Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 71 72 21 855.