Szczegółowych informacji o konkursie udziela

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869
e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl