WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

tel.: 71 72 21 700
fax: 71 72 21 706

e-mail: orp@powiatwroclawski.pl

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój

Beata Pierzchała

Dyrektor
Koordynator ds. Równego Traktowania
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

71 72 21 702

pok. 201

Joanna Brodowska Zastępca Dyrektora 71 72 22 052 pok. 204

Referat ds. zarządzania zasobem ludzkim

Swietłana Kwiatek

Główny Specjalista

71 72 22 040

pok. 203

Natalia Zalejska

Podinspektor

71 72 22 076

pok. 203
Beata Gąsior

Podinspektor

71 72 21 703

pok. 203

Referat ds. prawnych

Patrycja
Wojnar-Mularska

Główny Specjalista

71 72 22 078

pok. 202

Łukasz Witkowski

Główny Specjalista

71 72 22 071

pok. 202

Anna Widerska

Główny Specjalista

71 72 21 858

pok. 208

Angelika Pawluczuk

(zastępstwo za Joannę
Szkribę-Koreń)

Podinspektor

71 72 21 705

pok. 208

Referat ds. administracyjnych

Leokadia
Becla-Domańska

Kierownik referatu

71 72 21 800

pok. 205a

Daria
Maj-Zalewska
Podinspektor 71 72 22 061 pok. 205a

Małgorzata Leszkiewicz

Pomoc administracyjna

71 72 22 061

pok. 205a

Kamil Fedyk

Kierowca

71 72 21 893

pok. 1

Grzegorz Góra

Kierowca

71 72 21 496

pok. 213

Marek Przygoda

Konserwator

71 72 21 893

pok. 1

Robert Kordas Konserwator

71 72 21 893

pok. 1

Referat ds. strategii, informacji i współpracy
Aleksandra Szmuc Pomoc administracyjna 71 72 22 034 pok. 204

Archiwum zakładowe

Bartosz Łotocki

Kierownik archiwum

71 72 22 054

pok. 213

Michał Kurzyński

Archiwista

71 72 22 054

pok. 213

Józef Domagała Pomoc administracyjna

71 72 22 054

pok. 213

 Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://www.powiatwroclawski.pl/wydzial-organizacyjno-prawny.html#site_desc