Zarząd Powiatu Wrocławskiego rozpatrzył 24 oferty z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturyi dziedzictwa narodowego, podjął decyzję o zwiększeniu wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert do kwoty 140 000 zł i rozstrzygnął konkurs przyznając dotację wybranym Oferentom, wg zamieszczonego poniżej wykazu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 71 72 21 843 oraz 71 72 21 822