WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 

tel.: 71 72 21 750
fax: 71 72 21 706

e-mail: geodezja@powiatwroclawski.pl

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

Pokój

Andrzej Podsiadło

Dyrektor

71 72 21 747

pok. 239

Justyna
Skrzynecka-Nowak

Z-ca Dyrektora
Geodeta Powiatowy

71 72 21 753

pok. 234

Dorota Barańska

Główny Specjalista

71 72 21 750

pok. 240

Referat ds. inwestycji i zarządzania mieniem powiatu

Wojciech Wilk

Główny Specjalista

71 72 22 046

pok. 245

Maciej Kobyłecki

Główny Specjalista

71 72 22 046

pok. 245

Arkadiusz Kurzeja Podinspektor

71 72 22 046

pok. 245

Małgorzata Przybylska

Główny Specjalista

71 72 21 754

pok. 237

Referat ds. zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

Sławomir Szczepanik

Główny Specjalista

71 72 21 756

pok. 237

Małgorzata Szczęśniak

Główny Specjalista

71 72 21 752

pok. 235

Katarzyna Krochmal

Główny Specjalista

71 72 21 781

pok. 235

Agnieszka Górska

Główny Specjalista

71 72 21 897

pok. 225
Danuta Kuriata

Główny Specjalista

71 72 22 024

pok. 225

Referat ds. postępowań administracyjnych

Julia Kliś-Fabisiewicz

Główny Specjalista

71 72 21 751

pok. 222

Beata Augustyniak

Podinspektor

71 72 21 751

pok. 222

Anna Piórko

Główny Specjalista

71 72 21 748

pok. 249

Justyna Rudnicka

Główny Specjalista

71 72 21 748

pok. 249

Marta Wojciechowska

Główny Specjalista

71 71 23 493

pok. 248

Joanna Olejnik Inspektor

71 71 23 493

pok. 248

Maria Pokrzywa-Biczysko

Główny Specjalista

(ochrona gruntów-odrolnienie)

71 72 21 713

pok. 238

Iwona Mikoszewska

Główny Specjalista

(ochrona gruntów-odrolnienie)

71 72 22 084

pok. 238

Agata Blok Podinspektor 71 72 21 707 pok. 221
Zofia Chorzępa Pomoc administracyjna 71 72 21 707 pok. 221

Referat ds. geodezji i sytuowania sieci uzbrojenia terenu

Bogusław Kołtuniewicz

Główny Specjalista - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

71 37 23 468

71 71 23 435

pok. 246

Grażyna Błaszczak

Inspektor - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych

71 37 23 477

71 71 23 436

pok. 246

Magdalena Dygoń

Główny Specjalista

71 72 22 011

pok. 236

Olga Łuczyńska

Główny Specjalista

71 72 22 017 pok. 236

Piotr Sajdak

Główny Specjalista

71 72 21 749

pok. 236

Więcej informacji dostępnych na stronie:

http://www.powiatwroclawski.pl/strona-78-wydzialy_starostwa.html