Zarząd Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył 20 ofert z zakresu kultury fizycznej i rozstrzygnął konkurs przyznając dotację wybranym Oferentom, wg zamieszczonego poniżej wyykazu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 71 72 21 822 oraz 71 72 21 843