki 65/119, 68, 76/1, 76/3, 76/4, 77/1, 77/3 Sadków Kąty Wrocławskie budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.06.2019 Mariusz i Dorota Żynel 464dr, 462dr, AM-1 Węgry Żórawina budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.06.2019 HOST INWESTYCJE 4 Sp. z o.o. Sp. K. 107/56, 107/43, 108/2, AM-1 Kiełczów Długołęka budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 335/6, AM-1 Groblice Siechnice budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2019 Sylwia Kurzawa 53, 50/113, 50/117, 50/107, 50/114, 50/106, AM-1 Radomierzyce Siechnice budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2019 POVAS Sp. z o.o. 53, 50/113, 50/114, 50/117, AM-1 Radomierzyce Siechnice budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2019 Sylwia Kurzawa 50/104. 50/106 Radomierzyce Siechnice budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.06.2019 Malwina Łuszczak 258/1, 259/6, AM-2 Żórawina Żórawina budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Damian Gąsiorek 47/4, AM-1 Mędłów Żórawina budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 26, 58/1, AM-16, 17 Sobótka Sobótka przebudowa sieci elektroenergetycznej                                                                                brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 6/18, 177/3, 5/23 AM-1 Pełczyce Kobierzyce budowa sieci gazowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Monika Matuszkiewicz 424, 425/13, AM-1 Pasikurowice Długołęka budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Grażyna Ziomek 21/2, AM-1 Budziwojowice Długołęka budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.06.2019 Marcin Pawlik 156/2, AM-1 Pruszowice Długołęka budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.06.2019 TAURON Dystrybucja S.A. 216/2, 144/11, AM-1 Dobrzykowice Czernica budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.06.2019 Adam Tkaczyk 307/2 Długołęka Długołęka rozbudowa budynku   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.06.2019 KAMIL MIREK 474/2, AM-1 Kiełczów Długołęka budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2019

Artur Jakubiak

Grzegorz Przytocki

248/20, 282/6, 284/25, 284/18, 285, 284/12, 287/3, 288/2, AM-1 Iwiny Siechnice budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 202, 204/14, 204/16, AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce budowa sieci gazowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2019 4LIVING SP. Z O.O. SP.K. 6, 9/11, 82/32, AM-18, AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 202/16, 448/4, AM-1 Długołęka Długołęka budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2019 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 320/222, 354/15 Nadolice Wielkie Czernica budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 341/273, 341/360, 341/363 Dobrzykowice Czernica budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2019 Stefan Kufel 423/4, AM-1 Długołęka Długołęka budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2019 HLM PRZYJAZNY SMOLEC SP. Z O.O. SP. K. 182/124, 183/2, 575/1, 575/3, 575/12, 575/13, AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 351/10, 351/11, 351/9, 568, 555/9, 556/5, AM-4 Święta Katarzyna Siechnice budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2019 Anna Pietrzak 214 Małkowice Kąty Wrocławskie budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 02.07.2019  
25.06.2019 TAURON Dystrybucja S.A. 290/6, 290/7, 290/9, AM-1 Kiełczów Długołęka budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2019 TAURON Dystrybucja S.A. 431/141, 431/142, 428/123, AM-1 Szczodre Długołęka budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2019 Jarosław Hutyra 39/1, 40/11, 40/12, AM-1 Suchy Dwór Żórawina budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 28,29/5 Kobierzyce Kobierzyce budowa przyłączy gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2019 Klaudia Pujer 48/11, 48/4 Mnichowice Żórawina budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2019 Ryszard Gilka 8/16, 8/17, 8/20, 9/19 Tyniec Mały Kobierzyce budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
353/8,353/9,353/19,353/20,353/21,
353/22,353/39,320/228,320/224,
320/208,320/239
Nadolice Wielkie Czernica budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 172/1, 172/8, 169, AM-1 Krzyżowice-Wierzbica Kobierzyce budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 454/3, 80, AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice budowa sieci gazowej wraz z czterema przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.06.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 114/6, 114/8, 154, AM-1 Pruszowice Długołęka budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 26/10, 26/12, 26/9, AM-32, 11/12, AM-33 Sobótka Sobótka budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2/47, 2/42, 2/57, 2/3, AM-19 Strzeblów Sobótka budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu    
01.07.2019 NEST-BUD Usługi Ogólnobudowlane Paweł Szczerbik 104/26, 105/8, AM-1 Wilczyce Długołęka budowa gazociągu wraz z czterema przyłączami gazu    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.07.2019 PSSK Sp. z o.o. 309/4, 324, 333, 344/50, 344/53, 309/743, 334/1, 309/739, 309/740, 309/811, AM-1 Nadolice Wielkie Czernica budowa sieci telekomunikacyjnej

 20-08-2019

 
02.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/9, 187/10, 187/11, 187/12, 187/13, 187/15, 187/14, 184, AM-1 Pietrzykowice Kąty Wrocławskie budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A 51, 43/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2019 Profe Development Sp. z o.o. Sp. K. 317, 100/4, 103 Malkowice Kąty Wrocławskie budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 316/21, 316/10, AM-2 Kiełczów Długołęka budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 286/281, 286/263, 286/264, AM-7 Bielany Wrocławskie Kobierzyce budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 286/290, 286/263, 286/264, AM-7 Bielany Wrocławskie Kobierzyce budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.07.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 68, 71, 64, AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 372/1, 372/2, 326/14, 326/1, 196 AM-1, AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.07.2019 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodciagów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2/103, 2/29 AM-1 Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.07.2019 Grzegorz Wiśniewski 325/1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgloszenia
05.07.2019 Ecoinvest Sp. z o.o. 21, 45/1, 45/3 AM-6 Górka Sobótka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.07.2019 Zdzisław Górecki 165 dr, 160/2 dr Kozłów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.07.2019 Bogdan Ilnicki 113, 145/1, 145/4 AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 78/4, 78/6, 78/15, 78/8, 78/23 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.07.2019 Adrian Białkowski 272/7 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 27/19, 27/21 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
12.07.2019 Małgorzata i Robert Szybiak 276/14 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 6/2, 6/4 AM-18 Strzeblów Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 219/8, 480/2, 221/5, 221/4 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 507/5, 507/4, 507/3, 507/2,431 Byków Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2019 Daniel Kowalewski 40/4, 156/2, 905/1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.07.2019
Natalia Soja-Świątkowska
Piotr Świątkowski
48/7 Łozina Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

973/13, 973/10, 348 AM-5, 568, 567/1 AM-4

Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.07.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 657/11, 657/12, 657/14, 306/21, 448/4 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

607/1, 608, 210/3, 777/1, 777/5, 215/9, 216/4, 218/10, 218/2, 612/1, 221/2, 224/1, 622/1, 231/5, 231/6, 627, 232

855/2, 849/7, 849/6, 855/1, 849/2

Siechnice

 

Radwanice

Siechnice Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.07.2019 MPC Robert Banaś 84, 64/2, 64/1, AM-1 Sulimów Siechnice budowa sieci wodociągowej wraz z czterema przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 50/28, 50/34, 50/36, 50/29 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2019 JM Developer J. Noculak, M. Kuras S.C.

103/16, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 104/13

Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.07.2019 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 95/55, 95/15, 193 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociagowa i kanalizacja sanitarna i deszczowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1, 6 AM-28 Sobótka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.07.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 431/130, 431/156 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2019 MTI Maciej Talko 285/18, 488/4, 285/11 AM-2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.08.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  270/7, 270/1 AM-1 Rzeplin Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.08.2019 Gmina Sobótka 96, 42 AM-18 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.08.2019 Paweł Gajewski

171, 84/24, 85/20, 85/11, 85/19

AM-1

Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 231/5, 230/7, 204/2 AM-3 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 35/4, 121, 122/4, 122/3, 128, 58/6, 58/5  AM-1 Dobkowice Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 21/4, 21/3, 600, 33/4, AM-1 Siechnice Siechnice Budowasieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 75/4, 75/2, 75/1, 599, 37/8  AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.08.2019 Gmina Kobierzyce 10/98, 10/99, 20/3 Magnice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej  10.10.2019  sprzeciw
06.08.2019 Truck Części Błach i Rajchel SP. J 119/5  AM-1 Małuszów Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej ( przebudowa sieci - montaż hydrantu)   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 2/51, 2/47, 2/42, AM-19 Strzeblów Sobótka Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 199/77, 199/7, 199/80, 199/81, 199/79, AM-1 Zębice Siechnice Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 24/2, 61/1, 64 AM-3 Górka Sobótka Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu  18.09.2019  wycofany
08.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 119/4, 185, 184, 171, 172, 175, 174, 119/6 AM-1 Turów Żórawina Budowa sieci gazowej i przyłącza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 180/2, 180/3, 55/5 AM-1 Kamień Długołęka budowa sieci gazowej i przyłącza gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 68/62, 68/63, 68/64, 68/70, 68/71, 68/34, 135/6, 135/7, 135/9 AM-1 Piecowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 89/6, 89/7, 89/9 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 41/24, 40/28, 40/20, 41/25 AM-1 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.08.2019 HE WROCŁAW 4 SP. Z O.O. 15/10, 79, 77, 78/3, 70/4 AM-1 Krajków Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
09.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 241/32, 241/34, 241/35  AM-8 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2019 Marta i Grzegorz Szurgut 9/4, 455/3  AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2019 Krzysztof Fijałkowski 149/6, 254, AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 70, 71/5, 71/7, 72/6, 72/9, 72/10  AM-1 Księginice Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.08.2019 Prodim Sp. z o.o. 219, 220, 236, 274/5, 274/6, 274/7, 274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 274/13, 274/14, 274/15, 274/17, 274/18, 274/19, 274/20, 274/21, 274/22, 274/24, 274/25, 274/26, 274/27, 274/28, 274/29, 274/31, 274/32, 274/33, 274/34, 274/35, 274/36, 274/38, 274/39, 274/40, 274/41, 274/42, 274/43, 274/44, 274/45, 274/46, 274/47, 274/48, 274/49, 274/50, 274/51, 274/52, 274/53, 274/54, 274/55, 274/56, 274/57, 274/58, 274/59, 274/60, 274/61, 274/62, 274/63, 274/64, 274/65, 274/66, 274/67, 274/68, 274/69, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 1  AM-1 Karwiany-Komorowice, Rzeplin Żórawina Budowa sieci kanalizacji i przyłącza  13.09.2019 wycofany 
14.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 724/7, 19 AM-1, 38 AM-1, AM-2 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu 27.08.2019 wycofany
14.08.2019

Edyta Bogulska

Dariusz Pająk

89/9, 88/4, 88/7 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej 03.09.2019 wycofany
14.08.2019 Marek Kwaczyński 568, 351/9 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 204/14, 204/16, AM-2 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.08.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 49/139, 49/141 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.08.2019 Piotr Czupiński 147/19 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej 22.10.2019 sprzeciw
19.08.2019 VB Poland Sp. z o.o. 8, 7/6 AM-1 Bielany Wroclawskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2019 Grażyna Gabryel 138, 72/1, 72/2, 72/5, 152, 30/3, 30/4  AM-1 Galowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2019 Karol Warzyszyński i Marcin Jerusel 107, 115, 21/1, 24/1, 167/1-167/6 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2019 4Living Sp. z o.o. Development Sp. k. 20 AM-6, 35 AM-14 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.Z O.O. 608, 697, 1044/3, 1044/4, 1044/5, 1044/6, AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 174/6, 174/7, 174/8, 174/9, AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z 10 przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 556/5, 568, 351/9, 351/10, AM-4 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.08.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 215, 71, AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2019 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 75/192, 75/242, 75/251, 75/252, 75/261 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2019 Jakub Janas 136, 130/65 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej    
28.08.2019 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 320/228, 320/224, 320/287, 320/297 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2019 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 75/190, 75/203, 75/198 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2019 Karolina Nowak 12/2, 206/2 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2019 Michał Ciosek 249, 116/10, 116/3, 248, 247, 153/22, 153/5 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2019 Maria Szawan 32, 37, 15, 12,13,28, 29, 30,31,8/2, 8/1 AM-30 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2019 MSC Sp. z o.o. 682/4, 682/5, 682/7, 681, 96/4, 96/6, 682/2, 682/3 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej  04.11.2019 sprzeciw 
30.08.2019 Marunero Sp. z o.o. 18/4, 112 AM-1 Milejowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 92/85 AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.08.2019 Robert Olszowski 59, 35, 28/2 AM-1 Szukalice Żórawina Budowa sieci  wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 24/2,61/1,64 AM-3 Górka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
04.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 301/10,301/8,301/7,304/10,304/16 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 525/2,143/4,143/3,713/3, 713/11 AM-1,74/2 AM-2 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
05.09.2019 AMA PROFIL Andrzej Wołodkiewicz 901,904/1 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    przebudowa przyłącza - odesłano
06.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 113, 95/2, 87 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

972/2 AM-1

1,2 AM-5, 3 AM-3, 21 AM-11

Rogów Sobócki

Strzeblów

Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2019 Adam Gilowski 127/4, 127/5, 128/3, 129/2, 130/1, 130/2, 131/2, 132/2, 132/3, 133/2, 133/3, 224/3, 127/2, 128/2, 129/1 Karwiany - Komorowice Żórawina Budynek mieszkalny jednorodzinny    
06.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 50/113, 50/122, 50/114 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2019 Przemysław Niedroszlański 284 AM-1, 595, 789/5 AM-3 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
06.09.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 117/5 Czernica Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.09.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 211/14, 219/5, 219/3, 205/9 Czernica Czernica Budowa sieci gazowej  22.10.2019 sprzeciw
06.09.2019 G.EN.GAZ RNERGIA Sp. zo.o. 200/20, 200/25, 200/26, 200/27 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.09.2019 Prodim Sp. z o.o. 219, 220, 236, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 1 AM-1 Karwiany-Komorowice, Rezplin Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej  21.10.2019 sprzeciw 
09.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 568, 973/2 AM4, AM-5 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej    
09.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 168/398, 168/397, 168/42, 168/418 AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 MM System, Kwaśnik Andżelika 325/1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 MM System, Kwaśnik Andżelika 325/1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
13.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 47/25, 47/26, 47/28, 47/29, 47/31, 47/34, 47/35, 47/37, 47/38 AM-1 Pietrzykowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 390/59, 409/5, 409/4, 409/2, 409/1, 409/3 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 920/13, 920/53, 920/59 AM-3 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 47/7, 47/9, 47/11, 47/12, 47/15, 47/16, 47/18, 47/19, 47/20, 47/21 AM-1 Pietrzykowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 47/4, 47/8, 47/22, 47/23, 47/24, 47/32, 47/33, 47/41, 47/51, 47/52 AM-1 Pietrzykowice Katy Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 437/22, 437/33, 437/34, 451,438/2, 486, 373, 450 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o.

371/3, 371/4, 371/5, 372, 248

AM-1, AM-2

Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 55/8, 403 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 464, 445, 450, 390, 443 AM-2 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 54/8, 54/18 AM-2 Biestrzyków Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.09.2019 PSSK Sp. zo.o. 645/1, 294/3, 293/3, 293/1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci telekomunikacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 149/5, 149/6, 254 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2019 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 246/3, 246/4, 218dr Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2019 ATL Auto Serwis Sp. z o.o. 546/6, 546/9 AM-2 Smolec Smolec Budowa sieci elektroenergetycznej NN    przebudowa przyłącza - odesłano
18.09.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 101/7, 278/6, 278/7, 278/8 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 75/11, 75/7, 75/23, 75/14, 255/2 AM-1 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.09.2019 HE Wrocław 4 Sp. z o.o. 43, 49/2 AM-1 Krajków Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
19.09.2019 Tomasz Kuriata 114/6, 114/3, 153/2 AM-13, 36 dr AM-12 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.09.2019 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 286/43, 286/264 AM-7 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 120/22, 120/17, 120/9 AM-2 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
25.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 45 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej 29.10.2019r. sprzeciw
26.09.2019 Mariusz Michalski 377/5, 377/4, 429 Gajków Czernica Budowa sieci wodociągowej    
27.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 52/18, 52/17, 55 AM-1 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej    
27.09.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 478, 110/1, 110/7, 110/6, 609/1, 609/4, 609/5 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.09.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 106/16, 111/19, 111/40, 738/2,742/1 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.09.2019 Green Home Development Sp. z o.o. 64, 68, 71 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2019

Magdalena Czukiewska-Karczewska  Krzysztof Karczewski

14, 2/1 Rynakowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2019 Krzysztof Klimentowicz 248/2, 248/9 AM-3 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
30.09.2019 Gold Deweloper Sp. z o. o. 36, 38, 100, 115, 26/8 Mędłów Żórawina Budowa sieci kanalizaci sanitarnej i sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 544/11 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. 36, 38, 100, 115 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 165/46, 165/40 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 8/6, 8/5, 7/3, 8/9, 365/1, 9/3 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Bygverk Sp. z o.o. Sp. K. 791, 596 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 14/9, 14/11, 22/2 AM-11 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 536/4, 536/6, 668/2, 669/2 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 724/7, 19 AM-1; 38 AM-1,2 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2019 ATM Inwestycje Sp. z o.o. 193, 95/15, 95/55, 95/57, 95/58, 95/59, 95/60, 95/61, 95/62, 95/63, 95/64, 95/65, 95/66 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   wycofanie
03.10.2019 Artur Kikut 299/3, 63/3, 63/5 AM-1 Łozina Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 136/16, 136/17, 136/18 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.10.2019 Patryk Rewaj 723/8, 723/2(dr) AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.10.2019 Aleksandra Sołtysik 466dr, 1113/4, 1113/5, 1113/10, 1113/13 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgloszenia
09.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 690, 687/4, 720/2 AM-1,2 Radwanice Siechnice Budowa sieci elekytroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 75/1, 74/3, 599 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 248/5, 248/9, 248/2 AM-3 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
10.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 75, 149/7, 185/6 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Joanna Magdalena Sokalska 500/4 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  24-10-2019  
11.10.2019 Andrzej Poborski i Agnieszka Poborska 30/1, 35/8, 35/9 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 403/7, 403/8, 403/9, 403/10 AM-1 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 14/4, 92/85 AM-1 Gądów Jaszkotle, Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 238/2, 238/1, 238/18, 238/8, 238/9, 238/13, 238/14, 238/19, 238/11, 238/16 AM-1 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 SKAAR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP.K. 157, 28/3, 28/4 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Krzysztof Siciński 254dr, 12/1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Radems sp. z o.o. 544/11, 544/68 Am-1 Siechnice-miasto Siechnice Budowa sieci wodociągowej wraz z 6 przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 789/5, 595 AM-3 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 208, 162/1, 162/5 AM-2 Smolec Kąty Wroclawskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 180/3, 228, 239, 230 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 72/1, 72/4, 72/10, 55, 56/4 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2019 Anna Marcinek 306/24 AM-1 Długołęka Długołęka Buodwa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.10.2019 Prodim Sp. z o.o. 219, 278/12, 278/11, 278/10, 278/9, 274/7 Karwiany Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2019 Krzysztof Skutnik KRIS-CAR 157/2, 156/4, 7 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 205/4, 579, 580, 7/1 Nowa Wieś Kąca Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 718/1, 1061/1, 1061/3, 1061/5, 1061/7, 1061/9, 1061/11, 1061/13, 1061/15, 1061/17 Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 330/5, 207, 190/11, 190/10 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 119/6, 119/17, 255/3 AM-1,2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.10.2019 Gmina Sobótka 11/9, 11/6 AM-5 Strzeblów Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 11/90, 11/39, 11/41 AM-2 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 125/8, 125/7, 125/4 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2019 DSN Developer Sp. z o.o. 55/1, 55/2, 56/8 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2019 3 W Sp. z o.o. Sp. K. 203/3, 203/5, 47089, 203/8, 470/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
22.10.2019 Daniel Zarzycki 284, 549/6, 798/4 AM-1,3 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 8/2, 8/8, 8/4, 256/2 AM-1 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2019 Prodim Sp. z o.o. 219, 220, 236, 278/1, 278/4, 278/7, 278/10, 278/11, 278/12, 278/13, 278/14, 278/15, 278/16, 278/24, 278/32, 278/40, 278/48, 1 AM-1 Karwiany-Komorowice, Rzeplin Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A.

18/6, 18/7, 96/4, 96/6

595/2, 596, 770/2

Prawocin

Siechnice

Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    
24.10.2019 Lidia Emilia Tkacz i Tadeusz Tkacz 197/1, 197/2, 198, 510/1 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 335/12, 335/13, 335/14, 335/10, 335/3, 205, 207/4 AM-2 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2019 Gmina Mietków 156/22, 156/18, 156/17, 156/10, 156/13 AM-2 Mietków Mietków Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.10.2019 Tomasz Mazurek 1/5, 102/3dr, 92dr, 10/1 AM-1 Siedlakowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 18, 19, 45 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A.

92, 91/5

112/5, 112/7 AM-1

Samotwór

Krzeptów

Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    
29.10.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 816/13, 793/24 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2019 Mariusz Matuszczak 60/24, 60/29 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2019 MPD Wodrol Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. 59/1, 403, 55/8 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2019 AWM II Sp. z o.o. SP. K. 425/2, 600/2, 600/8, 600/9, 600/10, 600/11, 600/12 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2019 Beata i Damian Kuriata 622dr, 1116/7,1116/8, 586dr,641/2, 634w,633dr,1116/1, 1116/8, 1116/5, 1116/6  AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej    
30.10.2019 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 300, 301/1, 302/2, 648, 789 Siechnice Siechnice Budowa sieci ciepłowniczych   wycofanie wniosku
30.10.2019 ORAMGE POLSKA S.A. 262/16 Rzeplin Żórawina Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
31.10.2019 Dominika Kowalczuk 341/5 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Spechome Deweloper Sp. z o.o. 16/7, 16/8, 16/10, 16/10 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 910/4, 901 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 2/1, 53 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 790/1, 790/3, 770/2, 596 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej   braks przeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 POlska Spółka Gaozwnictwa Sp. z o.o. 166/1, 468/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Paweł Włodarczyk 344/7, 345, 341/4, 341/10 AM-1 Paikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej  08.01.2020 sprzeciw 
31.10.2019 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 182/2, 180/2 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.10.2019 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 80/21, 80/26, 80/27 AM-5 Sobótka Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    
31.10.2019 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

154, 16/100, 200, 17/4

98, 71

Wilczków

Żerniki Wielkie

Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.11.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. zo.o. 218/2, 221/14, 221/13 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej 08.01.2020 sprzeciw
05.11.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 281, 887/11 AM-3 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2019 Prodim Sp. z o.o. 274/7, 278/10, 278/9, 278/11 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 108/15, 108/10 AM-1 Sulistrowiczki Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    
06.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 108/12, 108/13, 108/15 AM-1 Sulistrowiczki Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    
06.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 107, 41/16, 99/5 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2019 Prodim Sp. z o.o. 219, 278/12, 278/11 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci gazowej    
07.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 130/11, 130/4, 125/19, 6/4 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 27/1, 207, 11/1, 11/2, 12 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.11.2019 Tomasz Ćwiek 41/10, 155/2 Nowojowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.11.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S,A, 36, 38, 49, 87/1, 94, 100, 107, 115 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2019 Bartosz Trentkiewicz i Rena Stachuraska 116, 124/1, 124/2 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2019 WIM I nvest Sp. z o.o.

248 AM-2

113/29 AM-1

Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.11.2019 Piotr Sytnik 195, 194/1, 280, 196, 197/10, 197/3, 206, 214 AM-1 Bogunów Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 589/2, 580/3, 580/2, 577/5, 577/2, 576/12, 576/10, 576/9, 181, 180/45, 180/193 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 180/193, 180/145, 181, 576/9, 576/10, 576/12, 577/2, 577/3, 589/2, 579/1, 580/1, 580/2, 580/3 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2019 RAPIDPRO Mateusz Chomicz 901 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 180/193, 578/14, 578/3, 578/15, 578/16, 578/17 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
15.11.2019 Stanisław Mironiuk 649, 294/3, 294/4 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2019 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 300, 301/1, 302/2, 648, 789 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci cieplnej   wycofanie
18.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 180/1, 212, 213/5 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 80/12, 180, 80/6, 178 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2019 Robert Seifert 144/2, 249 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
19.11.2019 P4 Spółka z o.o. 473/1 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
20.11.2019 Ryszard Czapliński "KAMI-TRANS" 96 AM-18, 11/18, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 AM-17 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjno-sanitarnej i kanalizacyjno-deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2019 Edmund Warzywoda 386/1, 499/1, 499/2 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2019 Łukasz Krzywicki, Bartłomiej Okaj, Justyna i Tomasz Kocik, Dominika Okaj (Baszak), Karolina i Piotr Bybel 297/1, 196/5 AM-1 Łozina Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2019 T-Mobile Polska S.A. 132 Małkowice Kąty Wrocławskie Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
20.11.2019 P4 Sp. Z o.o. 913/26 Św. Katarzyna Siechnice Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
21.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 154/2, 154/4, 154/5, 167 AM-1 Smolec Kąty Wrocąłwskie Budowa sieci gazowej 07.01.2020 sprzeciw
21.11.2019 Adsystem Sp. z o.o. 263/70, 263/69 AM-10 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 104, 122, 166, 183, 184 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu 10.01.2020 sprzeciw
21.11.2019 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 111/8, 111/10, 111/16, 111/18, 111/47 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci cieplnej   wycofanie wniosku
21.11.2019

KOSUDAR DEWELOPER Katarzyna Szlęk

KOSUDAR DEWELOPER Sp. z o.o. Sp. k.

27/21, 800/1, 26/23 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.11.2019 Justyna Jaszczyszyn 68/4, 250/40 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 11/6, 14/2, 14/7, 12, 13/8 AM-27 Sobótka Sobótka Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 517, 518 AM-1, 52/4 AM-2 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.11.2019 Asset Real Sp. z o.o. Sp. K.

130/1, 130/2, 130/3, 130/5, 131/2, 131/3 AM-1

226/3, 341/261, 341/262 AM-1

Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 148/2, 469//2 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu  13.01.2020 sprzeciw 
28.11.2019 Tauron Dystrybucja S.A. 764/1, 764/2, 790 AM-3 Święa Katarzyna Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.11.2019 BNM Małe Wilczyce Sp. z o.o. Etap 6 Sp. K. 544/10, 400, 545/49, 545/56, 545/54, 545/55 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
29.11.2019 BYGVERK Sp. z o.o. Sp. k. 791/2 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i przyłącza oraz sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenie
29.11.2019 P4 Sp. z o.o. 513 Pasikurowice Długołęka Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
02.12.2019 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 83/112, 83/131, 83/140, 83/150, 75/302, 75/315, 75/198, 172/1, 83/144, 83/143, 83/142, 226, 83/145, 84/146, 75/303, 75/304, 5/305, 75/306, 75/299, 75/301, 224, 75/313, 75/311, 75/312, 75/314, 75/321 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej 15.01.2020 sprzeciw
04.12.2019 OPTY-DOM DEVELOPMENT Sp. z o.o. SP. K. 316/10, 316/21 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 563/13, 563/15, 563/14, 563/1, 435 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
04.12.2019 Paweł Jędrzejczyk, Michał Jedynak 16/2, 15/9, 15/16, 15/11, 15/20, 15/18, 15/21 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 318/12, 318/13, 315/5, 318/6 Długołęka         Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
05.12.2019 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 134, 174, 139/12, 139/10, 140/1, 140/25, 140/26, 140/28, 138/8, 136/18, 141/10 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.12.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 33/1, 33/2, 33/3, 33/5, 41 AM-3 Sobótka Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.12.2019 Andrzej Konwent 78/11 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej  15.01.2020 sprzeciw
05.12.2019 HEA INWESTYCJE Sp. Z o.o. Sp. K. 563/14, 563/1 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2019 Marek Niklasz i Julia Niklasz 24/1 AM-1 Sulistrowiczki Sobótka Budowa nowego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  19.12.2019  
06.12.2019 Elżbieta Bodak-Pawlicka, Paweł Pawlicki 453/25, 536/35 Nasławice Sobótka Budowa sieci wodociągowej    
06.12.2019 Daniel Gałka 330, 553/19, 382, 553/46, 553/49, 553/57, 100, 99/25 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.12.2019 Gmina Mietków 137/6, 137/7, 167, 166/2, 166/1, 168, 169/1, 170/1, 169/4 AM-1 Mietków Mietków Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2019

Jarosław Nawrocki

Magdalena i Sebastian Podsiadły

206/16 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 330, 343/1, 343/3, 342/4, 342/3 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem    
10.12.2019 Gmina Kobierzyce 89/6, 89/9 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
10.12.2019 Maciej Popowicz 694/12 Mietków     Maniów/Maniów Mały         Przebudowa budynku letniskowego 20.12.2019  
11.12.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 380/2, 459, 460, 425/79 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2019 Switłana Skocka 152, 149/1, 139/10 AM-8 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej wraz z sześcioma przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z sześcioma przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2019

Rafał Brachmański

Sebastian Bobel

668/2, 536/6 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 37/20, 37/21, 37/22, 37/23, 112/4 Węgrów     Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2019 Magda Kijas, Mateusz Kijas 186/37 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.12.2019 Maciej Kierśnicki 39 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 130/2, 130/3, 353/4, 134, 140/25 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2019 Gmina Długołęka 496, 355/1, 354/1, 361/10, 497, 362/18, 362/33, 491/1, 488/6, 311/1, 311/7, 166/1, 467 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2019 BOBAŁO MARCIN KWATERY DLA FIRM 172, 12/1, 171, 14/2, 14/6, 14/7 AM-1 Strzeganowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
18.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1050/3, 1050/9 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.12.2019 Rauron Dystrybucja S.A. 96/3, 96/4,94, 96/1, 74 AM-1 Skałka Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    
20.12.2019 ZET TRANSPORT Sp. z o.o. 235/3, 197dr, 108/8dr, 108/10 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 GOLD DEWELOPER SP. Z O.O. 115 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 585 AM-3, 643 AM-4 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 302/6, 302/13, 305 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 85/15, 85/14, 124 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 241/35, 241/34, 341/30, 241/29 AM-8 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.12.2019 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 274/6, 274/7, 278/9, 278/10 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2019

Paweł Suwała

Małgorzata Suwała

95/1, 1 dr, 6/14, 7/15 AM-1 Biestrzyków Siechnice Zgłoszenie Budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgoszenia
24.12.2019 Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. 38/7 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa stacji telefonii komórkowej    
30.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 403, 659, 396 AM-2 Żórawina Żórawina Zgłoszenie budowy sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.12.2019 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2/1, 45 AM-1 Radomierzyce Siechnice Zgłoszenie budowy sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
03.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 488/2, 290/4, 290/7, 290/34 AM-2 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.01.2020 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 259, 414/4 AM-1 Żerniki Wroclawskie Siechnice Zgogłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.01.2020 P4 Sp. z o.o. 86/2, 86/5 Czernica Czernica Budowa stacji telefonii komórkowej    
08.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 154/2, 154/4, 154/5, 167 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2020

Ewa Diakowska , Wojciech Diakowski , Tomasz Wierzowiecki

475, 107/43, 107/59 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.01.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 82/13, 82/14, 82/15 AM-1 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 33/3, 33/4, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13, 33/14 AM-1 Krzyków Czernica Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 555 AM-1 Czernica Czernica Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 411/1, 408, 570/5, 570/6, 570/7, 570/8, 570/9 AM-2 Chrząstawa Mała Czernica Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020

Daniel Matlas

Marzena Wytrwał

Małgorzata Frączyk

Tomasz Semba

241/11 AM-1 Chrząstawa Mała Czernica Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 Gmina Kobierzyce 28 AM-1 Racławice Wielkie Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 Gmina Kobierzyce 25/17, 25/24, 25/30, 58, 60/6, 63/4 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.01.2020 Gmina Kobierzyce 10/98, 10/99, 20/3 Magnice Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.01.2020 Katarzyna Guz, Sławomir Guz 1036/1, 697 AM-1 Radwanice Siechnice Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz  z przyłączem i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 272/12, 458/1, 466/1, 466/2 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2020 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 65/3, 64, 22, 69 AM-1 Gądów-Jaszkotle Kąty Wrocławskie Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2020 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 723/29, 723/26, 117, 120/22 AM-1 Żórawina Żórawina Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2020 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. Z O.O. 7/5, 8 AM-4 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci gazowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 52/81, 52/82 AM-1 Wysoka Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2020 GMINA DŁUGOŁĘKA

202/6, 202/10, 470/1, 40/1, 467, 511

105/3

Kiełczów

Piecowice

Długołęka Zgłoszenie budowy sieci kanalizcyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2020 GMINA DŁUGOŁĘKA 182/5, 182/1 Kiełczów Długołęka Zgloszenie budowy sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2020 GMINA DŁUGOŁĘKA 470/1, 174/5, 209/9, 178/1, 178/7, 178/24, 469/2, 469/3, 468/2, 469/1, 513, 212/1, 174/6, 646/5, 172/3, 172/1, 171/12, 171/9, 171/16, 171/15, 171/23, 171/22, 171/21, 171/20, 170/3, 176/7, 176/5, 468/1, 206/12, 205/14, 187/9, 173/7, 166/1 Kiełczów Długołęka Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.01.2020

Małgorzata Starzyńska

Marcin Starzyński

Łukasz Kuźmiński

9/3, 170, 10/2, 11/6, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13 AM-1 Ślęża Kobierzyce Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem, sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.01.2020 Krzysztof Olma 214/2, 216, 82/6 AM-1 Rzeplin Żórawina Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 305, 319 AM-2 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 262/6, 262/16, 505, 510/2, 515 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 197/3, 206 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 136/1, 237/1, 223 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.01.2020 Justyna Osiak 740 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.01.2020 Jakub Okarma, Urszula Okarma, Tomasz Okarma 130 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 148/2, 469/2 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2020 Kapitaniec Władysław 45/1, 45/2, 45/3 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci energetycznej i kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2020 Agnieszka Wierzyk 44, 45, 53/3 AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 101/7, 101/3 AM-1 Mkronos Dolny Kąty Wroclawskie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 5/36, 11/2, 5/37 AM-1 Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu    
27.01.2020 Kazimierz Będkowski 285/8 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.01.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 713/5, 713/6, 713/7, 713/1, 713/2, 314/4, 314/6, 314/5, 524/1 AM-1 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2020 Gmina Żórawina 48/14, 38 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej    
29.01.2020 Konwent Andrzej 78/11 Mokronos Dolny Kąty Wroclawskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.01.2020 TAURON Dystrybucja S.A.

54, 93/11, 93/10, 93/4, 89/1, 88/1, 86 AM-1

94, 10/3, 10/4

Nadolice Małe

Nadolice Wielkie

Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.01.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1/9, 2/46, 2/47 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocąlwskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.01.2020 Host Inwestycja 4 Sp. z o.o. Sp. k. 412/15, 413/19, 413/15 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1 AM-1, 114/5, 153/2, 155 AM-13 Strzegomiany Sobótka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2020 Remigiusz Żłobiński 88/56, 360 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2020 Marta i Maciej Morka 72/4, 55 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.02.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

114/4, 114/7, 126 AM-1

88/1, 77/4 AM-1

Kępa

Michałowice

Długołęka

Długołęka

Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
06.02.2020 Tomasz Ciemny 91, 97/1 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 545/108, 545/174, 545/96 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.02.2020 Prodim Sp z o.o. 219, 274/7, 274/38, 274/39, 274/40, 274/41, 274/42, 274/43, 274/44, 274/45, 274/46, 274/47, 274/48, 274/49, 274/50, 274/51, 274/52, 274/53, 278/9, 278/10, 278/11, 278/12, 278/17, 278/18, 278/19, 278/20, 278/21, 278/22, 278/23, 278/24, 278/25, 278/26, 278/27, 278/28, 278/29, 278/30, 278/31, 278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 278/36, 278/37, 278/38, 278/39, 278/40, 278/41, 278/42, 278/43, 278/44, 278/45, 278/46, 278/47, 278/48 AM-1 Karwiany - Komorowice Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.02.2020 Przemysław Kaczmarczyk 740 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciw do zgłoszenia
07.02.2020 Milart Sp. z o.o. 263, 235/1, 235/2, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4 AM-1 Mokry Dwór Siechnice Budowa sieci wodociągowej wraz z 8 przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej wraz z 7 przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 52/81 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.02.2020 PE Karolina Kutnik 387/18 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 60/40, 60/41, 60/38 AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2020 Gmina Kobierzyce 62/4, 76, 77, 78, 79 Krzyżowice-Wierzbica Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 350/26, 218, 219, 173/1, 217, 156/1, 215, 177/6 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.02.2020 PR1 SP. Z O.O. ELEGANT HOMES SP. K. 50/114, 50/117, 50/113 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączmi   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 175/4, 193/10, 193/11 AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 109/1, 247, 155/7, 155/6 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. 2/71, 2/44, 2/61 AM-2 Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 Patrycja Turniak 407, 404, 411/3 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 JAKO 1 DEVELOPMENT SP. Z O.O. 96/4, 95/3, 94/3, 93/7 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

107/14, 107/10 AM-2

3/3 AM-2

Domasław

Magnice

Kobierzyce

Kobierzyce

Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.02.2020 Maria Sielawa 3/4 Kębłowice Kąty Wrocłąwskie Budowa sieci kanalizacyjnej   sprzeciw do zgłoszenia
17.02.2020

Edyta Bogulska

Dariusz Pająck

89/9, 88/4, 88/7 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2020 PERSPECTUM INVEST Sp. z o.o. 337, 107/3, 107/6 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2020 P4 Sp. z o.o. 106 Oleśniczka Długołęka Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    
21.02.2020 Przemysław Rochewicz 101, 75/8, 75/9 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 391/1, 392/10 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 166/5, 166/14, 166/15, 166/16 Szostakowice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.02.2020 P4 Spółka z o.o. 309 Bogdaszowice Kąty Wroclawskie Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej    pozwolenie na budowę
25.02.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 32/4, 32/6, 33/4 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2020 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. 72/15, 72/7, 144, 903/1 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.02.2020 Robert Wąs, Jolanta Wąs 87 AM-1 Baranowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 114, 115, 247, 116/10, 249, 428/123, 248 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 19, 45 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 337, 107/2, 107/3, 107/6 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.02.2020 Tauron - Dystrybucja S.A. 80/13, 277/4, 277/5, 277/8, 277/9 AM-1 Śliwice Długołęka Budowa sieci kablowej nN   brak sprzeciwu do zgloszenia 
02.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 94/4, 94/6, 23/1, 85/2, 30/67 AM-1 Prawocin Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.03.2020 Polska Spółka Gazownictwo Sp. z o.o. 121/8, 121/10, 121/11 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.03.2020 Iwona Donoch-Bosak 67/1, 68/5 Gajków Czernica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 168/42, 555/15, 555/6, 555/7, 555/8, 175/4 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej z przyłaczami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.03.2020 Marek Kielcz 117, 118/9, 723/61 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.03.2020 Janusz Kowalewski 85/19 AM-2 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 309/900, 309/901, 309/902, 309/903, 309/904, 309/905, 309/906, 309/907, 309/908, 309/909, 309/910, 309/911, 309/912, 309/913, 309/914, 309/915, 309/916, 309/917, 309/918, 309/919, 309/920, 309/878, 309/877, 309/876, 309/874 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgloszenia 
06.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 152/5, 152/2, 212, 249 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2020 MIRO Mirosław Trybała 177/6, 156/1, 215, 221/1 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 200/12, 227, 212/2, 212/3 AM-1 Zębice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.03.2020 Klaudia i Bartłomiej Węglowscy 2/15 AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.03.2020 Jarosław Jakimczyk 31/21, 40/5 AM-1 Długołęka Pruszowice Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.03.2020 Miro Mirosław Trybała 156/1, 215, 221/1 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.03.2020 Paweł Włodarczyk 344/7, 345, 341/4, 341/10 AM-1 Pasikurowice Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
13.03.2020 Piotr Mikołajczyk, Adrian Ślipko 568 AM-1 Św. Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 670, 341/5, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci kablowej NN   brak sprzeciwu do zgloszenia 
13.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 140, 70/11, 71/19 AM-1 Piecowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgloszenia 
13.03.2020 Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. 194/8 Sulistrowice Sobótka Budowa budynku mieszklanego 25.03.2020r.  
20.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 56/3, 56/5, 50/16, 55/1, 461 AM-2 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 103/2, 478, 104/9, 103/10 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 407, 409, 364/2, 563/3  AM-3 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A.  578/16, 578/17, 578/18 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
25.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 578/16, 578/17, 578/18, 578/19, 578/3 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
25.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 573/6, 573/30, 573/28, 573/25, 573/23, 573/27, 573/34 AM-1 Bogdaszowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 4/28, 4/27, 12 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 578/13, 578/12, 578/11, 578/4, 578/7, 578/1, 578/2, 578/14, 180/193 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 183, 184 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.03.2020 Piotr Czupiński 147/19 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej    
25.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 526/2, 79/10 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazownictwa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2020 Miko Invest Sp. z o.o. Sp. k 518/2, 219/8, 480/1, 480/2, 501, 407  AM-2 AM-1

Kiełczów

Wilczyce

Długołęka Budowa sieci gazownictwa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2020 Paweł Stasiak 341/75             Dobrzykowice         Czernica budynek jednorodzinny z garażem     06-04-2020  
26.03.2020 Polska Spółka Gaozwnictwa Sp. o.o. 40/2, 43/3, 458, 457, 445/2 AM- 1,2 Długolęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.03.2020 Polska Spółka Gaownictwa Sp. o.o. 380/2 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.03.2020 Paweł Bandzarzewski i Kamil Fusch 205/5 AM-1 Kątna Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.03.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 284, AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2020 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. Sp. K. 125/4, 125/6, 125/7 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2020 WIM Invest Sp. z o.o. 248, 113/29 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.03.2020 Gmina Długołęka 280 Siedlec Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.04.2020 Robert Klimczak 40/20, 41/25, 41/14, 41/23 Gądów -Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.04.2020 MABUD S. C. M. Chojecki, A. Atras 416, 426 Pełcznica Kąty Wroclawskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.04.2020 Patryk Zieliński 200/21, 200/24, 216/2 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.04.2020 Komorowice 4 Sp. z o.o. 30/4, 88/99, 88/100, 92, 189dr, 190dr, 219dr AM-1 Karwiany - Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2020 7D Development R. Piętak K. Wysocka Sp. j. 687/4, 720/2, 690dr AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.04.2020 P4 Spółka z o.o. 93/10 Prawocin Siechnice Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o.    
16.04.2020 Monika Możejko 154/6 Węgry Żórawina 2 budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej sprzeciw obligatoryjny z dnia 21.04.2020 r.  
17.04.2020 HEA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. 563/9, 563/1 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.04.2020 HEA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. 563/11, 563/1 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.04.2020 Antoni Gorączko 347/2, 450 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 94, 110 AM-2 Górka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 186/37, 186/36, 412, 430/4 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2020 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. 41, 53/2 AM-2 Górka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2020 Budus Developer Sp. zo.o. - Wysoka 2 Spółka Komandytowa 52/77, 52/79, 52/81, 52/82 AM-1 Wysoka Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.04.2020 SOGO Roman Jędrzejczyk 173/244, 173/206, 173/344, 172/2, 173/196, 174 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   wycofanie wniosku
22.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 63/6, 62/2, 62/10 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2020 Ewelina Osowska 74/9, 70/2, 70/14, 118 DR, 74/5, 68, 76/3, 74/7 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 432, 415 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 119/6, 174, 126/5, 127/4 AM-1 Turów Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.04.2020 Polsla Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 420/1, 453, 318/16, 315/5, 318/4 AM-1, AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.04.2020 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie 117, 9/6, 9/9, 127, 9/2 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.04.2020 Capital sp. z o.o. 199/36, 199/54 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej  08-05-2020  
24.04.2020 Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o. o.      194/8     Sulistrowice         Sobótka     budynek mieszkalny jednorodzinny     08-05-2020  
27.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 470/1, 210/23, 210/24 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.04.2020 Urban Development Sp. zo.o. Sp. k. 75 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 302/10, 302/6, 301, 305 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
29.04.2020 Whitehouse Development Sp. z o.o. 9/14, 9/21, 9/25 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowa   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.04.2020 Robert Mielczarek 467 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.04.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 448/16, 448/19, 454, 534/4, 534/5, 511/45 AM-1 Iwiny Siechncie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
30.04.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 270/5, 270/6 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznje   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
30.04.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 106/16, 106/17, 738/2, 739, 750 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
30.04.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 298, 300 AM-2, 44 AM-1, 3, 4 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.05,2020 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 742 AM-2 Radwanice Siechnice Budowa sieci wodociągowej    
04.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 268/2, 270/6, 270/5 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej wrraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgloszenia
04.05.2020 Zofia Maciejewska 85/1, 85/2, 74/4, 74/3 AM-1 Damianowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem    
05.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 320/239, 320/208, 320/224, 320/228, 353/6, 353/7, 353/17, 353/18, 353/23, 353/24, 353/25, 353/26, 353/28, 353/29, 353/30, 353/31, 353/32, 353/33, 353/34, 353/35, 353/36, 353/37, 353/38, 353/39 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
05.05.2020

Szymon Mikus

Błażej Warzyński

Daniel Jaszczyszyn

40/3, 31/100 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.05.2020

Krzysztof Ściborski

Michalina Siecc-Ściborska

27/5, 33 Blizanowice-Trestno Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 360/14, 360/15, 320/228, 320/224 AM-3 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
06.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 57/5, 180/3 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.05.2020 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 142/6, 138/4 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 26/1, 27, 60/2, 100/2 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.a. 72/10, 72/11, 82, 54/1, 54/2, 53/3 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 54/1, 54/3, 54/2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 82, 86, 89 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 356/2, 75 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 119/5, 119/6, 174, 175, 171, 172, 184, 185, 186, 231 Turów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 359/1, 196, 330/1, 330/4, 330/3, 330/6, 330/7 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 422/13, 448/4 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 60/40, 60/38, 63/1, 60/41, 60/20 AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami    
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp zo.o. 205/12, 205/8, 479 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 105/4, 246 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 30/2, 30/5, 161, 180/2, 197 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 182/58, 182/61, 182/21 AM-1 Smolec Kąty Wroclawskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 68, 71 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 18, 19 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   wycofanie wniosku
13.05.2020 Tauron Dystrybucja 253, 263, 281/2, 281/4 AM-1 Mokry Dwór Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.05.2020 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35/2, 53dr AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczmi do granic   wycofanie wniosku
14.05.2020 HEA INWESTYCJE Sp. z o.o. sp.k. 563/1, 563/10 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2020 HEA INWESTYCJA Sp. z o.o. sp.k. 563/1, 563/12 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2020 HEA INWESTYCJA Sp. z o.o. sp.k. 563/1, 563/15, 108/1, 540/7 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.05.2020 Michał Jasik 815/6 AM-1 Chrząstawa Wielka Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 125/1, 125/2, 125/7 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 WIM INWEST Sp. z o.o. 248, 113/29 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 124/2 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobiarzyce 108/2, 107/6 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 107/7, 108/8, 109/6 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 98/13, 99/5 AM-1 Księginice Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 16/2, 26/1, 26/7 AM-1 Racławice Wielkie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Gmina Kobierzyce 107/7, 108/8, 109/6 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 43/4, 43/5, 103, 42/13, 44/4, 44/43 Mędłów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.05.2020 Andrzej Węgliński 48/19, 48/31 AM-1 Łany Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2020 Radosław Tyl 183 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.05.2020 Tomasz Korościk 42/12 AM-1 Groblice Siechnice Budynek mieszkalny jednorodzinny    
19.05.2020 Justyna Kujawa 100, 115, 23/1, 23/3, 23/4 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.05.2020 Artur Andruchów 79 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.05.2020 Gmina Kobierzyce 125/1, 125/2, 125/7 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.05.2020 G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. 78/198, 75/299, 75/301, 75/302, 75/303, 75/304, 75/305, 75/306, 75/311, 75/312, 75/313, 75/314, 75/315, 75/320, 75/321, 83/112, 83/131, 83/140, 83/142, 83/143, 83/144, 83/145, 83/146, 83/150, 172/1, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/9, 224/10, 224/11, 224/12, 226/1, 226/2 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.05.2020 Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo Sanitarne Bolesław Łukasiewicz 470/52, 178/8 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.05.2020

Dagmara Szynalik

Grzegorz Urbaniak

341/5 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 16/2, 34, 36/6, 37/5 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.05.2020

Marcin Kaczmarek

Weronika Mroczek

487/14 AM-1 Pełcznica Kąty Wrocławskie Budynek mieszkalny jednorodzinny 03.06.2020  
21.05.2020 Dach Deweloper Sp. z o.o. Sp. k. 136/1, 223, 237/1 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.05.2020 Mateusz Szafraniec 68 AM-1 Nadoliec Wielkie Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.05.2020 Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. 194/8 Sulistrowice Sobotka Budynek jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej o dwóch lokalach mieszkalnych  01-06-2020  
22.05.2020 Maria Sielawa 3/4 Kębłowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2020 Gmina Kobierzyce 177, 109/2 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2020 Gmina Długołęka 345 AM-2 Bielawa Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.05.2020 "EKO-ALMA" Jerzy Leszczyński sp.j. 903/1, 901dr Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2020

Beata Miadziołko

Robert Stankowski

397/9, 397/2 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2020 MDeweloper Sp. z o.o. 106/3, 107/2, 95/16, 336, 337 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2/24, 2/33 AM-26 Sobótka Sobótka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.05.2020 EmiTel S.A. 190, 176/2, 177 Żórawina Żórawina Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową    
26.05.2020 K-INVESTHOME Piotr Kunysz 70/11, 70/17, 100 AM-1 Piecowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 49/82 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2020 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 330DR, 302/3, 302/6, 302/9, 302/10 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2020 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. komandytowa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35/2, 53dr AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2020 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. komandytowa 18, 19 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.05.2020 TAURON Dystrybucja S. A. 198, 199, 87/6,87/14, 87/13, 87/12, 87/10, 87/11, 87/8     Śliwice     Długołęka     Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2020

Michał Zięba

Maciej Tomaszczak

392/10, 1110/11 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 86 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2020 TAURON Dystrybucja S. A.

542/16, 539/1, 613/1, 621, 622 AM-2

283/123, 283/108, 283/109, 283/95, 283/83, 283/85, 583, 283/151, 283/144, 283/145, 283/146, 283/147, 283/148, 283/149 AM-3

Chrząstawa Wielka

Chrząstawa Mała

Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 227/7, 227/1, 264, 239/7 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 KZ DEVELOPMENT PARTNER Zbigniew Szczepański 95/23 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizcyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 Mateusz Niemczyk 67/11 AM-1 Bąków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp.  z o.o. 278/4, 104/6, 104/5, 104/7 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci gaziwej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 14/10, 14/11, 14/13 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 35/10, 43/1, 35/15, 35/6, 35/1 AM-12 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.05.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 210/24, 210/23, 470/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
01.06.2020 SKY NIEMEL Elżbieta Niemc 304/10, 301/7, 301/1 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.06.2020 Małgorzata Janda 199/10, 199/17, 199/26, 199/21, 199/23 AM-1 Zębice Siechnice Budowa sieci wodociągowej wraz z 3 przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Gmina Kobierzyce 175/13, 175/23, 180/6 AM-1 Księginice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Gmina Kobierzyce 60/6, 48/6, 50/2 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci kkanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Gmina Kobierzyce 67, 104/4 AM-1 Nowiny Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Krzysztof Kaczor 189/1 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Gmina Kobierzyce 101/12, 101/13, 101/14 AM-1 Kuklice Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.06.2020 Gmina Kobierzyce 145/1, 184/3, 111/2, 109/9, 183/30, 183/28 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 60/40, 60/38, 63/1, 60/41, 60/20 Am-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 305/2 AM-1, 271/1, 248 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 96/11, 96/9, 95/2 Am-6 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 209/4, 209/9, 470/1 AM-1 Kiełczów Długołęka budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 273/10, 273/6, 273/9, 272, 248/2, 247/1, 1/4, 518, 304/1, 430/4, 430/5, 431/2, 417, 418/5 AM-1 Smolec Kąty Wroclawskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 REDO Sp. z o.o. 341/5, 692 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 437/13, 437/15, 437/33 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowj   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 160, 333, 72/1, 67/2 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA 531/1, 542/1, 543, 449/2, 407, 408, 414, 415 AM-1 Strzegomiany Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 99/5, 41/16 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wroclawskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.06.2020 EmiTel S.A.

311, 418, 313

142

Wilczyce

Kiełczówek

Długołęka Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową    
05.06.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 100, 356/2, 462 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.06.2020 Paweł Basiński 230/7, 231/8 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.06.2020 MY-DOM Sp. z o.o. Sp. k, 500/2, 504, 507/2 Am-1 Kamieniec Wrocąłwski Czernica Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2020 Gmina Żórawina 29/3, 119/1, 29/8, 29/9 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2020 TDL Development Sp. z o.o. Sp.K. 41/2, 41/3, 107 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2020 Wojciech Abramowicz 512, 222/18 Bogdaszowiec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.06.2020 Gmina Kobierzyce 70, 72/6 AM-1 Księginice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A> 107/50, 108/2, 108/15, 108/16 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 LUX DEWELOPER ROMAN TOMCZEWSKI 44/4, 84 Mędłów Żurawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 Krzysztof Komarnicki 43/2, 142/1 AM-1 Batranowiec Kąty Wroclawskie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 316/9, 317/26, 318/29, 319/23, 485 AM-2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 9/1, 9/3 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.06.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 320/211 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2020 Krzysztof Wasiak 28/17, 5dr, 28/13 AM-11 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2020 SANBT Fabryka Betonu W. S. Piotkowscy Sp. j. 188, 189, 67 AM-3 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 156/13, 339 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2020 AGROSIECHNICE Sp. z o.o. 576/6, 542/186 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 177/27, 178/17, 365/1 AM-3 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.06.2020 FHU Zbigniew Żaczek 491/2, 383/1, 383/5 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.06.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 8/10, 8/11, 8/13, 8/14, 9/1, 9/2, /9/3 AM-12 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.06.2020 Zbigniew Bronowicki 490/2, 493, 1002/2 AM-1 Węgry Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 216/7, 261 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 432 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 16/2, 26/1 AM-1 Racławice Wielkie Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 6/11 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 118/38 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 28/8 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 21 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 ABITUR Józef Luty 403/7, 404/5, 404/6 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 5/23, 6/18 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 Gmina Kobierzyce 599/13, 599/14, 595/1, 595/3, 582, 577/3, 576/3 AM-1 Kobierzyce Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 Prodim Sp. z o.o. 278/4, 104/5, 104/6, 104/7, 105/3, 105/4, 105/5 AM-1 Karwiany Żórawina Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 35/13, 388/6, 388/3, 388/2 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 369 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 58, 210/1, 221, 209, 41/3 Rzeplin Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.06.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 320/228, 353/39, 353/21 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.06.2020 Mirosław Rokosz i Katarzyna Skut-Rokosz 232/9, 232/15 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.06.2020 Andrzej Tyrakowski 258/1, 259/11 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 454/2dr AM-1 Jeszkowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 470/1, 470/9, 203/3, 203/5 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.06.2020 Gmina Kobierzyce 169, 163/8 AM-1 Krzyżowice-Wierzbica Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 269, 283/63, 355/3, 355/4, 356, 354/1, 354/2, 354/5, 354/6, 354/7, 354/8, 354/9 AM-3 Chrząstawa Mała Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2020 Gmina Kobierzyce 183/6, 184/5, 78/5 AM-1 Księginice Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2020 Tauron Dystrybucja S. A. 82/2 AM-19, 35, 47/6 AM-14, 2 AM-13 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 8/9, 117 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2020 Marian Partyka 349/1, 456/4, 456/9 AM-1 Januszkowice Długołeka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2020 Popielskiego 10 Sp. z o.o. Sp. K. 658, 555/43, 470/1 AM-1 Kiełczów Długołeka Budowa sieci  wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2020 Gmina Kobierzyce 27/3, 62 AM-1 Nowiny Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoesznia
26.06.2020 Mariusz Szmeichel 677, 674/1, 674/7 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.06.2020 Polska Spółka Gazownictea Sp. z o.o. 16/2, 62, 22, 48/10 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci  gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2020 Agnieszka Haras 196/1, 126/1 Kamionna Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej   sprzeciw do zgłoszenia
29.06.2020 Gmina Kobierzyce 145/1, 144, 148/5, 149/1, 188/1 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2020 TDL Development Sp. zo.o. Sp. K. 44/4, 42/13, 42/8, 40/1, 41/4, 103 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2020 Mieczysław Kaleta 333, 102, 72/1, 113/1 AM-1 Pietrzykowice-Rybnica Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej    
29.06.2020 Gmina Kobierzyce 78/1, 64/6 AM-1 Kuklice Kobierzyce Budowa sieci wodociagowej i kanalizcayjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 26/4, 401 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia

29.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 126/5, 126/15 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.06.2020 IN MANEX DOM Sp. z o.o. 132/1, 131/6 Stępin Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 32/8, 32/18, 32/25, 32/32, 34, 36 AM-12 Sobótka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.06.2020 INVEST-HOUSE Sp. z o.o. Sp.k. 344/50, 333, 324, 309/874, 309/876, 309/919, 309/916 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.06.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 228/7, 228/19, 228/15, 479 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej z przyłączem 31.08.2020  
01.07.2020 Maria i Henryk Szymczyk, Bartosz Szymczyk 180, 176, 131/4 Krakowiany Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
01.07.2020 LEXBUD Jacek Gębalski 167 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
01.07.2020 J&J Development s.c. 100, 26/8, 115, 27/1, 27/3, 27/4 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci gazowej z 7 przyłaczami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 74, 69/2, 68/37, 68/32 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2020 Polska Spólka Gazownictwa Sp. z o.o. 42, 116/37, 116/35, 41/14, 41/12, 41/23 AM-1 Gądów - Jaszkotle Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej    
03.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 556/11, 556/17 AM-1 Długołęka Długołeka Budowa sieci gazowej    
03.07.2020 Marcin Helbik 9, 10/2, 13, 14/4, 42, 44/11 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    
03.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 223/6, 222/6, 223/5 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 341/2, 341/3, 342/3, 342/4 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 158, 159/4, 159/6, 159/7, 370/2, 451/2 AM-1 Dobroszów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A.

106/4, 107/3, 109/4, 109/5, 258 AM-1(Budowa)

101/21, 104, 105, 106/3, 107/3, 108/3, 109/18, 109/19, 286, 216/9, 216/13, 216/14, AM-1(rozbiórka)

Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 435, 586 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 412/14, 412/15, 413/15, 413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 676/9, 676/10 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A.

391/24, 391/46, 391/47, 391/50, 391/59, 391/60, 391/61 AM-2 ob. Domaszczyn

15/7, 15/8 AM-1 ob. Długołęka

Domaszczyn

Długołęka

Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 301/1, 301/4, 301/5, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 117/12, 117/13, 117/5 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2020 Aneta Radomska 418dr, 417/18, 417/10 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2020 Gmina Żórawina 84 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa kanalizacji sanitarnej    
07.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 119/1, 249, 428/123, 119/5 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa siecigazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.07.2020 Emilia Sowińska 80/9, 81, 82, 83/4, 83/3, AM-5 Sobótka Sobótka - miasto Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2020 Magdalena i Rafał Krawiec 242/54 Komorowice (Karwiany - Komorowice) Żórawina Przebudowa budynku jednorodzinnego (z projektem)    
08.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 448/3, 470/, 178/8 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2020

Patrycja Ambrozik

Jagoda Ambrozik-Haba

122/8 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 42, 9/5,     Łukaszowice     Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 692, 341/5, 394/2 AM-1 Pasikurowice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.07.2020 Sadziak Roman - budowa i sprzedaż domów 112/4, 112/6 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.07.2020 PANATTONI EUROPE sp. z o.o. 316/2, 315/2, 278/2, 273/2 AM-1 Tyniec mały Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej 23.07.2020 sprzeciw - decyzja nr 2206/2020 z dnia 23.07.2020
14.07.2020 Bogusława i Waldemar Konopscy 223/36, 223/50 AM-2 Śliwice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2020 Polska Spółksa Gazownictwa Sp. z o.o. 32/10, 33, 32/6, 32/5 AM-6 Górka Sobótka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazowym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 261/13, 261/15, 487/1, 486/1 AM-2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 310/16, 310/15, 310/5, 307/18 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2020 SANBET Fabryka Betonu Sp. j. W i S Piotrowscy 72/8, 79 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.07.2020 Anna Hałycz, Grzegorz i Małgorzata Balcerzak, Urszula Michalska 156/2, 54/10 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 95/6, 95/16, 336, 106/3 AM-1 Mirków Długołęka Rozbudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej    
15.07.2020 Prodim Sp. z o.o. 191, 192, 19/4, 104/3, 104/4, 105/1, 105/2 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 4/42, 5/32, 5/33, 4/38, 4/41, 4/30 AM-18 Kąty Wrocąłwskie Kąty Wrocłąwskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.07.2020 Łukasz Hepper prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: HL VOLHMAR ŁUKASZ HEPPER 373, 450/4, 450/1 AM-1 Dobroszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
16.07.2020 Zbigniew Markulak 439, 250/4, 558/1, 558/2, 558/3 Strzegomiany Sobótka Rozbudowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. 215 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.07.2020 Wiktor Huzar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiktor Huzar 82/13, 82/14, 82/15 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2020 OPTIMAX Elżbieta Uniejewska 90/7, 91/10, 91/11, 91/17, 92, 93/19, 93/20, 93/11 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.07.2020 Krystyna Kosyk 175/4, 168/42, 168/397, 152/2 AM-2 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.07.2020 P4 Spółka z o.o. 127 Jaksonowice Długołęka Budowa stacji bazowej tefefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o.    
21.07.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 237/7, 237/4, 237/8, 237/9, 236/3, 236/5, 571/1 AM-1 Nowa Wieś Kącka Kąty Wroclawskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 175, 468/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2020 Jakub Zębik 197/3, 184, 198/1 AM-2 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.07.2020 Krzysztof Horodyłowski 23/7 Żórawina Karwiany - Komorowice Przebudowa budynku jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 253/21 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 178, 66/6, 174, 64/1 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2020 Katarzyna Dębiec 280, 117/1, 117/2 AM-1 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o. 180/2, 190, 166, 178, 191, 123/6, 124/8 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 128/15, 127/15 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    
24.07.2020 Przemysław Kopeć 18/1, 19/3 AM-8 Kąty Wroclawskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 433/2, 433/5, 433/7, 433/8, 435 AM-2 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.07.2020 Małgorzata Jaworska 17/5, 17/6 AM-1 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 40/11, 39/11 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2020 Piotr Habiński 88/56 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2020 SOGO Roman Jędrzejczyk

173/571, 173/244, 173/206, 173/344, 173/196, 172/2, 174 AM-1

111/35 AM-1

Smolec

Krzeptów

Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2020 SUN & MORE Sp. z o.o. Sp. k. 480/1, 518/2, 218/8, 218/15, 218/16, 218/9 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.07.2020

Anna Ciepły

Agnieszka Ciepły

37/7 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z wolnostojącym garażem 6.08.2020  
28.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 82/6, 82/7, 267, 322/2, 247 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej    
29.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 50/28, 50/34, 50/36, 50/29 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 83/3, 83/4, 82, 81 AM-5 Sobótka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.07.2020 ESV S.A. 542/182, 542/186, 542/220, 542/274, 542/304, 542/305, 542/306, 576/6 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    
29.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 126/5, 132/1, 132/2, 372/4, 379, 395/1, 413/3 AM-3 Stępin Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    
30.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 108/2, 108/16, 108/15 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu    
30.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 410 AM-1 Wilczyce Długołeka Budowa sieici gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 28/12, 208, 231/2, 207, 30/19, 30/17 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej  13-10-20203  
31.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 129/2, 193, 130/1, 130/4, 189, 158/1, 158/4, 158/5, 158/6, 158/16, 158/17 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 24/4, 24/1, 24/2, 107, 43/5, 41/2 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.07.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 21, 28, 35 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    
31.07.2020 Karwiany Park Sp. z o.o. Sp. K. 219, 161/1 AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznje  01.09.2020  
31.07.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 407 AM-1 Żerniki Wrocąłwskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.08.2020 Sebastian Janicki 191, 72/4, 72/1 Wilczków Żórawina Budowa sieci wodociagowej z przyłaczem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.08.2020 Tomasz Skapski 434/9 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej    
04.08.2020 PHU Elektromed Zdzisław Mączka 70/7, 68/4, 68/5 Łozina Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 234/7, 235/6, 235/4 AM-1 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 106/3, 336 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 144/17, 144/25, 144/28, 144/20, 144/26 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci gazowej    
04.08.2020

Barnaba Stuczyński

Małgorzata Dargiewicz

185, 121/4 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.08.2020 SANBET Fabryka betonu w .,S. Piotrowscy Sp. J. 188, 189, 67 dr AM-1 Bielany Wroclawskie Kobiezyce Budowa sieci wodociągowej - sieci kanalizacyjnej    
05.08.2020 Gabriela Sammadossi 89/1, 92, 90/7, 90/8 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.08.2020 Panattoni Europe Sp. z o.o. 278/2, 273/2 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.08.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 1061/9, 1061/17, 1061/18     Radwanice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 G. EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 75/190 AM-1 Krzyków Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 162/2, 79/1, 112/10, 116/5, 118/4, 163/2, 173, 174, 119/6 AM-1 Turów Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 97/11, 180/2 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 178, 170, 194, 217/2, 223/2, 217/1 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 77/13 AM-19 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 939, 947 AM-1 Radwanice Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 191, 247/9 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 123/5, 123/6, 174 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 9/4, 9/2 AM-33 Sobótka Sobótka Budowa siecć gazowej    
11.08.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 203/4, 204/2, 204/1, 62/4, 82/2, 205/2 AM-1 Krzyżowice Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    
11.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. 577/8, 577/9, 602/2 AM-1 Smolec Katy Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.08.2020

Grażyna Kara

Leszek Kara

234/8, 234/5, 430/2, 565/6, 234/7 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej i seici kanalizacyjnej   wycofanie wniosku
12.08.2020 Kwadrat sp. z o.o. 197/54, 197/53, 197/27 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 466/1, 466/2, 466/3 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2020 G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o. 211/14, 219/5, 219/3, 205/9 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 466/3 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.08.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 483, 498, 425, 504 AM-3, nr 507/2, 514/1 AM-4 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.08.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 166/1 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.08.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 545/54 - 545/110, 545/48, 545/15 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 115, 120, 33/2 AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.08.2020 Urban Development Sp. z o.o. Sp. k. 75, 356/2 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.08.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 341/360, 341/275, 341/297 AM-2 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.08.2020

Zygmunt Sieńko

Arleta Sieńko

297/17, 297/13 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.08.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 193/2, 225/55 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci gazowej    
21.08.2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa "KAMIENIEC" cz. 904, 867/82 AM-3 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2/2, 3/18, 2/27, 2/28 AM-18 Kąty Wroclawskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 47/1, 71/5, 71/6 AM-1 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.08.2020 ZSZ Development S.C. 517/2, 517/4 AM-1 Iwiny Siechnice Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami    
26.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

467/4 AM-4

471/1 AM-1, AM-4

Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2020 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. 448/3, 342/5, 342/12, 342/13,  AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.08.2020 SANBET Fabryka Betonu Sp. j. W i S Piotrowscy 72/8, 63, 79, 88, 89 AM-26 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanailzacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.08.2020 PSSK Sp. z o.o.

476, 94/1, 92/16, 92/21, 94/18, 478, 92/11, 107/12, 96/3, 109/1, 110/1, 98/15, 98/16, 112/1, 113/1, 96/4 AM-1

Kiełczów Długołęka Budowa sieci telekomunikacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
31.08.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 107/3, 106/3, 221, 106/4, 106/5 AM-1 Mnichowice Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
31.08.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 27/21, 800/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/4, 800/5 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 412, 179/5, 179/7 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 586, 435 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłaczem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.09.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 89/1, 93/4, 93/10, 93/11 AM-1 Nadolice Małe Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.09.2020 Rafał Potocki 548/1, 548/10, 548/11 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.09.2020 G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 215, 156/5 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 9/14, 9/21 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej 12.11.2020  
04.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 71/6, 71/7, 146 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej    
04.09.2020 OMEGA OSADA SPORTOWA Sp. z o.o. Sk. 578/12, 578/13, 578/15, 578/18, 578/21, 180/147, 578/1, 578/3, 578/7, 578/10, 578/11, 181 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej    
07.09.2020 APARTAMENTY SP. Z O.O. II SP. K. 542/304, 542/305, 542/306 Siechnice Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.09.2020 APARTAMENTY SP. Z O.O. II SP. K. 542/304, 542/305, 542/306 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 Renata i Bartosz Schubert 163/6 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 Lesław Stawczyński 700/3, 686, 619/3, 619/7 Jordanów Śląski Jordanów Śląski Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 90/3 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 FALE Sp. z o.o. Sp. k. 466/2, 466/3 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 FALE Sp. z o.o. Sp. k. 276/5, 274/4, 273/7, 466/2, 466/1, 272/12, 272/13 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.09.2020 Krzysztof Rupnicki 128/12 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 30/2, 30/5, 161, 180/2, 197 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowa wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.09.2020 Rafał Mirkowski 61/12 Mędłów Żórawina Przebudowa budynku jednorodzinnego   umorzenie postępowania - wycofanie zgłoszenia
11.09.2020 SUN & MORE Sp. z o.o. Sp. komandytowa 218/8, 218/9, 218/15, 218/16 AM-2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
           
11.09.2020 Kwadrat sp. z o.o. 197/28, 197/27 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z 4 przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.09.2020 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

464/2, 511, 464/1, 456 AM-1

359/5, 328, 326/2 AM-1

Kiełczów

Mirków

Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.09.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 130/1, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/13, 130/14, 130/15, 130/16 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
16.09.2020 Andrzej Rabski 354/5, 448/1, 448/23, 357/3, 448/17 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.09.2020 PRZY JEZIORZE Sp. z o.o. 255/1, 297/6 AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.09.2020 Lidia i piotr Sarata 223/36, 199, 87/12 AM-1 Śliwice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do złgoszenia
17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 281/2, 281/4, 253, 235/2, 263 AM-1 Mokry Dwór Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

228/7, 228/19, 228/15 AM-2

479 AM-1

Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 279/6, 279/10, 279/13, 179/14, 179/15, 488/1, 488/3 AM-2 Kiełczów Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.09.2020

Grażyna Kara

Leszek Kara

234/8, 234/5, 430/2, 565/6, 234/7 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2020 Krzysztof Wojtczak 2/2, 3/18, 3/19, 2/15 AM18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 423 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o. 253/21 AM-4, 5 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.09.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 42/16, 42/17, 41/16, 41/10 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia 
22.09.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 281/19, 443/1 AM-1 Strzegomiany Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej  06-11-2020  
22.09.2020 Aleksandra Żygadło

440/9, 440/16, 440/15, 440/13, 336/1, 465/2

20/17

Żerniki Wrocławskie

Biestrzyków

Siechnice Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2020 Barbara Polańska 22/24 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2020 Dorota Rakowska 90/5, 90/65 AM-1 Okulice Sobótka Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.09.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 129/5, 128/5, 128/13, 128/12, 128/11 AM-1 Kamiona Kąty Wroclawskie Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
24.09.2020 MIKO INVEST SP. z o.o. Sp. komandytowa 228/3dr, 228/7, 228/19, 479dr AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczonej oraz grawitacyjnej    
24.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 91/11, 91/29 AM-5 Kąty Wroclawskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 301/7, 301/1 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej                               BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.09.2020 TAURON Dystrybucja 49/31, 65/1, 65/2, 65/3 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia  
24.09.2020 Anna i Jarosław Polański 353/3 Czernica Dobrzykowice Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym    
24.09.2020 MIKO INVEST SP. z o.o. Sp. komandytowa 228/3dr, 228/7, 228/19, 479dr Kiełczów Długołęka Budowa wodociągu i kanalizacji  sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 353/39dr, 320/228dr AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 309/620dr, 309/618dr AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.09.2020 Dariusz Ciupa 320/1 Siechnice Siechnice Montaż instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku dwurodzinnym    
28.09.2020 Gmina Długołęka 394, 398, 270 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.09.2020 Piotr Miłkowski 360, AM-2 Żórawina Żórawina Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.09.2020 Pawel Łaszanowski 225/9 Czernica Czernica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.09.2020 Łukasz i Małgorzata Borowik 228/11 Siechnice Siechnice Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2020

Aleksandra Hutyra

Mateusz Neumann

155/4 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2020

Bartosz Przybył

Karolina Przybył

Michał Rodakiewicz

Kamil Kamianowski

Daniel Dydyk

Karolina Nowak

Krzysztof Burchart

416/2 AM-1 Rogów Sobócki Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2020 Tauron Dystrybycja S.A. 76/4, 76/3, 68, 73/3, 74/28, 74/27, 74/26, 74/25, 74/24, 74/23, 74/22, 74/21, 74/20, 74/19, 74/18, 74/17, 74/8, 74/9, 74/10, 74/11, 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09 .2020 Waldemar Ścigajło 119/4 Turów Żórawina Montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.09.2020 Marta Artemiuk 26/27 Strzeblów Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2020 Wiesława Mazek 71 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa wewnętrznej instalacji gazu   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2020 Bożena Kinder 448/6 Smolec Kąty Wrocławskie Montaż wewnętrznej instalacji gazowej do kotła wraz z wyprowadzeniem przewodu powietrzno spalinowego i wentylacyjnego ponad dach budynku   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.09.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 101/7, 180/2, 101/5 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu    
30.09.2020 Dorota Ogińska 88/8, 89/6, 89/7, 89/9 AM-1 Kiełczówek Długołęka Budowa sieci wodociągowej wraz z 5 przyłączami    
01.10.2020 Agata Jerzykowska 12, 4/27, 4/28 Mokronos Dolny Kąty Wroclawskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2020 Beata Wójcicka 101/13, 14/1 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej instalacji gazu   BKA   Brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.10.2020 Joanna Pajorska 101/23 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.10.2020 Aldona i Roman Wiglusz 55 AM-2 Górka Sobótka Budowa zewnętrzenej i wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.10.2020 Marian Baryluk 101 AM-2 Górka Sobótka Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.10.2020 Przedsiębiorstwo Inwestycji Mieszkaniowych Sp. z o.o. Sp. komandytowa 96/9 AM-6 Kąty Wrocławskie Kąty Wroclawskie Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.10.2020 Piotr Janusz 375, 137/22, 137/34 AM-2, 3 Stępin Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.10.2020 G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o. 548/1dr, 375dr AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci gazowej  23-10-2020  
06.10.2020 ATM INWESTYCJE Sp. z o.o. 369, 286/263 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej, kanlaizacji sanitarnej oraz deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.10.2020 Tomasz Michaś 586, 213/35, 435, 161/30 Wilczyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej i kanalizcyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.10.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 197/35, 197/50 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.10.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 33, 39, 44/14, 412/3, 412/4, 412/7, 412/9, 412/11 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2020 HOST INWESTYCJE 4 Sp. z o.o. Sp. k. 108/16 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 101/12, 101/11 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.10.2020 Ryszard Mularonek 320/154 Nadolice Wielkie Czernica Zgłoszeie budowy nowego budynku 14.10.2020  
09.10.2020 Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. Sp. k. 182/124, 182/125, 182/141 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Zgłoszenie sieci kanalizacji deszczowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.10.2020 Rafał Soszyński 50/28 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa instalacji gazowej    
13.10.2020 Wiking Developer Sp.z o.o. Sp.Komandytowa 107, 102, 115, 24/1, 24/4, 24/5 AM-1 Mędłów Żórawina Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, kanalizacja sanitarna z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2020 Atom developer sp. z o.o. 585/4, 549/206, 549/207, AM-1, Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2020 WRO - NINE Sp. z o.o. 108, 16/5, AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2020 Adriana Wawrzyniak 202/7, AM-1 Długołęka Długołęka Przebudowa budynku    
14.10.2020 Urszula Glensk 34, AM-2 Górka Sobótka Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2020 Tadeusz i Elżbieta Wilgusz 33, AM-2 Górka Sobótka Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.10.2020 Arkadiusz Bartyś 428/7, AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa budynku    
15.10.2020 Gmina Żórawina 170, 171, 172, 173, 174, 175, AM-1 Turów Żórawina Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.10.2020 Barbara Danicka 233/2,  AM-2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa instalacji wewnętrznej gazu    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.10.2020 WIM Invest Sp. z o.o. 247, 114/7, 114/19, 411, AR_1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.10.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 34, 39, 29/2, 28/4, 28/7, 28/8, 27/8, 27/11, 27/10, 27/5, AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.10.2020 Julia Cyunelis 397/3 AM-2 Domaszczyn Długołęka Przebudowa budynku    
16.10.2020 CARGILL POLAND SP Z O.o. dz. nr 280/15, AM-5 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla potrzeb zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z budową stacji ładowania    
16.10.2020 Elżbieta Sajewicz, Maciej Strzelecki. Violetta Michalik, Andrzej Jastrząb, Przemysław Sowiński, Edyta Żynel, Leszek Sopata, Wojciech Maciupa dz. nr 68/37, 69/2, 68/46, 68/27, AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2020 BEST RENTAL SP. Z O.O. dz. nr 459, AM - 4 Smolec Katy Wrocławskie Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu    
16.10.2020 Jacek Kułakowski dz. nr 170/4, AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa instalacji gazowej                      BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.10.2020 Artur Walkowiak dz. nr 69/16, AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa instalacji gazowej                      BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.10.2020 Piotr Neuman dz. nr 125, 141/8, AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej                  BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2020 Andrzej Kujawa dz. nr 352/5, AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2020 Michał Hajdukiewicz dz. nr 39, AM-14 Sobótka Sobótka Budowa instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2020 Roman Tomczewski dz. nr 44/42 Mędłów Żórawina Przebudowa budynku jednorodzinnego    
21.10.2020 Marek Jastrzębski dz. nr 88, AM-3 Górka Sobótka Budowa instalacji gazowej                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.10.2020 ELEGANT HOMES 2 SP. Z O.O. SP.K. dz. nr 78, 82, AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 G.EN. GAZ ENERGIA Sp. zo.o. dz.nr 88/56dr, 360dr,  AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci gazowej                               BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 Bożena Kinder dz. nr 448/6, AM-4 Smolec Kąty Wrocławskie Montaż wewnętrznej instalacji gazowej    
22.10.2020 Agnieszka Figzał dz.nr 867/95, AM-7 Kamieniec Wrocławski Czernica Montaż instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 Paweł Ozieraniec dz. nr 141, 478/1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej                   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 TAURON Dystrybucja S.A dz.nr 141/1, 141/2, AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 TAURON Dystrybucja S.A. dz. nr 557/1, 557/6, AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 TAURON Dystrybucja S.A. dz.nr 6/3, 7, 53, AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 Joanna Krzewińska dz. nr 100/22 Kiełczówek Długołęka Rozbudowa instalacji gazowej                BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.10.2020 Agnieszka Szybalska dz. nr 242/107, 242/108 Komorowice Żórawina Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    
23.10.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 55/3, 55/17, 55/18, 55/19, 55/20, 55/21, 55/22, 298/3 AM-1 Łozina Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2020 Tomasz Ręgorowicz 1 AM-1 Strzegomiany Sobótka Montaż wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 195/1, 195/2, 195/3, 195/7, 195/9, 195/10, 195/11 AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2020

BIER-BUD Development Sp. z o.o. Sp. K.

Daria Behrendt

318/14, 318/16, 315/5, 318/13, 318/12 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej                                             BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.10.2020

Roman Wróblewski

Kamil Walicki

279, 310/8 AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej                   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2020

Janina Rakoczy

Stanisław Rakoczy

63/3 AM-1 Turów Żórawina Budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.10.2020

Remigiusz Dymecki

Dorota Sobczyk-Dymecka

31/15 AM-1 Domasław Kobierzyce Zgłoszenie budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 9.11.2020  
27.10.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 128/3, 127/1, 128/4, 128/5, 131/35, 131/4, 128/1, 131/32 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.10.2020 Genowefa i Andrzej Sajdak 91, AM-2 Górka Sobótka Budowa instalacji wewnętrznej gazowej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.10.2020 Rafał Szachniewicz 38/1, Małkowice Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.10.2020 ARMADAFINANSE S.A.

93, 97/3, 148/7, 96, 95/1, 95/2, 95/3, AM-1

696/1, 696/2, 690, AM-1

Zacharzyce

Radwanice

Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 02.02.2021  
30.10.2020 Edward Lejkowski 183, 193, 189, 130/1, 158/4, AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej                    BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.10.2020 Prodim Sp. z o.o. 278/7, 104/8, 104/9, 104/10, 105/6, 105/7, 105/8, AM-1 Karwiany-Komorowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej   BKA    
30.10.2020 Patrycja i Tomasz Rodziewicz 545/40, AM-1 Wilczyce Długołęka Montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 101/1, 9/1, 9/2, AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 307/3, 112/7, 269/1, AM-1 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 8/9, 8/10, 8/3, 12, 4/9, 131/1, AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2020 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 177/2, 177/3, 196, AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.11.2020 NOWEX S.C. 309/618, AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej                                               BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2020 PB Invest Sp. z o.o. 83/10, 47/1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2020 Piotr Klepacz 536/2 Kamieniec Wrocławski Czernica Montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.11.2020 Ewelina i Artur Gottschling 313/3 Gajków Czernica Montaż zewnętrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2020 Urząd Miasta i Gminy 40dr,10dr,20dr,21dr Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociagowej                    BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2020 Daniel Gałka

192/5, 192/10,192/11, 193/7 AM-1

Czernica Czernica Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.11.2020 Katarzyna Dębiec 280, 117/1, 117/2 AM-1 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   wycofano wniosek
05.11.2020 OMEGA INVEST Sp. z o.o. 201/40, 403 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.11.2020 Zbigniew Ostowski 208/2 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    
05.11.2020 SOGO Roman Jędrzejczyk

104/39, 104/50, 106, 107/289, 107/290, 107/291, 107/54, 107/74, 140, 141

537/12, 170/16

Krzeptów

Smolec

Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgloszenia
05.11.2020 Jacek Leśny 181/3 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej instalacj gazowej    sprzeciw
06.11.2020 Michał Prasał 4448/3, 506, 138/10, 137/2 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   wycofanie wniosku
06.11.2020 Andrzej Łukasiewicz 204/1 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2020 PHU Jolanta Razik 31/97, 31/99, 31/101 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2020 Gmina Długołęka 326/2, 701, 678, 333 AM-1 Mirków Długołęka Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnejBKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
06.11.2020 Stanisława Krawiec 8 AM-1 Wierzbice Kobierzyce Budowa nowego budynku 20.11.2020  
09.11.2020 Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna

6 , 1/14 AM-4

15/7, 15/9 AM-5

13/1, 11, 12/5, 9/11, 9/17, 9/15, 12/7, 9/20, 9/6 AM-16

Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgloszenia
09.11.2020 Jacek Połomski 110/2, 111/6 Żórawina Żórawina Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2020 Patrycja Bartczak 474/2, AM-1 Mirków Długołęka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2020 Michał Grzesica 306, 309/1, 309/2 , AM-1 Borowa Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2020 Halina Ewiak 110/1, AM-1 Gajków Czernica Budowa instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2020 Marcin Chrapczyński 381, 172/5, AM-1 Raków Długołęka Budowa sieci wodociągowej                    BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
227/4, 226/11, 227/6, 430/4, 228/6, 228/9 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.11.2020

Bogumiła Spigiel

Marek Spigiel

256/3 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.11.2020 Magdalena Dudek 547, 626/4, 617/7 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.11.2020 Dorota Sompolska 229/2 AM-1 Garncarsko Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
17.11.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 269/3, 269/7, 270/2, 270/4, 515, 545 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
17.11.2020 Largo House Sp. z o.o. Malinowa Sp. k. 35/13, 388/6 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2020 Agnieszka i Łukasz Huzarscy 73 AM-16 Sobótka Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 476, 475, 507, 472 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2020 Piotr Dąbrowa 77/2, 77/3 AM-1 Sadków Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.11.2020 Gmina Długołęka 91/25 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    
19.11.2020 Re-In Eliza Szul 107/43, 510, 474/2, 474/1, 109/30 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2020 ALDI Sp. z o.o. 186/2, 183/2, 575/1 AM-7 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej    
20.11.2020 SUPLEMENTARIA Sp. zo.o. 112 Milejowice Żórawina Budowa sieci wodociągowej                    BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 256, 140/9 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 231/8, 230/8, 231/9, 430/4, 228/6 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2020 Rafał Sobolewski 285/8 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.11.2020 KWADLUX Sp. z o.o. 595/1 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 126/5, 126/6, 125, 113/2 AM-1 Wojkowice Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.11.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 158/5, 158/6, 189, 130/4, 158/7, 158/8, 158/9, 158/10, 158/11, 158/17, 158/16, 158/4, 158/14, 158/15, 158/13, 158/12, 130/12, 130/11 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.11.2020 ALTINN Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. 563/1, 563/9, 563/10, 563/11, 563/12 Wilczyce Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.11.2020 TAURON Dystrybucja S.A. 617/5, 517/6, 617/7 AM-4 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.11.2020

Jan Chołast

Elżbieta Chołast

127/4, 127/5 AM-1 Byków Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
26.11.2020

Joanna Jagielnicka-Panfil

Jacek Panfil

49 AM-1 Górka Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.11.2020

Farida Górka

Aleksander Nowak

Jacek Trybuchowski

114/7, 114/41 AM-1 Ślęza Kobierzyce Budowa siei wodociągowej i kanalozacyjnej    
26.11.2020

Ewa Nowicka

Dariusz Nowicki

309/311 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA    brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2020 Arkadiusz Zając, Adrian Pawlus 26/16 AM-1 Smardzów Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
27.11.2020 Elżbieta i Krzysztof Szal 88/9 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
27.11.2020 Jerzy Kowalczyk 25 AM-18 Sobótka Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2020 MLP WROCŁAW WEST Sp. z o.o. 78/5, 80/2, 81/1, 82/4 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączem wodociągowym    
30.11.2020 Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 284/115, 8 AM-4 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej  17.12.2020  
30.11.2020 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 167, 917/3, 895/34, 895/25, 895/32, 895/50, 895/60 AM-1 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2020 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 895/60 AM-1 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
30.11.2020 Tomasz Góral 17/16, 17/14 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 9/14, 9/21, AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.12.2020 Czesław Wojciech Szczepaniak

560/13, AM-1

Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.12.2020 IBS DEWELOPER sp. z o.o. 53, 2/1 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                                            BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.12.2020 Zakłd Gospodarki Komunalnej Czernica Sp.z o.o. 280, 280/2 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci kanalizacyjnej                   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.12.2020

Małgorzata i Grzegorz Kasznia

Wiktoria i Jarosław Stachowscy

267/1 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa jednorodzinnego domu    
03.12.2020 "JPB" Sp. z o.o. 130/2 AM-1 Szczodre Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.12.2020 Marta Dańkowska 207 AM-1 Domasław Kobierzyce Budowa sieci kanalizacjyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2020 Wilson Investment Sp. z o.o. 1/32, 29, 30/3, 37/18, 37/31, 37/34, 37/39 AM-1 Mokronos Dolny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2020 Ulubiony Dom Sp. z o.o. 142/4, 141/7 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.12.2020 SOGO Roman Jędrzejczyk 12, 4/9, 131/1, 8/3, 8/4, 8/9, 8/10, 8/14, 8/18 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.12.2020 Gmina Długołęka 416, 432, 237/1 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2020 Barbara i Jan Dąbek 226 AM-1 Święta Katarzyna Siechnice Budowa wewnętrznej instalacji gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2020 SOGO Roman Jędrzejczyk 4/28, 4/70, 4/100, 4/101, 8/4, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15 AM-1 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.12.2020 Stanisław Cielecki 183/2, 186 AM-1 Jaksonów Żórawina Budowa sieci wodociągowej i przyłącza   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2020 Gmina Kobierzyce 95, 181/1 AM-1 Małuszów Kobierzyce Budowa sieci kanalizacji   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 360, 383/1, 383/2, 383/3, 383/5 AM-1 Oleśniczka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.12.2020 Marcin Wolny 8/24 AM-18 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                      BKA    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.12.2020 Urszula i Adam Kałużka 388/21, 388/22 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2020 Zakład Usług Komunalnych 478, 526/2, 89/322, 90/26, 92/11 AM-1 Kiełczów Długołęka Przebudowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2020 ESV S.A. 542/142, 542/173, 542/177, 542/179, 542/180, 542/274 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 518 AM-1 Nowa Wieś Kącka Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.12.2020 AGROSIECHNICE Sp. z o.o. 542/179, 542/186, 542/182, 576/6 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizaci sanitarnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.12.2020 Jacek Leśny 181/3 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej    
15.12.2020 Panattoni Europe Sp. z o.o. 281/31 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej    
16.12.2020 LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. 2/47 AM-2 Biskupice Podgórne Kobierzyce Budowa zewnętrznej instalacji gazowej BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2020

Ewa Kowalska

Andrzej Kowlaski

22/17 AM-1 Śliwice Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrzenj instalacji gazowej                                      BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.12.2020 Marcin Kawecki 433/8 AM-1 Gajków Czernica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2020 Gmina Kobierzyce 177, 111/2 AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 230/8, 230/21, 634/3, 230/22 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 199/21, 199/43, 199/35 AM-1 Zębice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
17.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 100/26, 116 AM-1 Smolec Kąty Wrocłąwskie Budowa sieci gazowej    brak zgłoszenia do sprzeciwu
17.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 53, 6/3, 7, 6/2 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2020 Gmina Kąty Wrocławskie

105/3, 74/36, 80/15, 81, 45/10, 46/11, 9, 10/2, 13, 44/11, 14/4, 42, 8/43, 60/30, 60/25, 69/1, 99/2 AM-1

50, 62/14, 102/2, 102/8, 21/14, 4/27, 4/28, 11/11, 100/6, 12, 22/10, 27/3, 26/14, 23/1, 56, 24/15, 52/5 AM-1

Mokronos Górny

Mokronos Dolny

Kąty Wrocławskie Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2020

W.P. Antoniuk

Maria Bytomska

M.K. Hanusyk

Joanna Kowalska

A.M. Matuszewscy

B.F. Thlon

510/2, 246/4 AM-1 Sulistrowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2020 THG Wroclaw Sp. z o.o. 1/26 AM-2 Magnice Kobierzyce Budowa budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej  04-01-2021  
18.12.2020 Maria Spychała 90/23 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa wewnętrzej i zewnętrznej instalacji gazowej                                                        BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 435, 212/2 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
18.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 169/8, 169/9, 180/49, 252, 391/3 AM-2 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
18.12.2020 Jadwiga Grochowska 442/1, 442/2 AM-1 Mietków Mietków Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.12.2020 Mariusz Diakowski 427 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa wewnętrznej i zewnętznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2020 Gmina Kobierzyce 163/8 AM-1 Krzyżowice-Wierzbica Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej    
22.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 289/19, 443/1 AM-1 Strzegomiany Sobótka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.12.2020 KBSS INVEST Sp. z o.o. Sp. k. 88, 89, 83/1, 83/2, 83/9, 82 AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizayjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2020 Anna Maconko sklep Spożywczo-Przemysłowy 33/1 AM-1 Kamien Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2020 HLM Przyjazny Smolec 2 Sp. z o.o. Sp. k. 183/2, 575/1, 575/3, 575/5, 575/19 AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2020 Cztery Kolory Sp. z o.o. Sp. k. 543/12, 543/20, 543/21, 543/27, 543/28, 543/29, 543/30, 543/31, 543/42, 543/43 AM-2 Siechnice Siechnice Budowa sieci cieplnej   wycofanie wniosku
23.12.2020 Kamil Kosiński 180/2, 104/3 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2020 Michał Pieronkiewicz 98/5, 180/3, 254/7 AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.12.2020 Krzysztof Haraś 330, 167/11 AM-1 Bielawa Długołęka Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.12.2020 Agnieszka Haras 196/1 Kamionna Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 156/1, 168, 170/4 AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 327/10, 327/11, 327/5, 326/14, 326/12, 326/11, 326/10, 326/9, 326/8, 326/7, 326/6 AM-2 Domasław Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.12.2020 Tauron Dystrybucja S.A. 261/3, 261/4, 261/9, 89/4, 214/2 AM-1 Rzeplin Żórawina Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.12.2020 Lidia Prokop 236/3 AM-1 Jeszkowice Czernica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                        BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.01.2021 Jan Cierpka 55/13, 176/4, AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
04.01.2021 3E Sp. z o.o. 197/23, 197/35, 197/50, AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej    
05.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 200/12, 200/16, 448/4 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.01.2021 Tauron Dystrybucja 330, 335/1, 335/3, 338/2, 335/2, 326/2, 51/2 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
07.01.2021 Władysław Idzikowski 60/41, 60/43, 60/44, 60/45, 60/46, 60/20, 60/38, 63/1dr AM-1 Mokronos Górny Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej z przyłączami   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.01.2021 Ryszard Janik 107dr, 9/11, 8/45 AM-1 Nowa Wieś Wrocławska Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.01.2021 Bartosz Łukaszewicz 80/21, 80/26 AM-5 Sobótka Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak  sprzeciwu do zgłoszenia
11.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 31/4, 85/2 AM-1 Prawocin Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.01.2021 Unkon Development II Sp. z o.o. sp. k. 341/53, 368/18 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.01.2021 JAR-BUD Sp. z o.o. 4/6, 4/7, 5/13, 6/1, 6/2, 409/1 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2021 Mariusz Domański 366, 240/1 AM-1, AM-2 Raków Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2021 Dezyderiusz Sołyga 81 AM-1 Michałowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej  

 brak sprzeciwu do zgłoszenia

12.01.2021 Piotr Krysiński 53/9, AM-2 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 28.01.2021  
12.01.2021

Urszula Żaczek

 Mariusz Matuszczak

470/1, 173/16 i 173/13 AM-1 Kiełczów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2021 INTER-JOB Sp. z o.o. 397/9, 400/22, 400/24 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
12.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

213/5 AM-2

245 AM-1

Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.01.2021 Barbara Jaremkiewicz 101/7 Kamień Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
13.01.2021 Łukasz Kowalewicz 35/9 Kamień Długołęka Budowa sieci wodociągowej                   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2021

Wspólnota Mieszkaniowa "Bystrzyce"

Katarzyna i Mariusz Białkowscy

18/1 AM-13 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej instalacji gazowejBKA  BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2021

Marek Szarwaryn

Bogumiła Wiejacka-Szarwaryn

9/2 AM-21 Kąty Wrocąłwskie Kąty Wrocławskie

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej                                                         BKA

  brak sprzeciwu do zgłoszenia
14.01.2021 Szymon Stawski 106/1, 112/8 AM-1 Będkowice Sobótka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2021 Jan Kuziak 461, 55/1 AM-2 Długołęka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2021 Ziemowit Rudy 81/15, 23/15 Nowa Wieś Wrocławska Kąty Wrocławskie Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 286/32, 286/34, 122, 128/5 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. 247, 101/25, 101/28, 101/35, 101/36 AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.01.2021 Kinga i Łukasz Komada 388/7 AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021 Jarosław i Lilianna Placha 97 AM-2 Górka Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrzznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021 Monika Wachał 311/5 AM-1 Chrząstawa Wielka Czernica Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021 Danuta i Kazimierz Tryba 432, 415 AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021

Elżbieta Dobrowolska-Świątek

Janusz Świątek

225/5 AM-1 Kamieniec Wrocławski Czernica Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 19/2, 19/6, 19/7, 19/8, 19/13 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 63/54, 63/53, 63/52, 63/35, 63/34, 238, 64/49 AM-1 Gniechowice Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.01.2021 Lux Deweloper Roman Tomczewski 44/4 Mędłów Żórawina budowa sieci kanalizacyjnje                   BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
20.01.2021 Zakład Uzług Komunalnych Sp. z o.o. 432 AM-1 Wilczyce Długołęka Przebudowa sieci kanalizacyjnej           BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 54/3, 54/4, 49/167 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 124/9, 124/10, 124/2, 124/5 AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 575/17, 575/1, 575/3, 575/18, 575/5, 575/19, 575/6 AM-7 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
21.01.2021 Tauron Dystrynucja S.A. 295/3, 198, 296/20 AM-1 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2021

Stanisław Glińczak

Marta Ogrodnik

Tomasz Golińczak

163/6, 52/1 AM-1 Bierzyce Długołęka Budowa sieci wodociagowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2021 DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" Sp. z o.o. Wrocław 2 Sp. k. 196 AM-1, 330/1, 330/3, 330/4, 330/6, 330/7 AM-2 Domasław     Kobierzyce     Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków   brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.01.2021 Joanna Hołda 23/14, 23/2, 23/1, 87/5 Budziwojowice Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2021 Adrian Jarosz 59/1, 59/2 Szczodre Długołęka Montaż instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.01.2021 Józef Jarosz 59/1, 59/2 AM-2 Szczodre Długołęka Montaż instalacji gazowej                         BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.01.2021 Przemysław Mróz 224, 225, 235 AM-1 Pustków Wilczkowski Kobierzyce Budowa sieciwodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.01.2021 Michał Staszczak 17, AM-18 Sobótka Sobótka Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 Maciej Walas 333, 549/9, AM-1 Czernica Czernica Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 Jan Jarosz 59/1, 59/2, AM-2 Szczodre Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 G.EN.GAZ ENERGIA Sp.z o.o. 88/26, 384, 90/3, AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 ANBUD Andrzej Jaśkiewicz 248/2, 8/4, 8/2,  AM-1 Królikowice Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 NCG Sp. z o.o. Sp.k. 168, 156/15, 156/16, 156/17, 156/18, 156/19, 156/20, 156/21, AM-1 Tyniec Mały Kobierzyce Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
28.01.2021 Gmina Kobierzyce 215, AM-1 Krzyżowice Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Dajana Machura - Bogdańska 140, AM-13 Sobótka Sobótka Montaż instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp.z o.o.
9/6, 9/2, 8/9, AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

80, 65/1, AM-1 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
347/2, 138/4 AM-1 Groblice Siechnice Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
144/1, 146/4, AM-1 Suchy Dwór Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
239, AM-1 Kamień Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
920/23,738, 920/46, 920/5, AM-3 Święta Katarzyna Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Gmina Kobierzyce 183, 193, AM-1 Chrzanów Kobierzyce Budowa sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
29.01.2021 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

3/1, 3/14 AM-5

41, AM-6

Górka Sobótka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.02.2021 Ewelina i Dariusz Madalińscy 2/24, AM-26 Sobótka Sobótka Montaż instalacji gazowej                        BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
02.02.2021 Tauron - Dystrybucja S.A. 563/1, 563/9, 563/10, AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej nN   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
02.02.2021 Tauron  - Dystrybucja S.A. 563/1, 563/11, 563/12, AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej nN    brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.02.2021 Woroniecka Julia Anna 223/4, AM-1 Wilczyce Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
03.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 411, 114/19, 114/7, 247, 258,243, AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.02.2021 Magdalena Michalska 82, 245, 246, 247/1, 247/2, AM-1 Jeszkowice Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
04.02.2021 Gmina Kąty Wrocławskie - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 4, AM-11 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2021 Maciej Grzesiak i Przemysław Grzesiak 746/1 Żórawina Żórawina Budowa wewnetrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
05.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 152/21, 155/3, 154/5, 152/18 AM-2 Żerniki Wrocławskie Siechnice Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
05.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 110/2 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A.

40/3, 103/2, 103/5, 103/7, 103/8, 103/11, 103/12, 167/3 AM-1

219/3, 219/4, 219/12 AM-1

Pruszowice

Domaszczyn

Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
08.02.2021 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

464/2, 511, 464/1, 456 AM-1

359/5, 328, 326/2, 67/7 AM-1

Kiełczów

Mirków

Długołęka Budowa sieci wodociągowej   wycofano wniosek
08.02.2021 HBP Sp. z o.o. Sp.k. 749, 750, 738/2 Siechnice Siechnice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
09.02.2021

Dorota Wójcik-Pastuszka

Piotr Pastuszka

38/4 AM-1 Siechnice Siechnice Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2021

Barbara Michniewicz-Sandaj

Piotr Sandaj-Michniewicz

197/15 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2021 Adam Gilowski 127/4, 127/5, 128/3, 129/2, 130/1, 130/2, 131/2, 131/3, 132/2, 132/3, 133/2, 133/4, 127/2, 128/2, 129/1, 224/3 AM-1 Karwiany Komorowice Żórawina Budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  16.02.2021 r.  
10.02.2021 Armadafinanse S.A. 90/4, 97/1, 97/3, 96, 148/7, 148/6, 97/4, 93, 95/3 AM-1 Zacharzyce Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
10.02.2021

Ewelina Kowalska

Łukasz Kowalski

203/6 AM-1 Brzezia Łąka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.02.2021

Grażyna Bęben

Wiesław Bęben

95/2 AM-1 Pełczyce Kobierzyce Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.02.2021 Krzysztof Baszczij 85/15, 86, 359 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
11.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 1/1, 54/5, 49/163, 12/11, 12/16, 13/12, 13/15, 13/13, 15/4 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci gazowej  20.04.2021 r.  
11.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 31/78, 31/79, 31/96, 31/100, 40/3, 167/3 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu    
11.02.2021 ANMAG Andrzej Bąba Zakład Budowlano-Usługowy 259, 263/2 AM-2 Brzezia Łąka Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
12.02.2021 Beata Dudys 25/4 AM-17 Strzeblów Sobótka Budowa wewnetrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2021 Jadwiga i Damian Maksimowski 955/7 AM-1 Ramiszów Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
15.02.2021 Jarosław Hotała 97/5, 71 AM-1 Baków Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
16.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 128/7, 104/1, 154 AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej z przyłączem   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A.

68 AM-1

74/2, 74/7, 74/9, 120, 148/1, 148/2 AM-1

Godzieszowa

Tokary

Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
18.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 19/5, 19/13, 20/4, 21/4, 285, 286 AM-1 Śliwice Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2021

Karina Huzar-Puzio

Zbigniew Puzio

261/2, 282/1, 282/3 AM-1 Mokry Dwór Siechnice Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2021

Aneta Pereświet-Sołtan

Waldemar Chudziak

383/31 AM-1 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
18.02.2021 MAGNUS Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Drążkiewicz 225/87, 225/88, 225/85 AM-1 Wojnowice Czernica Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   brak sprzewciwu do zgłoszenia
18.02.2021 Henryka Górska 30/2 AM-1 Kamień Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                      BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 55/5, 55/6, 55/10, 56/6 AM-1 Żórawina Żórawina Budowa sieci gazowej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 414/8 AM-3 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 Dariusz Dymarek, Katarzyna Pachlewska     223/5 Długołęka     Dlugołęka Przebudowa budynku jednorodzinnego z wydzieleniem drugiego lokalu mieszkalnego       brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 ARMADAFINANSE S.A.

93, 97/3, 148/6, 96, 95/1, 95/2, 95/3 AM-1

696/1, 696/2, 690 AM-1

Zacharzyce

Radwanice

Siechnice Budowa sieci wodociągowej wodociągowej , kanalizacji sanitarnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 326/2, 67/7 AM-1 Mirków Długołęka Budowa sieci wodociągowej    
19.02.2021

Agnieszka Sarnik

Sylwester Sarnik

317 AM-3 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                      BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
19.02.2021 Jacek Leśny 181/3 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej instalacji gazowej    
22.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 39/1, 39/2, AM-1 Żerniki Małe Kobierzyce Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
22.02.2021 Bartosz Kowalczyk 48/9 Mnichowice Żórawina Budowa nowego budynku  25.02.2021 r.  
22.02.2021 Grzegorz Możdżyński 40, AM-14 Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie Budowa  wenętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej    
22.02.2021 Beata i Łukasz Dembowscy 81/10, 88/1, 88/7, AM-1 Pruszowice Długołęka Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
23.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 53, 13/1, 13/2, 14/2, 45 AM-1 Radomierzyce Siechnice Budowa sieci elektroenergetycznej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
24.02.2021 Teresa i Wiesław Zimniccy 26/3 AM-27 Sobótka Sobótka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.02.2021 Roman Jędrzejczyk prowadzący działalność gosp. "SOGO" Roman Jędrzejczyk 12, 4/9, 4/66, 4/67, 4/68, 4/69, 4/41, 4/29, 4/21, 4/28, 4/72, 4/12 Krzeptów Kąty Wrocławskie Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.02.2021 Aleksandra Szymańska 182/4 AM-3 Długołęka Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
25.02.2021

Ewa Kobiela

Arkadiusz Kobiela

183/3 AM-2 Szczodre Długołęka Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 141/4, 141/9, 144/27, AM-1 Łozina Długołęka Budowa sieci elektroenergetycznej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
26.02.2021 AHBUD SP.Z O.O. 249, 388/62, 410/9, 388/45, 388/44, 388/41, AM-1 Domaszczyn Długołęka Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2021 Michał Prasał 448/3, 506, 138/10, 137/2, AM-1 Długołęka Długołęka Buidowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
26.02.2021 Tauron Dystrybucja S.A. 100/5, 100/23, 100/26, 113/2, 113/5, 113/18, 113/19, 113/13, 113/14, 116, AM-1 Smolec Kąty Wrocławskie Budowa sieci elektroenergetycznej    wycofano wniosek
26.02.2021 Przemysław Tatol 265/2, 40/6, 42/3, AM-1 Stary Śleszów Żórawina Budowa sieci wodociągowej   brak sprzeciwu do zgloszenia
26.02.2021 AGAT DEWELOPER S.C. 177/6, 215, 154/1, 155/1, AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2021 AGAT DEWELOPER S.C. 215, 154/1, 155/1, AM-1 Dobrzykowice Czernica Budowa sieci gazowej   brak sprzeciwu do zgłoszenia
26.02.2021 Gmina Długołęka 249, 125/6, 125/5, 123/1, 121/1, 117/2, 118/2, 247, 116/10, 110/2, 112/4, 155/6, AM-2 Szczodre Długołęka Budowa sieci kanalizacyjnej    brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.03.2021 Tauron Dystrybucja 152/2, 125 AM-1 Nadolice Wielkie Czernica Budowa sieci elektroenergetycznej     brak sprzeciwu do zgłoszenia
01.03.2021 Bartosz Czekajło 537 Święta Katarzyna Siechnice Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej                                       BKA   brak sprzeciwu do zgłoszenia 
02.03.2021 Bożena Choinka 16/2, 112, 19/1 AM-1 Jarosławice Żórawina Budowa sieci wodociągowej z przyłączem    
0