Wydanie zaświadczenia odbywa się na wniosek interesanta. Wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (uwaga, miasto Wrocław jest odrębnym powiatem, wobec czego tutejsze Starostwo nie obsługuje terenu miasta Wrocławia. Wnioski w sprawach dotyczących terenu miasta Wrocławia należy kierować do Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Hubska 8-16).

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (jedna opłata na za jeden wniosek, niezależnie od ilości działek).

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Wrocław:
PKO Bank Polski S.A.
Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w siedzibie tutejszego Starostwa:

Listownie:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Osobiście:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu (pn.- pt. 7.45 - 15.45)

Elektronicznie – za pośrednictwem platformy e-PUAP:

e-formularz

Pełna informacja dotycząca sposobu załatwienia sprawy, wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO oraz pomocnicze formularze, znajdują się poniżej w plikach do pobrania.