WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY

tel.: 71 72 21 734
fax: 71 72 21 706

e-mail: orp@powiatwroclawski.pl

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój

Beata Pierzchała

Dyrektor
Koordynator ds. Równego Traktowania
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

71 72 21 702

pok. 212c

Joanna Brodowska Zastępca Dyrektora 71 72 22 052 pok. 213c

Referat ds. zarządzania zasobem ludzkim

Beata Gąsior

Główny Specjalista

71 72 21 703

pok. 208c

Natalia Zalejska

Inspektor

71 72 22 076

pok. 208c

Paulina Górska

Inspektor

71 72 22 040

pok. 208c

Referat ds. prawnych

Łukasz Witkowski

Główny Specjalista

71 72 22 071

pok. 214c

Patrycja
Wojnar-Mularska

Główny Specjalista

71 72 22 078

pok. 214c

Anna Widerska

Główny Specjalista

71 72 21 858

pok. 201c

Anna Krukowska Inspektor 71 72 22 079 pok. 214c

Referat ds. administracyjnych

Leokadia
Becla-Domańska

Kierownik referatu

71 72 21 800

pok. 215c

Daria
Maj-Zalewska
Inspektor 71 72 22 061 pok. 216c

Małgorzata Leszkiewicz

Specjalista

71 72 22 061

pok. 216c

Wojciech Tomczuk Pomoc administracyjna - pok. 216c

Kamil Fedyk

Kierowca

71 72 21 893

pok. 202c

Grzegorz Góra

Kierowca

71 72 21 893

pok. 202c

Marek Przygoda

Starszy konserwator

71 72 21 893

pok. 202c

Robert Kordas Konserwator

71 72 21 893

pok. 202c

Referat ds. strategii, informacji i współpracy
Aleksandra Szmuc Specjalista 71 72 22 034 pok. 211c
Wiktoria Soboń Pomoc administracyjna 71 72 22 034 pok. 211c

Archiwum zakładowe

Bartosz Łotocki

Kierownik archiwum

71 72 22 054

pok. 315c

Michał Kurzyński

Archiwista

71 72 22 054

pok. 315c

Józef Domagała Pomoc administracyjna

71 72 22 054

pok. 315c

 Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://www.powiatwroclawski.pl/wydzial-organizacyjno-prawny.html#site_desc