W Powiecie Wrocławskim brak ustanowionych społeczynch opiekunów zabytków.