Zarząd Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył 8 ofert z zakresu edukacji, oświaty i wychowania i rozstrzygnął konkurs przyznając dotację wybranym Oferentom, wg zamieszczonego poniżej wykazu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 71 72 21 822 oraz 71 72 21 843