Wdrożenie Platformy Przetargowej (e-zamówienia)

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, że Powiat Wrocławski przestąpił do wdrożenia elektronicznego narzędzia (Platformy Przetargowej) służącego do realizacji procedur zamówień publicznych. 

Platforma Przetargowa obejmuje zamówienia o wartości do 130 000 złotych netto (postępowania regulaminowe) oraz zamówienia o wartości równej i powyżej 130 000 złotych netto podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (postępowania ustawowe).

 

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców jest bezpłatny.

 

Od Wykonawców składających oferty w postępowaniach ustawowych, tj. o wartości równej i powyżej 130 000 złotych netto wymaga się posiadanie podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, podpisu zaufanego lub osobistego.

Do składania ofert w postępowaniach regulaminowych , tj. o wartości do 130 000 złotych netto podpis elektroniczny nie jest wymagany.

 

Dostęp do Platformy Przetargowej dla Wykonawców znajduje się pod adresem:

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/

Platforma Przetargowa

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):

+ 48 71 787 37 57; + 48 71 78735 34; + 48 71 787 37 27

Pn-pt: 8:00 – 16:00

helpdesk@logintrade.net