Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach administracyjnych powiatu wrocławskiego.

Termin naboru wniosków: od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Planowana wysokość środków finansowych na dotacje w 2023 roku: 300 000 zł
Ostateczną wysokość środków określi Rada Powiatu Wrocławskiego w uchwale budżetowej na rok 2023.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 71 72 21 822