WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 

tel.: 71 72 21 750
fax: 71 72 21 706

e-mail: geodezja@powiatwroclawski.pl

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój

Andrzej Podsiadło

Dyrektor

71 72 22 747

pok. 239

Justyna
Skrzynecka-Nowak

Z-ca Dyrektora
Geodeta Powiatowy

71 72 21 753

pok. 234

Dorota Barańska

Inspektor

71 72 21 750

pok. 240

Referat ds. inwestycji i zarządzania mieniem powiatu

Wojciech Wilk

Główny specjalista

71 72 22 046

pok. 236

Andrzej Zbrzeźniak

Inspektor

71 72 22 046

pok. 236

Maciej Kobyłecki Inspektor

71 72 22 046

pok. 236

Małgorzata Przybylska

Główny specjalista

71 72 21 754

pok. 237

Referat ds. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

Sławomir Szczepanik

Główny specjalista

71 72 21 756

pok. 237

Elżbieta Wańkowicz-Iskra

Główny specjalista

71 72 21 756

pok. 237

Katarzyna Krochmal

Inspektor

71 72 21 781

pok. 240

Małgorzata Szczęśniak

Główny specjalista

71 72 21 752

pok. 235

Ewelina Banaś

Podinspektor

71 72 21 897

pok. 235

Referat ds. postępowań administracyjnych

Magdalena Bolach

Kierownik Referatu

71 72 21 707

pok. 303

Barbara Jewiarz

Główny specjalista

71 72 21 751

pok. 303

Julia Kliś-Fabisiewicz

Podinspektor

71 72 21 751

pok. 303

Anna Piórko

Inspektor

71 72 21 748

pok. 302

Katarzyna Grzegorczyk

Podinspektor

71 72 21 748

pok. 302

Justyna Rudnicka

Podinspektor

71 72 21 748

pok. 302

Maria Pokrzywa-Biczysko

Inspektor

71 72 21 713

pok. 238

Iwona Mikoszewska

Inspektor

71 72 22 084

pok. 238

Referat ds. geodezji i sytuowania sieci uzbrojenia terenu

Bogusław Kołtuniewicz

Główny specjalista - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

71 37 23 468

pok. 108

Grażyna Błaszczak

Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych

71 37 23 477

pok. 108

Magdalena Dygoń

Inspektor

71 72 22 011

pok. 108

Piotr Sajdak

Inspektor

71 72 21 749

pok. 235

Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-78-wydzialy_starostwa.html