WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

tel.: 71 72 21 769

e-mail: os@powiatwroclawski.pl

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój

Irena Krasicka

Dyrektor

71 72 21 769

pok. 233a

Magdalena Dzioba

Inspektor

71 72 21 855

pok. 233

Magdalena Mikiszewska

Inspektor

71 722 20 26

pok. 228

Grażyna Wacińska

Starszy inspektor

71 72 21 848

pok. 232

Dorota Januszkiewicz- Mróz

Główny specjalista

71 72 21 851

pok. 230

Justyna Wójcik

Główny specjalista

71 72 21 765

pok. 231

Agnieszka Kwiatkowska

Główny specjalista

71 72 21 765

pok. 231

Anna Krzywiecka

Główny specjalista

71 72 21 850

pok. 230

Renata Wawrzyniak

Główny specjalista

71 72 21 853

pok. 229

Agnieszka Karlińska

Starszy inspektor

71 72 21 852

pok. 229

Marta Szemberg Inspektor

71 72 21 849

pok. 232

Adam Hruszowiec

Starszy inspektor

71 722 20 10

pok. 230
Wojciech Tomczuk Pomoc administracyjna 71 722 20 26 pok. 228

 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://www.powiatwroclawski.pl/wydzial-ochrony-srodowiska.html#site_desc